Vergeving

Categorie

Lees de blog

Elke maand opnieuw zegent God mij door iets te laten horen of zien, zodat ik weet waar ik een overdenking over mag schrijven. Zelfs als ik inspiratieloos ben en ‘dan maar een tekst kies’ die ik die dag toevallig lees, geloof ik dat het de bedoeling was dat ik me inspiratieloos voelde; juist zodát ik […]

Lees de blog

Elk mens kent emoties. Ze zorgen ervoor dat we verbindingen aan kunnen gaan met andere mensen en dat we weten waar onze behoeften liggen. Zonder emoties zou het leven al snel saai worden. In de psychologie spreken we van vijf basisemoties, ook wel de 5 B’s genoemd: blij, boos, bang, bedroefd en beschaamd. Vanuit deze […]

Lees de blog

Het thema ‘vergeving’ heeft mij de afgelopen tijd erg beziggehouden. Ik weet dat ik door Christus’ bloed vergeving mag vinden bij God en Hij Zijn relatie met mij wil herstellen. Maar soms vind ik het lastig te begrijpen wat het nu echt betekent dat God ons vergeeft. En als ik eenmaal vergeving gevraagd heb voor […]

Lees de blog

God is rechtvaardig. Hij haat zonden. Jij en ik staan, door onze zonden, schuldig tegenover God. Dat betekent dat we hoe dan ook een probleem hebben met God. Maar gelukkig heeft God Zelf voorzien in een oplossing! Laat je vandaag verrassen door Gods onmetelijke genade, ook voor jou! 

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten.

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

Gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap