Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God: hoe groot zijt Gij!

10

aug

Gastblogger

Ik zit lekker lui op de bank, rustig bij te komen van drukke dagen, en kijk naar de televisie. Ineens hoor ik uit een muziekdoosje op de tv het gepingel van de hymne ‘Hoe groot zijt gij.’ Mijn hart vult zich met vreugde: ‘I love that song!‘ Het is een lied dat, als ik het zing, zoveel blijdschap en verwondering in mijn binnenste geeft. Ik besluit direct het lied te gaan beluisteren, om het heerlijk mee te kunnen zingen en God ermee te prijzen. God is groot, zo veel groter dan ik me kan bedenken. Laat je opnieuw verwonderen door God en ontdek dat Hij altijd groter is. Zing het uit: ‘Hoe groot zijt Gij!

Het sterrenlicht vertelt ons: hoe groot zijt Gij!

Onze God is zoveel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Zo snel zijn wij geneigd om God binnen onze eigen kaders te plaatsen. Maar God is altijd groter, nog liefdevoller, nog krachtiger, nog genadiger dan wij denken van Hem te weten.

Kun jij nog verwonderd zijn over datgene wat je ziet in de natuur? Of ben je vaak te gehaast om al het moois te zien wat God geschapen heeft? De natuur weerspiegelt Gods glorie. In Psalm 19 kunnen we lezen dat David schrijft dat aan de hemel te zien is hoe machtig God is.

Als ik op een heldere avond buiten loop en naar de hemel kijk, dan ervaar ik waarschijnlijk hetzelfde als David ervoer toen hij deze psalm schreef. Iets in mij dwingt me om altijd even naar boven te kijken als ik het donker van de nacht in stap. En als ik dan al die miljoenen sterren zie, ervaar ik een diep ontzag: Hoe groot zijt Gij!

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Het kruis vertelt ons: hoe groot zijt Gij!

Hoe groot is Gods liefde dat Hij naar ons omkijkt? De perfecte God die Zijn hart laat uitgaan naar de imperfecte mens. David vroeg dit zichzelf ook af op de momenten dat hij naar de sterrenhemel keek en zag hoe prachtig God de maan en de sterren gemaakt had.

Hoe kan het dat U aan de mens denkt? Hoe kan het dat U Zich met hem bezighoudt?
– Psalm 8:5 (BB)

Juist omdat God Zich zo met ons bezighoudt, bedacht Hij het perfecte plan om de relatie tussen de mens en Hemzelf, die door de zondeval verstoord is, te herstellen. Gods eigen Zoon stierf, voor ons mensen, aan het kruis. Jezus ging die eenzame weg zonder klagen, zoals we ook kunnen lezen in de profetie van Jesaja: ‘Hij werd mishandeld, maar Hij protesteerde niet. Hij zei niets, net als een lam dat wordt weggebracht om geslacht te worden, en net als een schaap dat wordt geschoren.‘ (Jesaja 53:7, NBV)

Jezus’ dood geeft ons het eeuwige leven en brengt ons naar het hart van de Vader. Ben jij nog verwonderd over het offer dat Jezus voor jou gebracht heeft? Of heb je Zijn offer eens aangenomen en leef je nu je leven en sta je er eigenlijk niet meer zo bij stil? Ik wil je aanmoedigen om je te blijven verwonderen over het offer dat Jezus voor jou bracht. De uitwerking van dit offer is zoveel groter dan jij kunt bedenken!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Eens zullen we echt zien.. hoe groot zijt Gij!

Hoe verwonderd zullen we zijn als we eens oog en oog staan met Jezus? Denk je daar weleens over na, hoe geweldig dat moment zal zijn als je Hem gaat ontmoeten? Juist door de grootheid van het kruis mogen we daar naar uitzien. Het moment dat de Bruidegom ons, Zijn bruid, komt halen en we in Zijn ogen zullen zien dat Zijn liefde voor ons nog groter is dan wij nu kunnen bedenken.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel zegt Paulus: ‘Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.’ (1 Korinthe 13:12-13, NBV)
Wat een geweldig vooruitzicht, een hoopvolle toekomst vol van Zijn shalom!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Aan de slag!

Tijdens het lezen van deze overdenking heb je wellicht al nagedacht over de vragen die ik stelde. Kijk ze anders nog eens na en denk er voor jezelf gedurende de dag eens over na.

Laten deze dag en de dagen die nog komen tot Jezus terugkomt, dagen zijn die je leeft in verwondering over de grootheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Luister als slot nog naar het geweldige nummer: ‘Hoe groot zijt Gij’

Deze overdenking verscheen eerder op Zij Lacht en is geschreven door oud-schrijfster Carola.

Deel deze overdenking

 1. Kim schreef:

  Lieve Carola,
  Heel erg bedankt voor je ontzettend mooie blog!! Een prachtig begin van deze sabbat om God zo te mogen prijzen! Dankjewel!! :’) “Hoe groot zijt Gij, Heer!”
  Gods rijke zegen en lieve groet!, kim

 2. Anneke schreef:

  Prachtig, wat een fijn stuk om te lezen. Het is inderdaad zo bijzonder dat die Grote God, ieder van ons bij name kent.

 3. Marielle schreef:

  https://youtu.be/Tgl3r-gdF5U Deze wil ik graag toevoegen om te luisteren, via YouTube van EO. Zo zingt mijn ziel 🙏🏼Prachtige overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap