Gods namen

Categorie

Lees de blog

Nog vijf minuten… Op het station wurm ik me langs de mensen heen.  Ik moet snel zijn, wil ik de trein nog halen. Het zweet parelt op mijn voorhoofd. Terwijl ik me langs de stationspiano haast, dringt een bekende melodie mijn oren binnen. Wacht. Toch even kijken. Een meisje met gouden krullen en een glimlach […]

Lees de blog

‘Sta op en schitter!’ Een tekst die je misschien wel eens bent tegen gekomen. God zegt dit tegen het volk Israël, omdat God Zijn licht over hen heen wil schijnen. Ook wij mogen dit licht zien en in Gods licht gaan leven.

Lees de blog

Hoe goed ken jij God? Ben je bekend met de hoogte en diepte van Zijn liefde, Zijn barmhartigheid, Zijn geduld en al Zijn eigenschappen? Mozes kende God zoals maar weinig andere mensen God kennen. Zoals in de Bijbel staat: ‘De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt’ […]

Lees de blog

In het Hebreeuws heeft God ontzettend veel namen. Deze namen geven vaak een (karakter)eigenschap van God weer. Jahweh Roï is één van die namen. Jahweh Roï betekent ‘de Heer mijn herder’. In de Bijbel wordt een aantal keer het beeld geschetst van een herder die zorg draagt voor zijn schapen. In Johannes 10:11 zegt Jezus: […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2021 Zij Lacht | Alle rechten voorbehouden