Discipelschap

Categorie

Lees de blog

Markus 3 begint met een opvallend optreden van Jezus, nadat de Farizeeën Hem uit de tent lokken. Vervolgens kiest Hij Zijn discipelen uit. Ben jij klaar voor het revolutionaire optreden van Jezus? En veel belangrijker nog: ben je bereid om Hem te volgen?

Lees de blog

Elke week word ik er wel mee geconfronteerd. Bij de uitgang van het station zit een man. Een advertentie voor een maatjes-project. Een collecte die langs de deur komt. Allemaal goede dingen en ik zou graag helpen. Maar ik kan toch niet iedereen helpen? Wie is dan mijn ‘naaste’? Wie moet ik eigenlijk helpen?

Lees de blog

Een van de voornaamste lessen die de Bijbel ons leert, is om elkaar lief te hebben. Klinkt simpel, toch? Maar hoe liefhebbend ben jij op de vroege ochtend wanneer je je bed uit wordt getrommeld? Kan jij volledig uit liefde handelen wanneer die ene auto of fietser jouw weg blokkeert? Of hoe liefdevol ben jij […]

Lees de blog

Soms heb ik de eer om foto’s te maken op één van de belangrijkste dagen van iemands leven. Althans, ja, het is wel eigenlijk een heel speciale dag. De dag dat de bruidegom zich in een pak hijst, de bruid in een witte jurk. En dat ze elkaar dan die dag voor alle dagen daarna […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap