Breng een lofoffer aan de Heer!

07

mei

Tamara Bal

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Deze uitdrukking ken je vast wel. Heb je weleens dat je niet kunt ophouden om ergens over te praten als je enthousiast bent? Vandaag kijken we naar wat het betekent om een lofoffer aan de Heer te brengen.

Een tijdje geleden las ik in mijn Bijbel, in het boek Hebreeën, en mijn aandacht werd gegrepen door de volgende tekst:

Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. 
– Hebreeën 13:15 (HSV)

Wat mij opviel aan deze tekst is de oproep tot het brengen van een lofoffer aan God. Dat zette me aan het denken. Want in veel boeken van het Nieuwe Testament wordt uitgelegd dat de wetten vervuld zijn en dat je door geloof zalig wordt. Waar mensen voorheen offers brachten aan God voor verzoening van zonden, heeft Jezus het ultieme offer gebracht door te lijden en sterven aan het kruis, en is hierdoor de weg vrij naar God. Maar ook al is het dus niet meer nodig om zoenoffers of schuldoffers te brengen, God blijft wel van ons vragen om lofoffers te brengen. 

Een lofoffer: Gods Naam belijden

Een lofoffer is de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. Het brengt God lof als wij Zijn Naam belijden. We geven Hem eer met onze woorden. 

Psalm 66:2-5 zegt: ‘Zing psalmen voor Zijn heerlijke Naam, geef Hem lof en eer. Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend bent U in Uw werken! Om de grootheid van Uw macht veinzen Uw vijanden dat zij zich aan U onderwerpen. Laat heel de aarde zich voor U neerbuigen en voor U psalmen zingen, laat zij voor Uw Naam psalmen zingen. Kom en zie Gods daden; ontzagwekkend is Zijn doen voor de mensenkinderen.’ (HSV) 

We mogen God verheerlijken met onze woorden door uit te spreken wie Hij is en te spreken van Zijn karakter. Hij is onze Maker, Hij is trouw, Hij is goed, Hij is liefdevol, Hij is … [vul zelf maar in]. En daarnaast mogen we ook getuigen van hoe we Zijn daden zien om ons heen. Elke dag opnieuw mogen we Hem prijzen. In gebed, als we aanbidden, als we met anderen spreken, als we tijd met God doorbrengen, als we zingen… Er zijn zoveel momenten waarop we Zijn Naam mogen prijzen! 

Een offer mag je iets kosten

Een offer is een gave, een gift. Je geeft iets van jezelf aan God. In het Oude Testament werden er vaak dieren geofferd, of voedsel. Een offer kost je iets; je moet er iets voor opgeven. Wat mag het jou kosten om Gods Naam te belijden? Durf jij uit te komen voor Gods Naam in het openbaar? Stroomt jouw mond ervan over om anderen te vertellen over Jezus’ liefde en hoe goed God is? 

Daarbij is het ook de uitdaging om God te prijzen als het misschien lijkt alsof er niet veel te prijzen is. God loven is niet alleen in goede tijden, maar ook als je het niet voelt, als God ver weg lijkt, of als je omstandigheden moeilijk zijn. Net zoals de schrijvers van de psalmen het uitriepen naar God, maar tegelijkertijd zich vasthielden aan wie Hij is én God groot maakten, zo mag jij ook altijd Zijn Naam aanroepen. Hij is meer dan je omstandigheden, Hij is groter dan je grootste uitdagingen en is het waard om geprezen te worden. Want Hij is onze Maker. Hij is trouw, Hij is goed en Hij is liefdevol. 

Aan de slag!

Luister het lied ‘Praise the Lord’ van Elevation Worship. Dit lied is een oproep om in alle omstandigheden God te loven. Zolang we ademhalen, hebben we een reden om God te prijzen! 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap