Laat er licht zijn!

11

mrt

Marijke Gootjes-Verhoeve

Als je de Bijbel in één woord zou moeten samenvatten, welk woord zou je dan kiezen? Best lastig hè? Er zijn zoveel opties… Zelf kies ik voor ‘licht’. De Bijbel begint en eindigt met licht en spreekt in het midden over licht*. En Jezus kwam als het licht van de wereld, om te schijnen in de duisternis. Dat is je vast bekend, maar hoe vaak sta je stil bij de kracht die ervan uitgaat?

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
En God zei: ‘Laat er licht zijn!’ En er was licht.
– Genesis 1:1,3 (NBV21)

En God zei: ‘Laat er licht zijn!’

God spreekt met autoriteit. Hij zei: ‘Laat er licht zijn!’, en het was er. Zowel het Woord van God, als het licht dat Hij tot aanschijn roept, spreken van Zijn kracht én hartsverlangen. God zegt hiermee: Ik wil dat het licht is op aarde. 

Licht is onmisbaar. Zonder licht, geen leven! Maar er is nog een reden: God kan licht maken zonder dat Hij een lichtbron nodig heeft, omdat Hijzelf licht is. Door licht te creëren op aarde, openbaart Hij dus Zichzelf! God wil door de schepping Zichzelf bekend maken, zodat wij Hem leren kennen. In het licht wordt God openbaar. 

Laat er licht zijn in jouw leven!

God wilde licht en dat wil Hij nog steeds. Hij wil dat het licht is in jouw leven en dat jij leeft in Zijn licht. Daarom stierf Jezus aan het kruis; om de duisternis te verslaan en jou over te brengen naar het Koninkrijk van het licht: ‘Laat er licht zijn!’

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon…
– Kolossenzen 1:13 (NBV21)

Deel jij Gods hartsverlangen? Verlang jij ernaar om elke dag in Gods licht te leven? Dat het licht van Christus op, in en door jouw leven schijnt? Misschien wil jij wel, maar is jouw licht verduisterd geraakt. 

De duisternis heeft het niet in haar macht gekregen

De duivel haat het licht en probeert het te doven. Ik noem drie mogelijkheden hoe hij dat doet: 

1. Door zonden. Dus alles wat jou weghoudt bij God: verleiding, misleiding en afleiding.
God is licht! Dus hoe dichter je bij Hem leeft, hoe sterker Zijn licht in jou zal schijnen. Zijn Woord brengt licht! Dus neem Zijn woorden tot je, zodat je de duisternis op afstand houdt.

…eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
– Efeziërs 5:8-9 (NBV21)

2. Door ziekten; fysiek of mentaal. Moeilijke perioden kunnen donker aanvoelen en God kan ver weg lijken. Maar Psalm 23 zegt dat Hij nabij is in het dal van diepe duisternis. Laat je dus niets anders wijsmaken; Hij laat je niet alleen!

Als er sprake is van teleurstelling, verbittering of onverwerkte gevoelens, is het nodig om deze in het licht te brengen. Jezus is gekomen om ‘tegen wie in het duister verblijft, te zeggen: ‘Kom tevoorschijn!’ (…) ‘…om aan verslagen harten hoop te bieden…’ (Jesaja 49:9b en 61:1b). 

3. Door demonische gebondenheid. Dit overkomt je echter niet zomaar. Er moet contact zijn of zijn geweest met het rijk van de duisternis, waardoor demonische machten toegang hebben gekregen tot jouw hart. Bevrijdingspastoraat is dan noodzakelijk om Gods licht weer in jouw leven te laten schijnen.

De duivel probeert duisternis te brengen, maar Gods licht is sterker! Hij wil met Zijn gelaat over je schijnen. Hij geeft vergeving, genezing, bevrijding en herstel. 

Jij bent het licht!

‘Laat er licht zijn!’ is Gods hartsverlangen, aan het begin, einde en ertussenin! We leven in een wereld die steeds donkerder lijkt te worden,  maar God zegt tegen jou en mij: Jíj bent het licht voor de wereld! Jíj hebt licht dat leven geeft. Zo moet jij dat laten schijnen voor de mensen… (Johannes 8:12,  Matteüs 5:14-16)

Deel jij het hartsverlangen van de woorden: ‘Laat er licht zijn!’? Bid dan mee: 

Heer, laat er licht zijn in mijn leven!
Heer, schijn met Uw licht op, in en door mij!
Dat ik U zien zal, en ik U zal weerspiegelen.
Dat de duisternis zal oplichten overal waar U mij brengt,
zodat de mensen om mij heen U zullen zien. Amen. 

Aan de slag!

Luister naar het krachtige lied ‘Laat er licht zijn!’ van Reijer en Eline. Ik moedig je aan om pastorale- en/of psychologische hulp te zoeken als je duisternis ervaart en er zelf niet uitkomt. 

Bron: ‘Laat er licht zijn’, Marijke Gootjes-Verhoeve ☺ (Scholten Uitgeverij, 2021)

*Genesis 1:3, Openbaring 22:5, Psalm 119:105, 130

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap