Carpe Diem cum Deo – dankbaar genieten van het leven dat God gegeven heeft

09

jun

Alina van Rijn

‘Geniet van het leven!’ ‘Pluk de dag!’ ‘Haal alles eruit wat erin zit.’ ‘Je bent toch maar één keer jong?’ ‘Het leven duurt immers maar even, het zou zonde zijn als je er dan niet alles uit hebt gehaald wat erin zit.’ Ja, de ‘carpe diem’-mentaliteit is van alle eeuwen en wordt vaak bestempeld als ‘werelds.’ Maar vergis je niet, ook in de Bijbel worden we aangespoord om te genieten van het leven. Om royaal te leven van het leven dat God geeft. Maar niet alleen: ‘carpe diem’, maar ‘carpe diem cum Deo.’ Pluk de dag met God!

Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen: de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, wie goed is vergaat het net als de zondaar, wie zweert net als wie bevreesd is een eed af te leggen. Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt: dat allen een en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart, en daarna gaan zij naar de doden. Want wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten.

Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt, al de dagen van uw vluchtige leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.
– Prediker 9: 2-5, 7-10 (HSV)

Genieten met Prediker

De eerste verzen van Prediker 9 klinken allerminst blij en opgetogen. Somber klinkt het dat ons allen hetzelfde lot staat te wachten. Goed of kwaad, rechtvaardige en goddeloze. Allen zullen sterven. Niemand uitgezonderd. En nu? Zegt Prediker dat we dan maar bij de pakken neer moeten gaan zitten? Nee, want vanaf vers 7 slaat het om en verschuift de blik van dood naar leven. Leven in de gebiedende wijs: ‘Geniet!’ Geniet van het voedsel en drinken. Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt! Geen rouwgewaad maar een witte kleding. Een leven in het besef van de dood moet niet leiden tot droefheid over de aanstaande eigen dood, maar tot vreugde over het huidige leven. God geniet met ons mee. In vers 7 staat: ‘God schept al welbehagen in uw werken.’ God wil dat wij genieten, hoe bijzonder is dat?

En nee, genieten is niet altijd makkelijk. Want laten we heel eerlijk zijn, het leven is niet altijd mooi en fijn. Soms is er ook gewoon weinig reden om te genieten. En dat mag ook. Daar draait de Bijbel ook absoluut niet omheen. Maar voor alles is een tijd, zegt Prediker ook.

Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen.
– Prediker 3:4 (HSV)

Dankbaar genieten

Prediker heeft het hier ook niet over ‘plat’ genieten, maar genieten vanuit een dankbaar hart. God geeft duizendmaal reden om te genieten. Genieten van de schepping, van het gezelschap van je gezin, familie of vrienden, van je warme kopje koffie of van het net gewassen beddengoed. Overvloed wordt je niet gegeven om er aan voorbij te leven. Vergeet vandaag niet om dankbaar te genieten van het leven dat je van God hebt gekregen.

Aan de slag!

Luister het lied: ‘Leef met volle teugen’ van Kinga Bán & Elbert Smelt.

Deel deze overdenking

  1. ××× schreef:

    Dank voor deze mooie overdenking.
    Ik heb vandaag pas deze site ondekt, ik was al een tijdje opzoek naar zoiets.
    Zoekt en je zult vinden “Dank u God!”

  2. Angela schreef:

    Weer een mooie overdenking!! Dit had ik vandaag echt nodig!! Ik ben sinds 2019 “genezen” van een zo’n diepe burn-out, ik moest drastisch mijn leven en mijn blik op het leven en mijn levenshouding veranderen, met de hulp van God is dat gelukt…maar toch loert daar altijd de overprikkeling, de vermoeidheid en uiteindelijk depressiviteit en dat is op het moment een aandachtspunt dus dit kwam als geroepen…ik ga me eens verdiepen in het boek Prediker! MVG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap