Bidden voor anderen – de kracht van iemand bij God brengen

21

nov

Hoe ziet jouw gebed er normaal uit? Waar bid je vaak voor? Merk je dat je vaak voor de dingen in je eigen leven bidt en alle wensen en dromen van jezelf aan God voorlegt? Supermooi dat je zo je leven deelt met God. Maar bid je ook vaak voor anderen? In je eigen gebedsmoment of misschien hardop waar de ander bij is? Zo niet, dan wil ik je graag meenemen in de Bijbel en waarom voor anderen bidden zo mooi is!

4 mannen en hun zieke vriend

En het gebeurde op een van die dagen dat Hij onderwijs gaf en dat er Farizeeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. Er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen; maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels door, met het bed neer in het midden, vóór Jezus. En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn u vergeven.
– Lukas 5: 17-20 (HSV)

Uiteindelijk geneest Jezus de verlamde man, waardoor hij weer kan lopen. Wat mooi dat deze mannen zoveel moeite willen doen om hun verlamde vriend bij Jezus te kunnen brengen. En Jezus ziet hem ook waardoor hij genezen kan worden.

Ook wij kunnen anderen bij Jezus brengen. Misschien niet zo letterlijk als de mannen in het bijbelverhaal. Het lijkt me ook een hele klus om tegenwoordig al die dakpannen van een huis te moeten slopen. Nee, wij kunnen anderen tot Jezus brengen door bijvoorbeeld voor deze mensen te bidden.

Bidden voor anderen

In de Bijbel staat natuurlijk veel geschreven over dat het goed is om te bidden, zo met God te blijven praten en Hem te vragen wat je nodig hebt. Maar de Bijbel zegt ook dat het goed is om dit niet alleen voor jezelf te doen, maar ook voor anderen. In één van Paulus’ brieven roept hij namelijk de gemeente op om voor alle mensen te bidden:

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.
– 1 Timotheüs 2: 1-4 (NBV)

Paulus benadrukt hier dat er gebeden moet worden voor álle mensen. Dus niet alleen voor je naaste familie of je beste vrienden, maar ook voor die vreemde buurman, de politicus waar je een hekel aan hebt of een willekeurige vrouw in de supermarkt.

Hoe bid je voor anderen?

Bidden voor anderen hoeft natuurlijk niet voor in een kerk te gebeuren waar de persoon waarvoor je bidt bij is. Natuurlijk is het erg mooi als je hardop voor iemand bidt die bij je staat, maar bidden voor anderen is net zo mooi als je het gewoon tijdens je eigen bid of stille tijd moment doen.

In de Bijbeltekst in 1 Timotheüs gaat Paulus in op 3 typen gebeden die wij voor anderen zouden moeten bidden, namelijk smekingen, voorbeden en dankzeggingen. Elk van deze gebeden heeft weer een andere insteek. Opvallend is dat Paulus deze 3 typen gebeden noemt die je voor anderen kunt doen. Voorbeden worden namelijk vaak gezien als iets wat je doet voor iemand anders, terwijl smeekbeden of dankzeggingen vooral voor jezelf zijn. Ook worden voorbeden en smeekbeden meestal gewoon omschreven als hetzelfde. Maar aangezien Paulus hier specifiek zegt dat we zowel voorbeden als smeekbeden en dankzeggingen moeten bidden voor anderen, en deze drie termen apart worden genoemd, zal ik ze hier ook zo omschrijven.

Smekingen zijn gebeden voor iemands nood, met de vraag aan God of Hij hierin wat wil doen. Als je voor iemand een smeekgebed bidt dan bid je bijvoorbeeld of God die persoon wil genezen van een bepaalde ziekte, wil bevrijden van iets negatiefs of wil troosten in verdriet.

Voorbeden

Voorbeden worden in het Grieks omschreven als ‘ontmoeting bepleiten’. Eigenlijk precies zoals in het voorbeeld met de vier mannen en hun verlamde vriend, die ook ervoor zorgden dat hun vriend Jezus kon ontmoeten. Bij voorbeden breng je dus letterlijk iemand tot ontmoeting met God. Voorbeden kunnen over van alles gaan. Je kan bijvoorbeeld bidden voor…

  • … de dingen die iemand bezig houden
  • … of iemand Jezus mag leren kennen
  • … of iemand mag stoppen met bepaalde slechte dingen
  • … wensen of dromen die in vervulling mogen gaan
  • … rust/kracht/wijsheid voor een ander

Als laatste noemt Paulus dankzeggingen, wat betekent dat je dankt voor iemand. Dat je dankt voor wie iemand is, voor de zegeningen die iemand in zijn of haar leven heeft of voor wat God in hun leven heeft gedaan.

Zelf merk ik dat bidden voor anderen mijn gebedsleven versterkt en dat het me meer betrokken maakt bij de wereld om me heen. Ook kan het genezend werken om eens voor mensen te bidden waar je niet zo enthousiast over bent. En natuurlijk is het hartstikke mooi om te zien hoe jouw gebeden voor anderen een verschil gaan maken in hun leven!

Aan de slag

Kies één van de onderstaande uitdagingen deze week en kijk na de week hoe je het hebt ervaren:

  1. Maak een lijstje van zeven mensen voor wie jij zou kunnen bidden. Kies elke dag iemand uit voor wie jij specifiek de hele dag gaat bidden.
  2. Probeer vandaag eens alleen voor anderen te bidden als je bidt, in plaats van voor jezelf. Hoe vind je dat?
  3. Kies een van de drie typen gebeden uit (smeekbeden, voorbeden of dankzeggingen) om deze week te bidden voor iemand.

Irene Poot

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In onze Facebookgroep met meer dan tweeduizend leden kun je je aansluiten bij een bestaande Zij Lacht Bijbelgroep of je kunt er zelf één starten! 

Wil je een bijbelstudiegroep starten?

De community

helemaal gratis!

Sluit je aan

© 2021 Zij Lacht | Alle rechten voorbehouden