Boos zijn? Ja, dat mag!

27

mrt

Tirza Rots

Misschien heb jij het idee dat je als christen niet boos mag zijn? Ik had die gedachte vroeger in elk geval wel. Maar: boos zijn mag wél! Misschien denk je bij boosheid direct aan (‘moeten’) vergeven. Daar gaat het vandaag niet over. Het gaat erover dat er ruimte is voor boosheid. Maar ook weer geen ongebreidelde ruimte…

Boos zijn = een gezonde emotie

God heeft ons geschapen als mensen met emoties. Het delen van emoties of het samen beleven van emoties werkt verbindend. Net zoals blijdschap, angst en verdriet deel uitmaken van ons mens-zijn is ook boosheid ingeschapen. Boosheid is essentieel. Boosheid helpt om grenzen te stellen en ruimte te creëren.

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.
– Efeze 4:26 (HSV)

Onrecht

God haat het onrecht. Van God lezen we dat Hij toornig wordt als er onrecht plaatsvindt. Als beelddrager van Hem is het logisch dat jij boosheid ervaart bij onrecht. Boosheid kan er toe leiden dat onrecht een halt wordt toegeroepen. Boosheid zet aan tot actie. Als deze kracht goed wordt benut kan het veel tot stand brengen. Maar als boosheid naar binnen slaat en blijft woekeren, kan dit energie en levensvreugde wegvreten. Als jij boosheid geen halt toeroept, word je vanbinnen zelf verteert.

Het appél dat Paulus doet aan de christenen in Efeze heeft specifiek betrekking op de omgang met mede christenen. Satan doet er alles aan om verdeeldheid te zaaien. Terwijl dit juist de eenheid waar God zo naar verlangt in gevaar brengt! Ook gekoesterde verontwaardiging of innerlijke wrok zijn een vorm van boosheid die de onderlinge relatie(s) niet ten goede komt! Vandaar de aansporing ‘de zon niet onder te laten gaan’ over je boosheid. Aan jou de keuze om boosheid en wrok niet jouw leven te laten bepalen, maar je te laten leiden door Zijn Geest!

Boos zijn op zichzelf is dus géén zonde! Boosheid kan wel leíden tot zonde. En als wij zondigen geven wij in plaats van Gods Geest de duivel ruimte om in ons hart en leven te werken.

Geef de duivel geen plaats.
– Efeze 4:27 (HSV)

Gevoelens van boosheid mogen er zijn! Onrecht is onrecht, kwaad is kwaad. Zeker waar! Belangrijk is wel dat jij de baas blijft over jouw boosheid. Waak ervoor dat jouw boosheid niet van ‘kwaad tot erger’ gaat.

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid,
– Efeze 4:31 (HSV)

Ongeacht de oorzaak van jouw boosheid: je blijft zelf verantwoordelijk voor wat jij doet met jouw boosheid.

Onmacht

Boosheid kan ook te maken hebben met onrealistische verwachtingen van God, van jezelf of van anderen. Onmacht kan leiden tot boosheid. Belangrijk dus om reëele verwachtingen te ontwikkelen. Zodat je minder gefrustreerd het leven door kan gaan. Als christen kun je jezelf ook onmogelijke eisen stellen. God heeft nog steeds het verlangen dat wij een heilig leven leiden. Maar de eis om heilig te leven bestaat niet meer als jouw leven toebehoort aan Jezus Christus. Hij heeft de perfectie al behaald. Zijn leven en gehoorzaamheid was volmaakt, precies zoals God het behaagde. Nu hoef jij het niet meer perfect te doen. God wist al dat jij dit nooit zou kunnen. Daarom stuurde Hij Jezus! Dit mag je ontspanning geven. God is bezig jouw leven door Zijn Geest van binnenuit te veranderen.

Je bent boos, en nu?

Tip 1.

Ontrafel voor jezelf welk verlangen er schuilgaat achter jouw boosheid? Wat zou je eigenlijk willen? Dit is een hele belangrijke vraag! Dus neem de tijd hier bij stil te staan. Misschien ben je op zoek naar ruimte, erkenning of wil je dat het onrecht stopt? Is jouw verlangen in lijn met Gods verlangen? Het is hierbij belangrijk om op te merken dat je jouw verlangen niet tot doel kunt maken. Ook dit is een zin om even te laten landen. Jouw verlangen doet er toe. Maar als jouw verlangen jouw doel wordt dan wordt je opnieuw gefrustreerd. Jij hebt alleen jezelf in de hand, wat de ander doet kun jij niet bepalen. Een ander forceren of dwingen helpt een relatie niet ten goede. God vraagt jou verantwoordelijkheid te dragen voor jouw stuk.

Tip 2.

Als je boos bent op iemand probeer die persoon dan niet als het kwaad dat hij of zij heeft gedaan te zien, maar als die persoon zelf mét het kwaad dat hij of zij heeft berokkent. Iemand heeft je iets aangedaan. Iemand zelf is niet perse hélemaal en alléén maar fout.  

Aan de slag!

Welk verlangen ligt er verborgen achter jouw boosheid? Is dit in lijn met Gods verlangen?

Leg jouw boosheid en jouw verlangen bij Hem neer.

Is het mogelijk/wenselijk dit verlangen ook te delen met degene op wie je boos bent?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap