Leiderschap

Categorie

Lees de blog

God vraagt ons om als christenen een gemeenschap en eenheid te vormen. Hierin heb je natuurlijk ook oudsten en leiders nodig die de andere gelovigen helpen en leiden. Maar wat vraagt God van jou als leider van Zijn kudde? Vandaag neem ik je mee in de vijf opdrachten voor leiders om Gods kinderen te leiden.

Lees de blog

De gemeente is in verwarring. Afgunst en verdeeldheid heersen er. Mensen kunnen elkaar niet meer normaal groeten of een praatje maken. Misschien heb jij dit aan den lijve ondervonden of zit je hier op dit moment middenin. Hopelijk is dit je bespaard gebleven, maar zelfs dan heb je er waarschijnlijk wel eens van gehoord. Verdeeldheid […]

Lees de blog

Mozes is een belangrijk persoon in het Oude Testament. Hij heeft het volk Israël uit het land Egypte geleid, op weg naar het beloofde land. In het hoofdstuk van vandaag lezen we dat hij bezoek krijgt van zijn schoonvader Jetro. Hij geeft Mozes advies over hoe hij het volk moet leiden. Een advies dat ook […]

Lees de blog

In gelovige kringen wordt er heel verschillend gedacht over vrouwen in leiderschap, vrouwen als dominee of als spreekster.  De overtuigingen hierover zijn vaak diepgeworteld en sterk beïnvloed door de leer – onderbouwd met allerlei bijbelteksten – waarmee je bent grootgebracht. Deze discussie wil ik dan ook niet voeren. Ik zie echter door de Bijbel heen […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2021 Zij Lacht | Alle rechten voorbehouden