‘Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ – wat betekent dit?

10

sep

Gastblogger

In de voorbereidingen voor het boek ‘STA STIL bij God, Zijn wonderen & jezelf ‘ had ik mezelf de vraag gesteld: welk wonder heeft God in mijn leven gedaan? Het lied van Jonathan & Melissa Helser ”You Came” was daarbij de spijker op de kop! Het lied gaat over de opwekking van Lazarus uit de dood, één van de vele wonderen die Jezus heeft gedaan. Hij heeft niet alleen Lazarus uit de dood opgewekt, maar ook de jongen in Naïn, en het dochtertje van Jaïrus. Geloof het of niet, ook mij heeft Hij van de dood gered. Wat een wonderlijke God!

Talita Koem

De God van wonderen, de God die hemel en aarde schiep was degene die mij weer tot leven riep. Ik stond er eigenlijk niet meer zo bij stil als in het begin van deze wonderlijke gebeurtenis. Maar de vraag die ik mezelf stelde en het antwoord, door middel van het lied, deed mij huilen uit dankbaarheid. (Ja ik weet het, ik ben echt een jankerd.) Hoewel het lied eigenlijk over Lazarus (Joh. 11:1-47) gaat, identificeer ik mezelf meer met het dochtertje van Jaïrus (Lukas 8: 49-56). Het meisje waar Jezus tegen zei: “Talita Koem”, wat betekent ‘meisje sta op’! Jezus liep zo ook op jou en mij af, stak Zijn hand naar ons uit en sprak: ”Talita Koem”. Meisje sta op! Hij heeft ons weer tot leven gewekt en wil ons het beste voedsel geven om in leven te blijven. Namelijk zichzelf, het Brood des levens.

Van dood naar levend

Laten we een stuk lezen uit Efeziërs 2:1-10, laat vooral de vetgedrukte woorden eens tot je doordringen:

1 Vroeger waren jullie (geestelijk) dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. 2 Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door (de duivel), de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen.  3 Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen.
4 Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt. 5 Daarom heeft Hij ons tegelijk met Christus (geestelijk) levend gemaakt. Want we waren (geestelijk) dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest, en niet omdat we het verdiend hadden. 6 God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen. Wij zijn daar ín Jezus Christus.
7 Want in de wereld die nog komt wil Hij laten zien hoe geweldig goed Hij voor ons is: Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. 8 Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door (jullie) geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. 9 Jullie zijn (dus) niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. 10 Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Hij heeft ons namelijk opnieuw geboren laten worden. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht.

Wat een liefdevolle wonderlijke God hebben wij! Hij heeft jou en mij opgewekt uit de dood! Eens waren we dood, door de manier waarop we leefden. Een leven in zonde, een leven zonder Jezus, maar we zijn nu levend in Jezus! Elke dag opnieuw wekt Jezus nog mensen tot leven, en het is zo geweldig mooi als we daar getuigen van mogen zijn.

Je bent levend!

Wij waren eens dood, met de nadruk op waren. Als jij Jezus aangenomen hebt als jouw persoonlijke verlosser, mag je weten dat je met Jezus uit de dood bent opgestaan. Je bent levend! Misschien denk je nu, maar er zijn toch nog wel wat zonde in mijn leven. Dat kan, helaas ben ik ook niet Miss Perfect, maar dat betekent niet dat ik toch nog dood ben. Ik dank God dat Hij zo vol van genade is! Het is niet door onze goede daden, maar door ons geloof in het verlossingswerk van Jezus dat we gered zijn van de dood. Omdat Hij zo goed en liefdevol is!

We mogen gaan ontdekken wat het inhoudt om levend te zijn in Jezus, om ons te laten leiden door de Heilige Geest in plaats van de dingen die we zelf graag willen. Dat we kunnen zeggen; ik leef niet meer, maar Christus leeft in mijLaat je niet aanklagen door de duivel als hij je wijst op je fouten. Wijs hem op de grote genade van God, het geschenk van vergeving! Dat Jezus heel veel van je houdt en Zijn leven voor jou geofferd heeft, waardoor je vrijgesproken wordt van alle schuld. Het was Zijn dood aan het kruis waardoor jij nu kan zeggen: “Ik leef!”

Aan de slag!

Heb jij Jezus nog nooit aangenomen als jouw persoonlijke verlosser en ben je niet zeker of jij nu levend bent in Jezus? Bid dan het volgende gebed:

Liefdevolle Hemelse Vader,
Vandaag hoor ik de roep van Jezus; “Talita Koem”. Met heel mijn hart wil ik Zijn hand vastpakken en wil ik opstaan uit de dood. Mij bekeren van mijn zondige leven dat leidde tot de dood, ik heb er spijt van, en ik dank U dat het door Uw genade alleen is dat ik mag opstaan uit de dood en mag leven in Christus. Jezus, het is door Uw werk aan het kruis, door Uw dood dat ik mag Leven!
Dank U wel voor dit grote wonder. In Jezus’ naam, Amen

Ben jij ook zo dankbaar dat de God van wonderen jou opgewekt heeft uit de dood? Breng Hem eer vandaag! Spreek uit hoe dankbaar je bent. Vraag in gebed aan de Heilige Geest welke goede dingen God voor jou bereid heeft om te doen voor Hem vandaag (Ef. 2:10), STA OP EN SCHITTER!

Nieuwsgierig naar het lied? Klik dan even hier!
Heb je ons leesplan STA STIL nog niet? Bestel ‘m hier!

Deel deze overdenking

  1. Ton schreef:

    THNX MOOI HELEMAAL MEE EENS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap