Wil jij God zien? Dan sterf je wel…

08

jun

Corline Hoefnagel

Zou jij God willen zien? Ik wel. Ik denk dat het makkelijker is om te geloven als ik God zou kunnen zien. Zou jij God willen zien? Als je dat aan oudtestamentische mensen had gevraagd, was hun antwoord: ‘Nee! Want God zien, dat betekent sterven.’ Zó dachten de mensen destijds. Maar waarom eigenlijk? Waarom sterf je als je God ziet?

De mensen in het Oude Testament hadden een ontzagwekkend beeld van God. Ze ontmoetten Hem in Zijn heiligheid. En dat schuurt. Altijd. Gods heiligheid schuurt met onze tekortkomingen. Als mensen God ontmoetten, vreesden zij daarom voor hun leven. Een paar voorbeelden:

1.  

Het volk Israël ontmoette God rondom een berg. God sprak toen rechtstreeks tot hen. Hij gaf hen de Tien Geboden. Dit ging gepaard met een hoop herrie.

En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksem, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan.
– Exodus 20:18 (HSV)

De mensen durfden niet dichtbij God te komen. Ze konden Gods grootheid niet aan. Daarom besloot God tot het volk te spreken via Mozes. Maar Mozes mocht God in eerste instantie niet zien. Want ‘geen mens kan Mij zien en in leven blijven.’ (Exodus 33:20, HSV)

2. 

Jesaja mocht om het hoekje van de hemeldeur gluren. Hij zag God op zijn troon. Hij zag de engelen met zes vleugels, die alsmaar riepen: ‘Heilig is de Heer!’ En, hoe reageerde Jesaja?

Hij zei: ‘Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.’ (Jesaja 6:5, HSV)

3. 

Een Engel van de Heere verscheen aan de moeder van Simson. Ze kreeg te horen dat ze zwanger zou worden van een bijzondere jongen, een Nazireeër. Later verscheen deze Engel opnieuw aan zowel de moeder als de vader van Simson. En de vader van Simson vraagt zich af: “Hoe kan het dat wij nog leven na deze Godsontmoeting?”

Manoach zei tegen zijn vrouw: ‘Wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien.’
– Richteren 13:22 (HSV)

Verschil tussen het Oude Testament en Nieuwe Testament?

Oké, zeg je misschien. Maar dit zijn allemaal voorbeelden uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament werd alles anders. Toen zagen we dat God de liefdevolle Ontfermer is. Want toen kwam God in Jezus naar de aarde. En dus kunnen wij nu gewoon in leven blijven als we God zien, toch?

Ik vraag het me af.

Johannes ontmoet Jezus

Want kijk maar hoe de ontmoeting tussen Johannes en Jezus verliep. Johannes zag Jezus in een visioen toen hij gevangen zat op het eiland Patmos. Drie jaar lang was Johannes bevriend geweest met Jezus. Jezus’ stem klonk als een waterval, schrijft Johannes. De Mensenzoon had een koninklijke uitrusting aan, Zijn hoofd en haren waren wit als de sneeuw en Zijn ogen waren vuurvlammen. Misschien verwacht je dat Johannes zijn Vriend meteen om de hals vliegt. Maar niets is minder waar.

Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten.
– Openbaring 1:17 (HSV)

Best apart, als je het mij vraagt. Ik begrijp dat mensen sterven als ze God zien in Zijn grootheid, heiligheid en almacht. Maar hoezo sterf je als je Jezus ziet? Voor Jezus hoef je toch niet bang te zijn?

Gods grootheid wordt zichtbaar in Jezus

Ik hoorde ooit een preek over dit onderwerp. De voorganger vertelde waarom we niet alleen sterven als we God in Zijn glorie zien, maar ook als we God in Jezus zien. Als je Jezus ziet, zie je een baby waarvoor geen plaats was. Dan zie je een peuter die moet vluchten. Je ziet een man die in de steek wordt gelaten door zijn vrienden. Een ontbloot, gewond lichaam aan een kruis. Als je Jezus ziet, zie je óók Gods grootheid. Maar dan wel Gods gebroken grootheid. Gods grootheid werd juist zichtbaar toen Hij zichzelf klein maakte en vernederde.

Sterven aan jezelf

De oudtestamentische mensen wisten het. Als je God ziet, zal je sterven. Sterven aan jezelf. Mozes wist hoe dat was. Toen Hij God had ontmoet, kon Hij niet meer een driftkikker zijn. Hij werd zachtmoedig. En Jacob kon niet meer dansend door het leven gaan nadat Hij God had gezien bij Pniël. Hij liep mank verder.

Zou jij God willen zien? Na het schrijven van deze blog aarzel ik toch een beetje als ik antwoord moet geven op die vraag. Sterven aan mezelf… dat is niet niks. En toch. Toch wordt mijn blik elke keer weer getrokken naar Hem. ‘Zie het Lam Gods’, riep Johannes de Doper eens. Waarom dat zo belangrijk is? Omdat ieder die op Hem ziet, gered zal worden.

Omdat ik leef, juist door te sterven.

Aan de slag!

Luister het lied: Ik leef door te sterven.

Deel deze overdenking

  1. Angela schreef:

    Wat een mooie overdenking!! Dank je wel!

  2. Elease schreef:

    ”14 Zijn haar was zo wit als wol, zelfs zo wit als sneeuw en zijn ogen schitterden als vuur. 15 Zijn voeten glansden als brons in een oven en Hij had een stem als een donderende waterval. Jammer dat u de gedeelte over zijn voeten overslaat, maar verder een mooi tekst. God zegen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap