Brengt Jezus verdeeldheid?

10

jun

Suzanne Verschoor

In de Bijbel lezen we vaak dat Jezus vrede brengt op aarde. Maar waarom is er dan geen vrede, maar juist oorlog en verdeeldheid? Al eeuwen heersen er oorlogen op de wereld, en in dit jaar is dat ook ineens een stuk dichterbij gekomen. Ook de vervolging van christenen is niet alleen van deze tijd. Waar blijft die vrede?

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.
– Mattheus 10:34-39 (HSV)

Jezus brengt verdeeldheid

In Mattheus 10 spreekt Jezus tegen zijn discipelen. Vanaf vers 34 haalt Hij hen en ons uit de droom dat alles al direct goed gaat zijn. Nee, er zal eerst strijd heersen. Jezus geeft aan dat Hij is gekomen om het zwaard te brengen. Dat hij tweedeling brengt in hechte relaties, zoals familierelaties. Zelfs binnen je eigen huis kan er vijandschap ontstaan. Scheiding en haat (het zwaard) is in onze wereld sterk aanwezig. In je eigen kring kun je het merken doordat er al verdeeldheid kan ontstaan als jij in het Evangelie gelooft, en een ander niet. Binnen families kan iemand die tot geloof in Jezus komt een vreemdeling worden, of zelfs verstoten worden.

Op een grotere schaal merken we het door de vervolgingen van christenen in veel landen. Op deze manier brengt Jezus dus geen vrede in de wereld, maar is het gevolg van Zijn komst (en ons geloof daarin) dat er verdeeldheid ontstaat.

Uiteindelijk is het natuurlijk niet Jezus zelf die verdeeldheid en strijd brengt, maar zijn het de daden en reacties van mensen naar en op elkaar wat voor verdeeldheid zorgt.

Jezus op de eerste plek

In vers 37 vertelt Jezus wat Hij verwacht van zijn volgelingen. Als iemand Hem niet liefheeft boven anderen, boven alles, dan kan diegene niet bij Hem horen. Daarna zegt Hij in vers 38 dat zijn volgelingen bereid moeten zijn om de pijn en vernedering van de kruisdood te dragen.

In vers 39 vat Jezus eigenlijk samen wat Hij hiervoor heeft gezegd. Als je vasthoudt aan je leven en alle afleidingen, dan verlies je het leven (met Hem), want dan staat Hij niet op de eerste plek en kun je niet bij Hem horen. Maar ben je bereid om jezelf op te offeren en Jezus boven alles te zetten, dan ontvang je juist het leven!

Jezus geeft zekerheid middenin de storm

Het geloof is niet altijd gemakkelijk, het vraagt een offer van jezelf. Jezus moet nummer één in jouw leven worden, om echt bij Hem te kunnen horen. Met alle afleidingen in ons leven en de groeiende overtuigingen dat je jezelf het belangrijkst moet vinden, wordt dat niet makkelijker. Maar wanneer we teruggaan naar Jezus, en Hem weer op de eerste plek zetten, zal het niet als een offer voelen. Wanneer je Jezus boven alles dient, gaat dit juist een verrijking voor je zijn en zul je midden in de oorlog en verdeeldheid, in Hem je rust en zekerheid vinden.

Aan de slag!

 • Bid voor je christen-familie over de hele wereld. Voor christenen die als gevolg van hun geloof in Jezus strijd, verdeeldheid en oorlog moeten doormaken.
 • Geef, als dat kan, (financiële) steun aan een organisatie als Open Doors. Zij helpen vervolgde christenen over de hele wereld.

Deel deze overdenking

 1. Gloria schreef:

  Dan u wel voor deze mooie overdenking. Het voelt alsof het speciaal voor mij geschreven is. Ik sta op het punt om een grote beslissing te nemen.

 2. Guido☆ schreef:

  Prachtige synthese over het zwaard van de grote tweedeling in deze overgangstijd, wat aansluit op:

  Het zwaard van de tweedeling die de daden en reacties van mensen naar en op elkaar zijn wat voor verdeeldheid zorgt.

  “Indien zij die u leiden u zeggen: ziet, het Rijk is in de hemel, dan zullen de vogels van de hemel u vóór zijn; indien zij u zeggen: ziet, het is in de zee, dan zullen de vissen u vóór zijn. Maar het Rijk, het is het binnenste en het is het buitenste van u. Wanneer gij uzelf zult kennen dan zult gij gekend zijn en zult gij weten dat gijzelf de zonen van de levende Vader zijt. Maar indien gij uzelf niet kent, dan zijt gij in armoede en gijzelf zijt armoede.” [Thomas Evangelie logion 3]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap