Jezus Christus pleit voor jou aan de rechterhand van God 

27

jun

Daniëlle Geneugelijk

Tijdens een preek werd ik bepaald bij het beeld van Jezus Christus als middelaar tussen mij en God. Voor het eerst werd ik stilgezet bij het feit dat Jezus aan de rechterhand van Zijn Vader pleit voor mij en voor jou. Jezus kan voor ons pleiten, omdat Hij weet wat wij doormaken op aarde. Hij kent het lijden. Laten we ontdekken wat de Bijbel hierover zegt.

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.
– 1 Timotheüs 2:5-6 (HSV)

Jezus is de Middelaar

Bij de zondeval is er door de mens zonde in de wereld gekomen en door deze zonde ook de dood. Er was een kloof tussen God en de mens. Maar zoals de zondeval veroorzaakt werd door de mens, zo moest ook door een mens de vergeving van zonden en opstanding uit de dood worden bewerkt. Namelijk door Jezus Christus; Hij is de enige Middelaar tussen God en de mensen. Door de Here Jezus is voor alle mensen de losprijs betaald. 

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
– Romeinen 8:34 (HSV)

Jezus pleit voor ons

Door het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus is er verzoening van onze zonden bij God. Jezus werd verheerlijkt tot de allerhoogste heerlijkheid; Hij mocht namelijk zitten aan de rechterhand van God. Dit maakt duidelijk dat Jezus Christus deel heeft aan de heerschappij van God. Jezus pleit daar voor de gelovigen, voor ons en onze behoeften. Het is Jezus Christus die voor ons kan pleiten bij Zijn Vader, omdat Hij weet hoe het leven op aarde is. Jezus is als baby naar de aarde gekomen en heeft het leven hier geleefd. Zoals in Hebreeën 4 geschreven staat is Jezus onze Hogepriester, die medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat Hij op dezelfde wijze als ons verzocht is door het kwade op aarde. Het grote verschil is dat Jezus zonder zonden was; Hij heeft die beproevingen doorstaan. 

Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.
– 1 Johannes 2:1 (HSV)

Jezus de Rechtvaardige

Johannes schrijft aan zijn lezers dat een oprechte christen niet hoort te zondigen. Tegelijkertijd weet hij dat een christen op aarde niet in staat is te leven zonder te zondigen. Daarom beroept hij op Jezus Christus als pleitbezorger (helper) op het moment dat iemand toch gezondigd heeft. Wij, als gelovigen, hebben een voorspreker, een pleitbezorger in de hemel: Jezus Christus. Hij is in staat om de gelovigen tot hulp te komen, omdat Jezus rechtvaardig is. Dat betekent dat Hij zonder zonde en schuld is. God vergeeft de gelovigen, vanwege Jezus Christus, de Rechtvaardige, die Zijn leven als offer heeft gegeven voor ons, de onrechtvaardigen.  

Jezus pleit voor jou

Ik hoop dat bovenstaande Bijbelteksten jou net zo mogen raken en bemoedigen. Jezus heeft vrijwillig gekozen om in onze plaats te sterven, zodat wij verzoening met God kunnen krijgen. Nu zit Jezus aan de rechterhand van God, om voor jouw zaak te pleiten. Dat betekent dat Hij het voor jou opneemt en voorbede voor jou doet. Hij weet wat jij meemaakt, Hij weet hoe lastig het leven op aarde kan zijn en Hij weet wat lijden is. Het is Jezus Christus die de Vader voortdurend vraagt om de zorg die jij nodig hebt en de vergeving, genezing en bevrijding waar jij niet zonder kan! Door Jezus, de Rechtvaardige, kan God ons dit schenken. Wauw, dank U Jezus! Dank U Vader!

Aan de slag!

Luister Opwekking 405: ‘Er is maar één God’

Bronnen: Tijd met Jezus en StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

  1. Marjan schreef:

    Wat een rijk evangelie!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap