Genieten + blij zijn

Categorie

Lees de blog

God vraagt ons om verblijd te zijn in Hem. Vreugde is een vrucht van de Geest. We mogen ons verblijden in God. Dankbaarheid en tevredenheid zijn hieraan gekoppeld. Hoe scheppen wij vreugde in de Heere? God belooft ons, wanneer wij vreugde in Hem scheppen, dat Hij ons de verlangens van ons hart geeft. Over welke […]

Lees de blog

Paulus vindt vreugde in gevangenschap en schrijft daarover in zijn brief naar Filippi. Maar waar komt zijn vreugde vandaan? Wat is zijn geheim en hoe kunnen wij ook vreugde ervaren in moeilijke omstandigheden? Laat je vandaag bemoedigen door Paulus!

Lees de blog

Het Loofhuttenfeest ligt alweer even achter ons, maar tijdens dit feest wordt het boek Prediker uitvoerig gelezen. Het komt ieder jaar weer terug, maar dit keer liet het mij niet los. Hoewel Prediker eigenlijk vooral beschrijft hoe nutteloos het leven is, viel mijn oog op vier verzen die juist gaan over blijdschap. Wat zijn volgens […]

Lees de blog

Alles op deze aarde is van de Heere. God geeft rijkdom. Aan sommigen in grote mate en aan anderen in mindere mate. Hoe wil God dat ik met mijn ‘rijkdom’ omga? We kijken naar het verhaal van koning Hizkia. Welke vier lessen kunnen we van zijn verhaal leren over rijkdom? 

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten.

Wil je een Bijbelstudiegroep starten?

De community

Gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap