Gebeden uit de Bijbel

Categorie

Lees de blog

Moedeloos en teneergeslagen kijk ik soms naar deze wereld en al het leed dat geleden wordt . Waar gaat dit heen? Elke sabbat opnieuw klinkt Psalm 92 in de synagogen. De woorden brengen mij iedere keer weer hoop! Hoop voor een betere toekomst, door een kijkje in de nieuwe wereld. God zal deze aarde weer […]

Lees de blog

Voor veel mensen is de tekst die we zo gaan lezen zeer bekend. In de kerk waar ik opgroeide, hief de dominee aan het einde van de dienst zijn handen op en sprak deze woorden uit over de gemeente. Na het laatste woord van deze zegen antwoorde de gemeente driemalig met ‘Amen’. Het was één […]

Lees de blog

De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!  – Numeri 6: 24-26 (HSV)  Voor veel mensen klinken de bovenstaande woorden zeer bekend in de oren. In de kerk waar ik opgroeide, hief de dominee aan het […]

Lees de blog

Een populaire en veelgelezen psalm van David is Psalm 139. Vermoedelijk zijn het de persoonlijke en herkenbare toon van deze psalm die ervoor zorgen dat veel mensen de psalm kennen en er troost in vinden. De psalm biedt troost door de wetenschap dat de Heer alles van ons weet.

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten.

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

Gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap