Wonderlijke creaties van God geven kracht voor elke dag

28

dec

Linda Aalbers

Heb je zin in 2024? Je kan opzien tegen de jaarwisseling en je afvragen wat voor ellende zich in jouw leven of in de wereld zal gaan afspelen. Maar hoe fijn zou het zijn wanneer je die vraag kan omdraaien, en jezelf afvraagt wat er dit jaar voor móóie dingen zullen gebeuren? De natuur helpt je om oog te hebben voor deze mooie dingen. God spreekt, het hele jaar door, tot jou door Zijn schepping! Welke wonderlijke creaties in de natuur helpen jou om verwachtingsvol te leven? 

Wonderlijke creaties in de schepping

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.
– Psalm 19:2-4 (HSV)

Roofvogel: ‘Ik geef je kracht voor vandaag’

Als je je overweldigd voelt door onzekerheid, probeer dan bij de dag te leven. God geeft je kracht voor elke dag. Net zoals het volk Israël elke ochtend manna kreeg; precies genoeg voor die dag. De Heer weet precies wat je nodig hebt. 

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
– Jesaja 40:31 (HSV)

En hier hebben we meteen onze eerste van de vele wonderlijke creaties in beeld: een adelaar. Als je een roofvogel ziet zweven op de wind, denk dan aan Gods belofte: dat Hij je de kracht geeft voor deze dag!

Sterren: ‘Ik heb de macht om voor jou te zorgen’

Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.
– Jeremia 32:17 (HSV)

Wij leven op een piepklein planeetje in het heelal, volkomen afhankelijk van de afstand tot de zon en de maan, de zwaartekracht, dampkring en nog zoveel meer. Alleen een almachtige God kan het heelal zo zorgvuldig geschapen hebben en in stand houden. Deze God heeft dan ook zeker de macht om jou te helpen op de meest wonderlijke manieren. 

Sneeuw: ‘Ik heb je zonden vergeven’

Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.
– Jesaja 1:18 (HSV)

Als er sneeuw is gevallen, lijkt de wereld wonderlijk veranderd. Alles is wit, stil en schoon. Zo zuiver en schoon ben jij in Gods ogen. Al voel jij je door zonden misschien vies en zwart, je bent schoongewassen in Jezus’ bloed. Voel je vergeven als je de wonderlijke creatie sneeuw ziet!

Vlinder: ‘Ik heb je vrij gemaakt’

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
– 2 Korinthe 5:17 (HSV)

Zoals een rups zijn oude vel aflegt en zich ontpopt tot een prachtige vlinder, zo ben jij ook veranderd toen jij Jezus aannam als je Verlosser. Hij heeft je bevrijd! Je hoeft niet te blijven hangen in je oude jas van schuld. Spreid je vleugels uit en maak een frisse start. 

Zonnebloem: ‘Ik zie jou’

En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.
– Hebreeën 12:1-2 (HSV)

Een zonnebloem draait altijd naar de zon. ’s Ochtends ‘kijkt’ de bloem naar het oosten, waar de zon opkomt, en gedurende de dag draait hij mee naar het westen, waar de zon ondergaat. Hij houdt zijn focus gericht op het licht, dat hem energie geeft en doet bloeien. Als wij moedeloos zijn, laten we het hoofd hangen. Denk aan de zonnebloem en kijk omhoog! Verwacht je hulp van Jezus, het Licht der wereld! Hij laat je bloeien en geeft je energie. 

Spiegel: ‘Ik hou van jou. Jij bent mijn wonderlijke creatie’

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.
– Psalm 139:14 (HSV)

Kijk eens in de spiegel zonder oordeel. Ik snap het als je vooral kijkt naar de onvolmaaktheden van je gezicht en lijf, maar probeer eens naar jezelf te kijken zoals God dat doet: zonder oordeel en vol liefde. Je ziet nu Gods wonderlijkste creatie: jij! God heeft jou geschapen, omdat Hij dat wilde. Je bent waardevol en kostbaar. Hij houdt van jou. Je mag van jezelf houden!

Aan de slag!

Bedenk zelf een wonderlijke creatie uit Gods schepping die iets voor jou betekent.

Deel deze overdenking

  1. Erna schreef:

    Deze overdenking is echt zo mooi en bemoedigend!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap