Bid jij voor de vrede van Jeruzalem?

07

jan

Jacomien van Urk

Waarom zou je bidden voor de vrede van Jeruzalem? Omdat de Bijbel je hiertoe oproept! En het geeft je hele goede redenen om dit te doen. Doe jij mee met het gebed van David?

Het is een pelgrimslied, Psalm 122. Een lied dat David heeft geschreven. Pelgrimsliederen werden gezongen op weg naar de tempel in Jeruzalem.

Misschien weet je het wel: Jeruzalem ligt op bergen. Men moest daarom ‘opgaan’ naar Jeruzalem. In Psalm 122 bezingt David de blijdschap die er ligt in het opgaan naar Gods huis. Hij verheugt zich erin om de Naam van de HEERE te loven. Herken je dit ook bij jezelf? Ben jij ook blij als je in het huis van God, in Zijn aanwezigheid, mag komen? De aanwezigheid van God geeft vreugde.

David zingt in vers 6 en 7: “Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.” (HSV)

Waarom zou je bidden voor de vrede van Jeruzalem?

God Zelf heeft Jeruzalem uitgekozen als Zijn stad. In het hart van de wereld wil Hij Zijn troon vestigen. Hij zegt het in 1 Koningen 11:36: “Zodat Mijn dienaar David alle dagen een lamp voor Mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem, de stad die Ik voor Mij heb verkozen om Mijn Naam daar te vestigen.” (HSV)
Niet alleen hier lezen we over de speciale plek van Jeruzalem in Gods plan, ook Zacharia schrijft over deze stad van God. Hij schrijft de dingen uit zijn verschillende visioenen op, die God aan hem liet zien. Je kunt hier zelf meer over lezen en de opdracht doen uit de ‘Aan de slag!’ van vandaag.

Bidden voor Jeruzalem betekent veel meer dan alleen bidden voor een fysieke stad op aarde. Het betekent bidden voor de aanwezigheid van de Vorst van de vrede, in het hart van de wereld. 

Bidden voor de komst van de Messias

Bidden voor de vrede van Jeruzalem hangt samen met het verwachten van de Messias. Hij zal echte vrede brengen. Jezus, de Messias, zal terugkomen naar deze wereld. Zacharia schrijft over Zijn voeten die de Olijfberg zullen raken, en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden. Er zal levend water vanuit Jeruzalem stromen. Én:

De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. (…) Jeruzalem zal onbezorgd wonen.
– Zacharia 14:9,11 (HSV)

Door te bidden voor Jeruzalem uiten we ons verlangen naar de tijd dat Jezus Zijn troon vestigt hier op aarde en alle volken naar Hem zullen komen om Hem te aanbidden. 

Aan de slag!

Lees het boek Zacharia. Het is niet altijd even makkelijk om te begrijpen, maar begin vandaag eens met een hoofdstuk en laat de woorden tot je komen. Probeer daarna eens op te schrijven wat Zacharia allemaal schrijft over Jeruzalem.

Begin ook vandaag met bidden voor de vrede van Jeruzalem! Je kan dit in je persoonlijke gebed doen, maar als je deel uitmaakt van een gebedsgroepje zou je het ook samen kunnen doen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap