Bij God is niets onmogelijk! Hoe kunnen wij God leren vertrouwen door de vier gebedspunten van Jeremia?

15

feb

Christa Noteboom

Je kunt geen kant op. Onmogelijk. In korte tijd zijn alle deuren dicht gevallen. Je studie stroopt op, je relatie verloopt moeizaam, pijn uit heden en verleden trekken je naar beneden en benemen je het zicht op Gods plan met jouw leven. Ik vermoed dat Elizabeth je zou kunnen begrijpen. Of anders Sara en Jochebed wel… Ook Ruth, Mozes, Jeremia, Maria en vele anderen kunnen daarover meepraten. Maar als we één dag in de hemel mochten doorbrengen, zouden zij ons allemaal hetzelfde kunnen vertellen: wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Terwijl ik deze blog aan het voorbereiden was, dacht ik: hoe mooi zou het zijn om eens stil te staan bij een eigenschap van God. Gewoon, om opnieuw vol te worden van onze machtige God. Ik ontdekte een prachtig gedeelte uit het boek Jeremia.

Wat maakte Jeremia mee?

Op het moment dat hij dit hoofdstuk schrijft, zit Jeremia gevangen omdat hij Gods woorden aan koning Sedekia doorgegeven had. De stad is belegerd door Nebukadnezar en God had laten zien dat Sedekia en het volk door hem weggevoerd zouden worden. Ze kunnen onmogelijk ontsnappen aan het kwaad dat op de loer ligt. Op dat moment komt een familielid van Jeremia vragen of hij een familieakker wil redden door het op te kopen. Omdat God zegt dat hij het moet doen, koopt Jeremia de akker, die kort daarna in handen zal komen van de vijand. Een bizarre opdracht. In hoofdstuk 32 vanaf 16 lezen we hoe Jeremia dit alles in gebed bij zijn Heer brengt:

 1. “Nadat ik het koopcontract aan Baruch (…) gegeven had, bad ik tot de HEER: “Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. U bewijst uw liefde aan duizenden, u laat voor de schuld van de ouders ook de kinderen boeten, u bent de grote, machtige God, uw naam is HEER van de hemelse machten. Uw besluiten zijn indrukwekkend, uw daden machtig.
 1. U let aandachtig op de levensweg van de mensen en beloont ieder naar zijn daden. U hebt in Egypte tekenen en wonderen verricht, en verricht die tot op de dag van vandaag in Israël en onder heel de mensheid, zodat uw naam nu overal gevestigd is. U hebt uw volk Israël (…) dit land gegeven, dat u hun voorouders onder ede had beloofd (…).
 1. Uw volk trok het binnen en nam het in bezit, maar gehoorzaamde u niet. (…) Daarom werd deze ellende hun deel. De belegeringswal reikt al tot de stadsmuur, de stad staat op het punt te worden ingenomen. (…)
 1. Wat u hebt aangekondigd, ziet u nu zelf gebeuren. Toch hebt u, HEER, mijn God, mij gezegd de akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Chaldeeën valt.””

Jeremia’s gebed

Ik vind het geweldig dat Jeremia in zo’n onmogelijke situatie niet begint met zijn vragen aan God voor te leggen, maar met het grootmaken van zijn machtige God. God mag God zijn. Hij heeft het per definitie bij het rechte eind. Jeremia belijdt dat bij God niets onmogelijk is – Hij is tenslotte de Schepper van hemel en aarde! (1)
(2) Daarna haalt hij herinneringen op aan wat de HEER in het verleden allemaal gedaan heeft. In het verleden behaalde resultaten van God bieden altijd vertrouwen voor de toekomst…! Als Jeremia vervolgens (3) gaat kijken naar de bijdrage van het volk in het geheel, ziet hij waarom hen dit alles overkomt. Vanuit vertrouwen in God stelt hij dan zijn vraag aan God (4): ‘Heer, als U ziet wat er nu gebeurt… hoe kunt U mij dan een akker laten kopen?’

Vertrouwen leren

Wat doen wij als we tegen de onmogelijkheden van het leven aanlopen? Vertrouwen we daarin op de goedheid en almacht van God? Of vallen we eerst, met eerbied gezegd, met de deur de hemel binnen om onze angst en twijfels bij de Heer op tafel te gooien?

Ik vind het zó krachtig van Jeremia, dat hij niet kijkt naar wat onmogelijk is. Hij staat stil bij Gods eigenschappen en daden, en van daaruit kijkt hij naar de omstandigheden. Zijn vraag mag er zijn, maar wordt vanuit vertrouwen gesteld. Prachtig om te zien hoe persoonlijk de Heer Jeremia antwoord geeft.

Ik wil jou en mijzelf oproepen om op elk moment van ons leven met de Heer te spreken vanuit ontzag voor zijn grootheid en Hem te vertrouwen om Wie Hij is. Want, zoals Hij zelf tegen Jeremia zegt:

“Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?”
(Jeremia 32:27, NBV)

Aan de slag!

Welke onmogelijkheden zie je om je heen of in je eigen leven? Belooft God alle onmogelijkheden voor ons op te lossen? Kun je een bijbeltekst noemen die jouw antwoord bevestigt?

Tim Keller heeft eens gezegd:

“Faith is not primarily a function of how you feel. Faith is living out and believing what truth is despite what you feel.”
(Vrij vertaald: ‘Geloof is niet in de eerste plaats een gevolg van hoe je je voelt. Geloof is het uitleven en geloven van wat wáár is, ongeacht hoe je je voelt’).

Op welke manier deed Jeremia dit? Wat kunnen wij daarvan leren?

Deel deze overdenking

 1. Carola schreef:

  Bedankt Christa💋
  Ik vind deze zin zo tof: In het verleden behaalde resultaten van God bieden altijd vertrouwen voor de toekomst…!
  Die kwam echt binnen en herinnert mij er opnieuw aan hoe belangrijk het is om gedenkstenen op te zetten.

  Liefs

 2. Piet schreef:

  God’s almacht en mijn onmacht, leveren dagelijks strijd.
  Het vertrouwen op God is zo noodzakelijk.
  Mensen heil is enkel ijdelheid, persoonlijk ondervonden.
  Ik weet het niet meer.
  Ik moet buigen, en dat wil ik niet.

  Leer mij naar Uw wil te handelen….

 3. Lucas van Dijk schreef:

  Ik vind het PRACHTIG!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap