Bruid, ben jij klaar om jouw Bruidegom te ontmoeten?

08

jan

Maartje Kok

Soms heb ik de eer om foto’s te maken op één van de belangrijkste dagen van iemands leven. Althans, ja, het is wel eigenlijk een heel speciale dag. De dag dat de bruidegom zich in een pak hijst, de bruid in een witte jurk. En dat ze elkaar dan die dag voor alle dagen daarna trouw beloven. Tijdens zo’n dag zie ik altijd iets van het evangelie, iets waarin ik een spiegel voorgehouden krijg, die iets zegt over een bruiloft en Jezus ontmoeten. Daarin wil ik je vandaag meenemen.

Op het knielen in de kerk na, vind ik de eerste ontmoeting het mooist. Ik ben ooggetuige vanachter mijn camera. De moeder heeft de bruid geholpen met aankleden. Het witte omvangt haar lichaam en ze checkt zichzelf nog eens in de spiegel. Ze schikt haar haar nog wat achter haar oren, en vraagt aan mij: ‘Is hij er al?’ Ik glimlach en zeg: ‘Nee, nog even…’ Haar ogen twinkelen en ze gaat al proberen met haar grote jurk de trap af te lopen. ‘O, en ik ben zoooo benieuwd hoe hij eruitziet!’ Ik volg haar stil en maak wat foto’s van haar in de wachtende kamer. Ik kijk naar de klok, de bruidegom kan élk moment arriveren. Ik loop alvast naar buiten en sluit de deur weer achter mij. Ik laat een gezond zenuwachtige bruid achter.

Daar komt de auto van de bruidegom aan. Hij stapt uit en klapt de auto deur achter zich dicht. Hij houdt het boeket goed vast en trekt zijn jasje nog even recht. Hij knikt naar mij en vraagt: ‘Èn, is ze er klaar voor?’ Grijnzend steek ik mijn duim op en zeg: ‘Ja, ze is er helemaal klaar voor! Ze wacht op je!’

De bruidegom drukt op de bel van het ouderlijk huis van de bruid en de daar gaat de deur open.

Wat er op zo’n moment met de ogen van de mens gebeurt, is mysterieus. Ze bekijken elkaar van top tot teen en strooien liefdevol met woorden zoals: ‘Lieverd, wat zie je er mooi uit. Wat ben je mooi! Schitterend! Ik had niet kunnen denken dat je er zó mooi uit zou zien!’

De Bruid van Christus?

Het klinkt misschien geestelijk, maar terwijl ik samen met het bruidspaar nog even koffie en thee drink, moet ik denken aan het Hooglied. ‘Liefste, wat ben je mooi! Schitterend!’ 
Voor mij heeft zo’n ontmoeting zóveel spiegels. Een bruid die zich mooi maakt voor haar bruidegom. Een bruid die verheugd en blij is, die niet kan wáchten totdat hij er eindelijk is. Haar ogen die gaan stralen en twinkelen op het moment dat ze hem ziet. De uitroep: ‘Lieverd, wat ben je mooi!’ Maar ook de bruidegom, die zijn bruid vreugde- en liefdevol omarmt. Deze dag wordt ze eindelijk echt volledig van hem en hij van haar. Er is zoveel verlangen in hun ogen te zien, zoveel liefde en zoveel toewijding. Déze dag is van hen, en déze dag zijn ze voor altijd van elkaar.

De vergelijking wordt in de Bijbel vaak gemaakt. Dat Gods kinderen ‘zijn bruid’ wordt genoemd. Openbaring 19 spreekt erover.

“En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven,  want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”
– Openbaring 19: 6-9 (HSV)

Wat gaat déze bruiloft machtig worden, het zal alle Pinterest-bruiloften overstijgen en er zal een Bruidegom plaatsnemen aan het hoofd van de tafel, zoals er nog nooit één is geweest op deze aarde. Een Bruidegom die zijn bruid liefheeft met een volmaakte liefde. En een Bruidegom die bij haar blijft tot in eeuwigheid. Een Bruidegom waar de Bruid haar hele eeuwigheid genoeg aan zal hebben en waar zij de hele eeuwigheid voor nodig heeft om Hem te bewonderen.

Bruid, hoe is het met je?

Zo. Nu ik, nu jij nog. De bruid van Jezus. Ik kan niet wachten? Zorg ik dat er geen vlekken op mijn witte smetteloze kleding komen? Zie ik naar Hem uit? Vraag ik aan de mensen om mij heen: ‘Ís Hij er al, komt Hij al, zou Hij al komen?’  En de mensen om mij heen, ze weten het hoor, ze weten dat ik Iemand verwacht!  De liefde moet toch wel van mijn gezicht af te lezen zijn, al die keren dat ik ze sprak? En ik ben gezond zenuwachtig, want: hóé zal Hij eruitzien? Vast mooier dan ik zou kunnen denken. Ik hoop dat er iemand tegen de Bruidegom over mij zegt: ‘Het komt goed. Ze wacht op U. Ze verwacht U.’

Er komt een moment dat niet de aardse deur, maar de hemel zélf opengaat en Hij er aan komt. Dat ik mijn ouderlijk huis zal verlaten en Hem voor het eerst van aangezicht tot aangezicht zal zien. Het moment dat ik Hem voor het eerst zie en ik misschien niet eens meer van verwondering en eerbied kan zeggen: ‘Wat bent U mooi!’ Maar misschien alleen maar stil kan zijn, omdat het mooier is, dan ik ooit heb durven denken en dromen of ooit in mijn hart is opgekomen. Dan ga ík op mijn knieën. Met de mensen die de naam van ‘bruid’ dragen. En ik ga op mijn knieën, met de mensen die geen bruid zijn. En dan zullen die het ook weten: het is de Bruidegom, maar ik ben geen bruid.

Verlang jij naar Hem? Verlang je nog meer naar Hem, dan naar het moment dat je tranen worden afgewassen? Verlang je naar zijn komst, omdat Jezus zelf dan komt? Zing het verlangen uit, leef ervan. Wees een verwachtende vrouw, die op niemand anders dan Jezus alleen wacht. Én, hou je kleding smetteloos wit, neem de zonden, de vlekken in je leven, serieus en laat Jezus ze rein wassen en de Geest je leven heiligen. Laat je hart verlangen en verwachten. Hij komt voor een reine bruid.

De dag nadert, dus zorg dat je er klaar voor bent! Want: het zal alle bruiloften overstijgen.

Aan de slag!

  • Schrijf voor jezelf op wat het voor je betekent dat Jezus op een dag zal terug komen.
  • Luister dit lied en zing het als verlangend loflied.

Deel deze overdenking

  1. Anoniem schreef:

    Prachtig mooi!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap