Bij God is niets onmogelijk – de uitspraak van hoop

30

okt

Maartje Kok

Jezus en zijn discipelen zien de jongeman weglopen. Bedroefd, gedesillusioneerd door de woorden die Jezus zojuist tegen hem had gesproken: ‘Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.’ (Markus 10:21, HSV)
Het is een bekende geschiedenis en zijn bekende woorden die Jezus daar spreekt, maar hoe gaat het eigenlijk verder met het groepje dat bij Hem staat en de rijke man zien weglopen?

Jezus pakt de draad op en spreekt tot zijn discipelen over rijkdom. Hij kijkt ze aan en zegt: ‘Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk van God ingaan?’ De discipelen kijken elkaar verbaasd aan: wat zegt Jezus met deze woorden? Opnieuw zegt Jezus het, alleen net op een andere manier: ‘Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.
– Markus 10: 24-25 (HSV)

Bij God is niets onmogelijk?

Jezus brengt een nuancering aan in zijn herhaling. Het is namelijk niet zozeer het geld of het bezit die een rijke in de weg staan om het Koninkrijk van God binnen te gaan, maar alles waarop de mensen hun vertrouwen stellen in plaats van God. Jezus noemt het zelf onmogelijk dat je dan het koninkrijk van God binnen zou gaan. De discipelen worden van de een naar de andere emotie geslingerd, van verbazing vallen ze in verslagenheid, kijken elkaar aan en zeggen: ‘Maar wie kan dán zalig worden? Wie kan dan ooit in het Koninkrijk van God komen?’
Is er dan wel hoop voor de mensheid? Maakt Jezus zo de mogelijkheid om gered te worden niet tot iets wat onbereikbaar is?

In die tijd was het zo dat de discipelen dachten dat de mensen die rijk waren, gezegend waren door God. Bij God wel een wit voetje hadden gehaald. De armen daarentegen had God de zegen ontnomen. Ze schrokken van de uitspraak van Jezus over de rijke, want als een rijke al niet het Koninkrijk binnen kan komen, hoe zit het dan met de arme? Jezus’ antwoord met woorden die al eens eerder zijn gesproken, Hij zegt:

‘Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.’

– Markus 10:27 (HSV)

Waar hebben deze woorden eerder geklonken? Hier raakt het verhaal van Sarah en Abraham het antwoord van Jezus. In Genesis 18:14 sprak God tegen het oudere echtpaar dat dacht dat het onmogelijk was om een zoon te krijgen die de verbondslijn kon doorzetten. Hij sprak: ‘Zou er iets te wonderlijk zijn voor de HEERE?’ Jezus herhaalt de woorden die zijn eigen moeder heeft gehoord toen haar werd verteld dat de Verlosser uit haar geboren zou worden. (Lukas 1:37, HSV) Door de geschiedenis heen is dit wie God is en hoe Hij laat zien dat er niets onmogelijk voor Hem is.

De conclusie die Jezus neerlegt door dit kleine zinnetje te zeggen, is: het is mogelijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan omdat bij God alles mogelijk is. Die zekerheid hebben we, omdat we zien en horen dat Hij dit in het verleden heeft gedaan, op onder andere twee belangrijke punten in de geschiedenis. Daar heeft Hij telkens laten zien dat niets onmogelijk is en dat zijn doel is om mensen te redden.

Er is hoop voor de mensheid

Dit is het medicijn voor de hopeloosheid die de discipelen voelden. Was het onmogelijk voor de mensen gered te worden? Nee, want alles is mogelijk bij God. Jezus is uiteindelijk degene die de uitspraak mogelijk maakt. Het maakt God niet uit of ze arm of rijk zijn, de eerste of de laatste. Hij zet de arme discipelen en de rijke jongeman op hetzelfde niveau neer. Beiden kunnen alleen gered worden omdat bij God alles mogelijk is. Het enige verschil is dat de rijke man meer materie moet loslaten dan de arme.

Aan de slag!

Zijn er mensen in jouw omgeving bij wie je denkt ‘voor hem/haar is het onmogelijk om bij God te horen’? Die ene vrouw die al zo lang het evangelie afwijst of alleen maar met zichzelf bezig is? Vul het zelf maar in, voor wie heb jij de moed opgegeven?
Blijf bidden voor diegene, want bij God is geen ding onmogelijk. Zijn wil is dat ieder mens gered wordt. Als je bidt voor het behoud van een ander is dat naar de wil van God en wíl Hij dat verhoren.
Geef niet op, maar blijf het jezelf toespreken: wat in mijn ogen onmogelijk lijkt, is mogelijk bij God. Op Gods tijd.

Deel deze overdenking

 1. Carola schreef:

  Amen!
  Al is het soms wel lastig hoor dit te blijven geloven. Dus bedankt voor de reminder.
  💋

 2. Kim schreef:

  Amen 🙏✨:” ‘) Dankjewel, Maartje 🙏❤️ voor deze mooie boodschap. Ik had vooral de reminder nodig waarin je wijst op hoe belangrijk het is om juist voor diegenen te blijven bidden ❤️❤️❤️ heel erg bedankt 🙏❤️ Lieve groet 💕 & God’s zegen 🙏

 3. Josje schreef:

  Bemoedigend, ik bid of de niet gelovige vriend van mijn dochter bij Jezus mag komen. Of moet ik bidden of God naar deze jongen wil komen…Voor mij( en m’n dochter) lijkt het onmogelijk. Wat voor ons zo duidelijk en begrijpelijk is vanwege de opvoeding en door de kerkgang is voor hem niet te begrijpen.
  Ik heb al een heel bekerings verhaal klaar liggen, zoals van Paulus. 😉
  Maar nu deze column, blijven bidden, zeker als hij soms erg op m’n hart ligt.
  Dank je wel.

 4. R Bos schreef:

  Amen dank u Heer dat gebeden door U worden gehoord en dat uw wil is dat niemand verloren gaat. Mooie bemoediging om te blijven bidden 😚😚🙏🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap