Wie je bent in Christus

Categorie

Lees de blog

De beeldspraak over het zijn van een aangename geur van Christus raakte mij. Welke christen wil nou niet Christus’ geur verspreiden? Maar wat houdt het eigenlijk in en hoe doen we dit? Het heeft alles te maken met Christus Die overwonnen heeft en ons daarmee het voorrecht geeft in Zijn triomftocht mee te lopen. Laten […]

Lees de blog

In Romeinen 8 schrijft Paulus over het leven door de Geest. Het laatste gedeelte sluit hij af met de titel ‘Meer dan overwinnaars’. In alles en iedereen wat jou probeert te scheiden van God, ben je meer dan overwinnaar! Besef je wat dit betekent?

Lees de blog

De relatie van ouders met hun kinderen is iets waardevols en bijzonders. In de meeste gevallen voelen kinderen zich veilig en geborgen bij hun ouders. Misschien noem jij God ook wel jouw hemelse Vader en ervaar jij ook een bepaalde geborgenheid bij Hem. Maar hoe zit dat eigenlijk: God als onze liefdevolle, hemelse Vader?

Lees de blog

Je hebt ze vast wel eens gezien: een zwerm mussen. Soms vliegen ze plotseling allemaal tegelijk uit een boom en vullen ze de hemel. Fascinerend! In de Bijbel lezen we over mussen. In Psalm 84 bijvoorbeeld, over een mus die een huis vindt. Vandaag lezen we in Mattheüs 10 over de waarde van mussen. Waarom […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten.

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

Gratis!

Sluit je aan

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap