Geloven zonder zien: in het ongeloof van Tomas zien we Jezus’ kracht

09

aug

Gastblogger

Zoals wel vaker na het Bijbelverhaal, praatte ik even na met de kinderen in de klas. Wat kan Jezus eigenlijk allemaal? En zijn er dan twee ‘Here God’-en als Hij op meerdere plekken tegelijk kan zijn? Dat waren de twee vragen die centraal stonden. Ik geniet altijd van deze momenten. ‘Mijn’ kleuters stellen zulke heerlijke, eerlijke vragen. Geloven als een kind, dat doen ze zeker. Ze noemen God gerust een Kanjertijger, helemaal in de stijl van de Kanjertraining: ‘Want juf, God is aardig en lief voor iedereen en Hij doet gewoon alles goed!’

Het is ontzettend grappig als ze denken dat ze God helemaal snappen: ‘Ik weet wel iets dat God niet kan, stiften maken!’ ‘Hij doet het denk ik niet nee, maar Hij zou het wel kunnen..’ ‘Nou, maar dan weet ik nu écht iets wat God serieus niet kan, dat zou ik niet geloven: zomaar door een deur gaan die dicht is!’

Zo vol van enthousiasme, dit jongetje wist het nu écht zéker! Het kan niet dat God dit óók nog kan. Ik moest er stiekem wel een beetje om lachen. Daar ging ik dan: ‘Uhm, dat kan Hij zeker. Er staat zelfs een verhaal over in de Bijbel.’

De verschijning van Jezus

Toen het avond werd op die eerste dag van de week, zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de deuren dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. Plotseling stond Jezus bij hen. Hij zei: “Ik wens jullie vrede toe!” Daarna liet Hij hun zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij toen ze de Heer Jezus zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen: “Ik wens jullie vrede toe! Net zoals de Vader Mij heeft gestuurd, stuur Ik ook jullie.” Toen blies Hij op hen en zei: “Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook vergeven. Als jullie iemand niet vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook niet vergeven.
– Johannes 20:19-23 (BB)

Wow, ik kan me voorstellen dat de leerlingen schrokken. In het bovenstaande Bijbelgedeelte komt dat niet zo naar voren, maar in Lukas wordt het verhaal op een iets andere manier verteld.

Ze schrokken vreselijk en dachten dat ze een geest zagen. Maar Hij zei: “Waarom schrikken jullie zo? Waarom denken jullie dat? Kijk naar mijn handen en voeten. Dan kunnen jullie zien dat IK het Zelf BEN. Voel maar. Een geest heeft geen vlees en botten, maar Ik wel.” En Hij liet hun zijn handen en voeten zien. Ze waren zó verbaasd en blij, dat ze het haast niet konden geloven.
– Lukas 24:37-41 (BB)

Het klinkt als iets onwerkelijks: Jezus die zomaar in huis stond, terwijl de deur dicht was. ‘Met driedubbele sloten’, zei ik tegen de kinderen. Dat staat niet in de Bijbel, maar laat ik het zo zeggen: het illustreert in ieder geval de grootheid van onze God.

Dat de kleuter uit mijn klas er niks van begreep, dat God zó groot is dat Hij door een dichte deur een huis binnen kan komen, is niet gek. Zelfs één van de discipelen, voor wie de gebeurtenis niet eens een eeuwenoud verhaal was, geloofde er niks van.

Ongelovige Tomas

Tomas was er niet bij toen Jezus bij hen kwam. Hij was één van de twaalf leerlingen en werd ook wel Didymus genoemd. De andere leerlingen vertelden hem: “We hebben de Heer Jezus gezien!” Maar hij antwoordde: “Ik geloof het pas als ik in zijn handen de wonden van de spijkers zie. Ik wil ze met mijn eigen vingers aanraken en ik wil met mijn eigen hand in zijn zij voelen.
– Johannes 20:24-25 (BB)

Jezus is, met eerbied gesproken, de ‘beroerdste’ niet. Hij komt een aantal dagen later gewoon nog een keer. De zwakte van Tomas is dat hij niet gelooft zonder gezien te hebben, maar de wil om ook Tomas te laten geloven is Jezus’ kracht!

Acht dagen later zaten Jezus’ leerlingen weer in het huis. Nu was Tomas erbij. Jezus kwam binnen, ook al waren de deuren dicht. Hij stond plotseling tussen hen in en zei: “Ik wens jullie vrede toe!” Daarna zei Hij tegen Tomas: “Kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” Tomas antwoordde Hem: “Mijn Heer en mijn God!” Jezus zei tegen hem: “Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven!”
– Johannes 20:26-29 (BB)

Geloven zonder zien

Jezus zegt hier dat het heerlijk is als mensen die Hem niet gezien hebben toch geloven. Dat is een oproep aan ons. Het is soms wonderlijk wat we lezen. Het klinkt misschien onwerkelijk. Maar de verhalen uit de Bijbel zijn voor óns opgeschreven. Zodat wij zullen geloven, zonder gezien te hebben.

De leerlingen hebben Jezus nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek staan opgeschreven. Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen blijven geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben omdat jullie bij Hem horen.
– Johannes 20:30-31 (BB)

Moet je nagaan: de leerlingen van Jezus hebben nog veel meer wonderen gezien. We vinden een selectie in de Bijbel, een soort van ‘Het beste van Jezus’. Zoals Jezus Zijn ‘best’ doet om Tomas te laten geloven, zo wil Hij ook Zijn ‘best’ doen voor ons. Zodat we eeuwig leven zullen hebben, omdat we bij Hem horen!

Aan de slag!

Dit verhaal wordt zowel in Johannes als in Lukas beschreven. Lees Lukas 24. Wat zijn de verschillen tussen de teksten? Waarom zouden deze verhalen door beide apostelen op een andere manier zijn beschreven?

Deze overdenking verscheen eerder op Zij Lacht en is geschreven door oud-schrijfster Renske Tijhof.

Deel deze overdenking

  1. Bep schreef:

    En dat we mogen geloven als een kind, zo heerlijk open en onbevangen!
    Ook in twijfel dus, zoals dat ventje van je klas. Als we dat tegen iemand uit durven spreken, kan die ons op het tegendeel wijzen, ons uit de Bijbel leren, dat onze God echt bij machte is om……vul zelf maar in.
    Fijn Renske, om zo met je klas bezig te mogen zijn. Veel zegen gewenst op je belangrijke taak als juf!

  2. Mandy schreef:

    Mooi! En wat goed dat je gelijk het Bijbelverhaal paraat had in je klas. Ik moet het altijd opzoeken en Googlen voordat ik het helemaal scherp heb 😂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap