God is een God van herstel – deel 1 

18

jun

Joanne van de Vendel

Herken je het, dat je momenten van berouw en ontreddering kent in het leven? Petrus kent dit gevoel ook. Hij is de discipel die zo vol overgave bij Jezus wil horen en bij Hem wil zijn, maar ook de discipel die Hem drie keer verloochend voordat Jezus aan het kruis sterft. Wat doet dit met Petrus en hoe gaat Jezus hier later mee om? God is een God van herstel!  

Jezus volgen

Bij het meer van Galilea wordt Simon (Petrus) door Jezus geroepen om mee te komen en Hem te volgen.

En Simon gaf Hij de naam Petrus. 
– Marcus 3:16 (HSV)

In de jaren die volgen wordt Petrus door Jezus opgeleid. Hij is een van de twaalf discipelen. Wanneer Jezus met Zijn leerlingen bij het meer van Galilea is, stelt Jezus een vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Petrus geeft een antwoord dat niet vanuit zichzelf kan komen, maar door de Geest in hem geopenbaard is. (zie ook: 1 Korintiërs 12:3) 

‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. (…) En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen. 
– Matteüs 16:16b, 18a (NBV21)

Wat een getuigenis geeft Petrus hier! Kun jij hetzelfde antwoord geven op de vraag die Jezus stelt?  

Gods reddingsplan

In Jeruzalem neemt Jezus met de discipelen tijdens het Pesachfeest deel aan de maaltijd. Zouden de discipelen beseffen dat dit echt het laatste avondmaal met Jezus voor hen zou zijn? Jezus spreekt over het lijden dat Hij zal moeten ondergaan. Jezus’ lijden hoort bij het reddingsplan voor de wereld. De discipelen horen de woorden, maar ze begrijpen het niet. Petrus luistert, maar overmoedig antwoordt hij: 

 ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven.’ Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je Mij kent.’ 
– Lucas 22:33-34 (NBV21) 

Petrus faalt

Na de maaltijd gaan de discipelen met Jezus mee naar de Hof van Getsemane. Daar vraagt Jezus hen om wakker te blijven wanneer Hij gaat bidden. Hierin faalt Petrus; hij valt in slaap. (Marcus 14: 32-41)

Wanneer Jezus gevangengenomen wordt, trekt Petrus het zwaard en slaat het oor van de slaaf van de hogepriester af. Jezus vermaant Petrus, en zegt dat de strijd niet gestreden mag worden met het zwaard. Jezus geneest het oor van de slaaf en wordt meegenomen naar het huis van de hogepriester. (Johannes 18:10-13)

Petrus verloochent

Petrus volgt Jezus op een afstand. Onderweg wordt hij drie keer gevraagd of hij bij Jezus hoort, en driemaal ontkent Petrus dit. Op het moment dat Petrus dit voor de derde keer uitspreekt, hoort hij een haan kraaien.

De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft zul je Mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter. 
– Lucas 22: 61-62 (NBV21)

Bittere tranen

Herken je de bittere tranen die je gehuild hebt in het leven wanneer je beseft dat wat je hebt gedaan niet tot eer van God was? Petrus voelt zich letterlijk en figuurlijk ontredderd. Hij ervaart een intens verdriet en berouw over wat hij heeft gedaan. 

Jezus herstelt de relatie met Petrus

Jezus sterft aan het kruis en na drie dagen staat Hij weer op. In het Evangelie van Lucas lezen we dat Jezus diezelfde dag aan Simon Petrus is verschenen (Lucas 24:34). Over de inhoud van het gesprek zegt de Bijbel niets. Ik kan me zo voorstellen dat Jezus de relatie met Petrus eerst een-op-een wil herstellen. God is een God van herstel!  

Jezus herstelt de relatie met jou

Jezus ziet jou. Hij ziet jouw verdriet en je berouw. Hij ziet de bittere tranen die je huilt of hebt gehuild. Jezus kent je en Hij is gestorven en weer opgestaan om te herstellen wat kapot is. Hij verlangt ernaar om je te mogen vormen en toe te rusten voor de taak die Hij voor jou voor ogen heeft. Sta je ervoor open? God neemt de moeilijkheden niet altijd bij je weg, maar gebruikt deze moeilijkheden om je hart te veranderen. Zodat je hart openstaat voor wat Hij in jou wil herstellen om zo, weer toegerust en gevormd tot de taak, wat dichter bij Zijn doel met jou in het leven te komen. 

Aan de slag! 

Bid en open je hart, zodat Jezus mag herstellen wat gebroken is in jouw leven. God is een God van herstel. 

Bronnen: StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

  1. Margriet schreef:

    Heel diep menselijk en dwars door alles heen, hoopgevend.❤️De liefde van Jezus is groter dan we kunnen beseffen.
    Wie tot Mij komt zal ik geenzins verwerpen zegt Jezus Voor een ieder die echt berouw heeft en erkent dat je niet buiten Hem kunt is er altijd hoop Dank U Heer Hoe liefdevol,barmhartig en geduldig is God 🙏🏽❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap