Mannen in de Bijbel

Categorie

Lees de blog

Ik vind het fascinerend om over het volk Israël te lezen. Het leest als een spannend boek: de uittocht uit Egypte, de veertig jaar in de woestijn en tot slot het innemen van het beloofde land. En vooral de ups en downs die met al die gebeurtenissen gepaard gaan. In de overdenkingen van vandaag en […]

Lees de blog

David komt voor een groot dilemma te staan, wanneer zijn vijand Saul de grot binnenkomt waar hij zich schuilhoudt. Heeft God Saul aan David uitgeleverd? De mannen van David sturen erop aan om Saul te doden, maar David maakt een radicale keuze. Hij laat Saul leven en snijdt een stuk van zijn koningsmantel af. Maar […]

Lees de blog

Als rabbi wisten mensen precies wat ze van Jezus konden verwachten. De farizeeën gaven het goede voorbeeld: je moet de Tien Geboden en alle andere regels volgen, die God in het Oude Testament gaf. En je behoort mensen te berispen als ze iets fout doen. Dat is precies het beeld dat je ook van Jezus […]

Lees de blog

Soms zijn er van die periodes, waar tegenslag na tegenslag elkaar opvolgen. Een baan die je telkens wordt onthouden. Een tentamen dat maar niet wil slagen of misschien wel een afwijzing op liefdesgebied. In al die tegenslag is de keuze aan jou wat je doet: ga je door of ga je bij de pakken neerzitten? […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap