Mannen in de Bijbel

Categorie

Lees de blog

David komt voor een groot dilemma te staan, wanneer zijn vijand Saul de grot binnenkomt waar hij zich schuilhoudt. Heeft God Saul aan David uitgeleverd? De mannen van David sturen erop aan om Saul te doden, maar David maakt een radicale keuze. Hij laat Saul leven en snijdt een stuk van zijn koningsmantel af. Maar […]

Lees de blog

Je kent de apostel Petrus inmiddels vast wel. Petrus had besloten om Jezus te volgen, toen Jezus hem een paar jaar geleden riep. Sindsdien heeft hij veel tijd met Jezus doorgebracht. Hij leert over wie Jezus is en wat Hij doet. Petrus probeert steeds meer op Hem te gaan lijken. Zoals een goede discipel dat […]

Lees de blog

Soms zijn er van die periodes, waar tegenslag na tegenslag elkaar opvolgen. Een baan die je telkens wordt onthouden. Een tentamen dat maar niet wil slagen of misschien wel een afwijzing op liefdesgebied. In al die tegenslag is de keuze aan jou wat je doet: ga je door of ga je bij de pakken neerzitten? […]

Lees de blog

Abel wordt slechts een aantal keer in de Bijbel genoemd. Ondanks het feit dat er in het Oude Testament maar weinig over hem geschreven staat, wordt hij wel als geloofsheld beschreven in Hebreeën 11:4 (BasisBijbel): ‘Doordat Abel God geloofde, bracht hij een beter offer aan God dan Kaïn. Want God zei dat Hij blij was […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap