Gebeden uit de Bijbel

Categorie

Lees de blog

De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!  – Numeri 6: 24-26 (HSV)  Voor veel mensen klinken de bovenstaande woorden zeer bekend in de oren. In de kerk waar ik opgroeide, hief de dominee aan het […]

Lees de blog

Een populaire en veelgelezen psalm van David is Psalm 139. Vermoedelijk zijn het de persoonlijke en herkenbare toon van deze psalm die ervoor zorgen dat veel mensen de psalm kennen en er troost in vinden. De psalm biedt troost door de wetenschap dat de Heer alles van ons weet.

Lees de blog

David heeft zijn hoop op God gevestigd en ervaart tegelijkertijd ook wanhoop. Geloof in God brengt hoop en wanhoop met zich mee. Herkenbaar? Op het ene moment ben je vol van Hem en op het andere moment twijfel je, is God wel echt met mij? David richt zich tot God om zijn hart tot bedaren […]

Lees de blog

Ken je die momenten waarin heftige emoties elkaar afwisselen? Waarin vreugde en verdriet dichtbij elkaar liggen? Ik ken die momenten. David ook. Hij schrijft erover in Psalm 31. Boven die psalm staat: ‘klacht en dank’. David springt van de hak op de tak in deze psalm. David laat zien dat heftige emoties bij het leven […]

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap