Controlfreak en overgave aan God

25

mrt

Vivian Straver

Graag houd ik zelf de touwtjes in handen op ongeveer elk gebied waar ik een verantwoordelijkheid draag. Ik vind het lastig om die touwtjes te laten vieren en taken te delegeren, omdat ik liever zelf het overzicht houd en ergens het idee heb dat ‘mijn’ manier de enige manier is om een taak uit te voeren. Als ik dan eindelijk eens iets los heb durven laten, dan kan ik me niet bedwingen om regelmatig na te gaan hoe die taak wordt uitgevoerd en of ik niet tóch ergens bij kan helpen. Ik denk en hoop dat ik niet de enige ben in dit ‘controlfreak-zijn’ – hoe zit dat bij jou? God vraagt om volledige overgave aan Hem, op élk terrein van je leven. Durf jij de touwtjes van je leven aan Hem over te geven?  

De definitie van ‘overgave’ volgens de Van Dale is tweeledig: het overgeven en toewijding. De eerste betekenis is een (zelfstandig gebruikt) werkwoord, en dat vraagt om een actieve keuze, keer op keer. De andere, toewijding, geeft eerder een soort toestand aan: je kan leven in een constante vorm van overgave. Als we in de Bijbel lezen over voorbeelden van overgave aan God, dan is het leven van Jezus hiervan doordrenkt! 

Jezus’ overgave aan God 

Jezus is het voorbeeld van overgave aan God bij uitstek! Er zijn drie punten in zijn leven waar we dit uit af kunnen leiden. Allereerst: Hij gaf zijn goddelijkheid op om mens te zijn. Jezus kwam als mens naar de wereld, nota bene geboren in een stal tussen de dieren! Elke vorm van goddelijkheid was ver te zoeken. Later in zijn leven gaf Jezus zijn ‘God-zijn’ op toen hij door de duivel geconfronteerd werd in de woestijn. De duivel stelt Jezus op de proef, maar hoewel Jezus wel de opdracht uit kán voeren, doet Hij het toch niet. Hij geeft zich over aan God, en laat Hem regeren. 

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd nar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.
– Mattheüs 4: 1-4 (NBV)  

Het derde punt in Jezus’ leven waarin hij zich overgeeft aan God, is door te gehoorzamen aan het levenseinde volgens Gods plan. Het doel van Jezus’ bestaan op aarde was om tot redding te zijn van de gehele mensheid (Johannes 3:16), maar daarvoor moest hij zelf sterven. Jezus bad hevig tot God, maar gaf zich in gebed aan Hem over.  

Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.
– Mattheus 26:39 (NBV) 

Jouw overgave aan God 

Jezus gaf zich over aan God door zijn goddelijkheid, zijn God-zijn en zijn leven aan Hem te geven. Paulus roept ons in Romeinen op om als een levend offer voor God te zijn: door niet langer zelf de meester te zijn van ons leven, maar het in dienst te stellen van Hem. Wanneer we onszelf aan God geven, betekent dit dat we in wat dan ook accepteren dat God de touwtjes in handen heeft: in je relaties, in je carrière, in je tijd… Het lijkt een ontzettend grote opgave, en dat is het ook. Maar God heeft het beste met ons voor, dus een betere controle in je leven kun je niet vinden.  

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
– Romeinen 12: 1-2 (NBV) 

Aan de slag! 

In de inleiding zagen we twee betekenissen van ‘overgave’. Het één draait om een actieve keuze, het ander om een staat van leven. Elke dag, elk dagdeel opnieuw vraagt God ons om onszelf aan Hem over te geven, zodat we een leven mogen leiden waar Híj de touwtjes in handen mag hebben.  

Luister ‘I surrender’, Hillsong.  

Bid de (vertaalde) woorden van het lied mee in je hart:  

Heer, hier ben ik, neergeknield voor U.  
Heer, ik verlang naar U, en bid dat U tot mij komt.  
Heer, ik stel me open, en verlang dat U mijn leven vult! 

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Mooie blog Vivian en ook herkenbaar wat betreft controle willen hebben. Als we weten wat er gaat gebeuren geeft dat rust. Maar overgeven aan God omdat Hij de beste controle heeft vraagt vertrouwen!
  en geeft rust die alle verstand te boven gaat.

 2. Rianne schreef:

  Bedankt voor de herinnering Vivian! Erg herkenbaar, zeker in deze onzekere tijden wil ik ook graag de touwtjes in handen hebben. Maar het is zo´n bevrijding om los te laten en alles in gebed over te geven in de handen van mijn Vader.

 3. Sofia Jouhri schreef:

  Beste,

  God heeft dit onderwerp vrij duidelijk gemaakt de afglopen weken. Ik mag loslaten. Ik wil loslaten. Ik weet dat het niets te maken heeft met doen. Vanuit mijn hart wil ik mezelf overgeven. God heeft verhelderd dat wanneer je Hem ( je innerlijk weten) volgt je dan in overgave leeft. Het is doen wat Hij van je vraagt en niet doen wat jij (hoofd) wil.

  Bedankt voor het mooi bericht. Kwam diep binnen.

  Warme groet Sofia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap