Wat is jouw nalatenschap?

29

dec

Joanne van de Vendel

Wij zijn allemaal onderweg naar het beloofde land, maar zijn ook allemaal op een ander punt van die levensreis. We hebben echter geen idee hoelang de reis nog duurt. Hoe en wanneer geven we het stokje door aan de volgende generatie? Lees mee over hoe God door en met Mozes werkte en het nalatenschap van Mozes.

Wat ontdekken we over God? 

God heeft een plan met het volk van Israël. Nadat zij een periode van 400 jaar in slavernij geleefd hebben, verhoort God hun roep om hulp. 

God is een God van bevrijding. Bevrijding van slavernij en van onderdrukking. God is een God Die bange en onwillige mensen gebruikt om die bevrijding te brengen. Daarnaast is God een God Die spreekt. Zo sprak Hij voor het eerst tegen Mozes bij de brandende braamstruik. 

Nu dan, ga [op weg]. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn.
– Exodus 3:10-12a (HSV)

Dat God tot Mozes sprak was wonderlijk. Geen enkele God sprak met de mensen. 

Zo spreekt God vandaag de dag nog tot jou en mij. Wij mogen Zijn stem verstaan in Zijn Woord en met Hem op weg gaan. Hij zal met je zijn! 

Mozes geeft het stokje door 

Na veertig jaar reizen door de woestijn zijn de Israëlieten en Mozes bijna aangekomen in het beloofde land. Dan geeft Mozes het stokje door aan Jozua. 

Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten [nu] naar hém, en zij deden zoals de HEERE Mozes geboden had.
– Deuteronomium 34:9 (HSV)

Voor het sterven van Mozes klinken de woorden van een man die dicht bij God leefde. In het nalatenschap van Mozes wil hij het volk van God nogmaals herinneren aan de wet die God hen uit liefde heeft voorgeschreven. 

En Mozes gebood het volk [samen] met de oudsten van Israël: Neem al de geboden die ik u heden gebied, in acht.
Deuteronomium 27:1 (HSV)

In de laatste toespraken van Mozes klinkt het belang van het herinneren wie God is. Dit moet worden doorgegeven aan de volgende generaties. Zo is dit niet alleen een opdracht van Mozes aan het volk, maar ook wij mogen de komende generaties vertellen wie God is. Wij mogen hen leren dat God tot hen spreekt in Zijn Woord en ons leidt door de Heilige Geest. Als wij dit niet doen, wie geeft dan het stokje door aan de volgende generatie? 

Nalatenschap

Voor Mozes’ sterven laat God hem op de berg Nebo, op de top van de Pisga, het beloofde land zien. God was bij Mozes toen hij dit met eigen ogen aanschouwde. Na een intense reis van veertig jaar mag Mozes het beloofde land niet ingaan. Want Mozes werd hoogmoedig. Hij schreef zichzelf de eer en toe en niet God. Als consequentie daarvoor sterft Mozes op de Nebo, nadat hij het beloofde land gezien heeft. Hij ‘finisht’ niet in het beloofde land.  

Wat zou jij willen nalaten aan de mensen om je heen? Heb je weleens nagedacht over wat mensen van jou zouden herinneren, wanneer je er niet meer zou zijn? Hoe ziet jouw nalatenschap eruit? 

God gebruikte Mozes als Zijn instrument. Zo leren we dat God een God is Die luistert in de nood. Dat Hij heel dichtbij is en spreekt met Zijn mensen. We leren ook dat zonde consequenties heeft. Dat God door gebeurtenissen heen wil laten zien wie Hij is en bovenal dat Hij met je meegaat, waar je ook bent en waar je ook doorheen gaat.  

Aan de slag!

De Casting Crowns schreven het inspirerend lied ‘Nobody’. Luister eens goed naar de woorden en het nalatenschap dat er in dit lied klinkt. Ik bid dat het jou mag inspireren in jouw nalatenschap, op deze levensreis naar het beloofde land.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap