Ben jij toegewijd aan God? (deel 2)

31

mrt

Alien van Nes

‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ Dat is wat God tegen ons zegt. Maar hoe doe je dat, heilig leven? En hoe zorg je dat je werkelijk gemotiveerd bent om heilig te leven? Want heilig leven klinkt niet altijd even aantrekkelijk. Vandaag gaan we verder kijken naar de tekst die Petrus in zijn brief schrijft: ‘Maar u bent (…..) een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht.

Kinderen van God

Petrus schrijft zijn brief in een tijd dat christenen vervolgd worden. Christenen worden op verschrikkelijke manieren gemarteld en gedood en Petrus schrijft zijn lezers hoe ze dit lijden kunnen doorstaan. Namelijk door de hoop die zij hebben. Er wacht hen na dit leven een veel beter leven, het leven bij God. Jezus is voor de zonden van de mensen gestorven en heeft de dood overwonnen. Daardoor kunnen de gelovigen genade ontvangen. Zij mogen kinderen van God zijn en straks voor altijd bij Hem wonen. Als reactie op dit grote wonder roept Petrus de gemeente op om heilig te leven. Want als je dan bij God hoort, Zijn geliefde kind bent, leef dan ook als een kind van God. God is heilig en alles wat bij Hem hoort, al Zijn kinderen, worden daarmee ook heilig. Laat wie je bent in overeenstemming zijn met wat je doet; wees heilig! Zoals de tekst zegt: ‘Maar u bent (…..) een heilige natie.’ Dat is wat de gelovigen zijn en waar ze ook naar moeten leven.

Betekenis ‘heilig’

‘Heilig’ heeft twee aspecten in zich. Het betekent (1) gescheiden van, apart gezet en (2) toegewijd aan. Zoals Israël door God apart was gezet van alle andere volken, zo zijn de gelovigen ook door God apart gezet. De gelovigen behoren God toe, anders dan de rest van de wereld. Ze moeten niet zijn zoals de wereld, maar ze moeten zich gedragen als geliefde kinderen van God. Daarbij moeten ze toegewijd zijn aan God. De dingen die God belangrijk vindt, moeten zij ook belangrijk vinden. De slechte dingen die God afwijst, die moeten ook zij afwijzen. ‘Heilig zijn’ is hierbij niet een innerlijk gevoel van wat wel of niet goed en fijn voelt, maar het is een houding, een keuze, een manier van leven. 

Heilig leven versus geluk

En die keuze, dat kan een lastige keuze zijn. Want hoe verleidelijk is het wel niet om gewoon lekker je eigen ding te doen, om je eigen verlangens te volgen. Heilig zijn kan soms zo tegenstrijdig zijn met wie je bent.

Ik denk dat we vaak de neiging hebben om datgene wat God van ons vraagt te verzachten. Gewoon omdat dat fijner voelt en omdat dat minder inspanning van ons kost. Vraagt God dan te veel van ons? Hij heeft toch het beste met ons voor? Hij wil toch dat we ons prettig voelen? Ja en nee. Ja, God heeft het beste met ons voor, Hij wil dat het goed met ons gaat en dat is precies waarom Hij de Tien Geboden aan ons gegeven heeft. De Tien Geboden en alle andere dingen die Hij ons opdraagt, zijn dingen die ons leven beter maken. God weet wat goed voor ons is.

Tegelijkertijd is ons hoogste doel in het leven niet dat wij ons prettig voelen. Gelukkig zijn is iets dat in onze maatschappij vaak als hoogste doel wordt gezien. Maar door te streven naar geluk, bereiken we soms juist het tegenovergestelde. Door te streven naar geluk, ontdekken we ook hoe ongelukkig we soms zijn. En maakt dat ons leven minder waard als we ongelukkig zijn? Nee, absoluut niet. We zijn nog steeds de geliefde kinderen van God. In plaats van te streven naar geluk, kun je beter streven naar groeien in geloof. En het mooie is, dat wanneer je groeit in geloof, je ook gelukkiger zult worden. Want de vreugde en vrede van God, overtreft alles.

Heilig leven

En hoe ziet dat er dan uit, dat heilige leven? De Bijbel noemt verschillende dingen als het gaat over heilig leven. Zoals in 1 Petrus 2:1-2 staat: ‘Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien’ (HSV). Bij heilig leven gaat het erom dat je de dingen die verkeerd zijn in Gods ogen weg doet uit je leven en dat je je richt op God. Hierbij is het belangrijk om de volgende dingen in gedachten te houden:

  • Vanuit onszelf zullen we nooit heilig kunnen leven. We hebben God nodig om ons te reinigen, keer op keer en ons te leren hoe we heilig kunnen leven. God wil ons elke keer weer als liefdevolle kinderen aannemen, ook als wij hebben gezondigd.
  • Vanuit liefde van God naar ons en liefde van ons naar God, kunnen wij er naar streven om heilig te leven. Buiten deze liefde om wordt het streven een móeten. Dat gaat voorbij aan de intentie van wat God van ons verlangt.

Een voorbeeld

Het laatste stukje in de tekst van 1 Petrus 1:9 geeft aan dat we door heilig leven ook aan anderen kunnen laten zien Wie God is. ‘Maar u bent (…..) een volk dat God Zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht’ (HSV).

God heeft de gelovigen uit de duisternis geroepen. Eerst kenden ze God nog niet, maar nu kennen ze Hem wel en mogen ze in het licht leven. God geeft hen hoop voor de toekomst. Hun redding is een groot wonder dat te danken is aan God. Daar mogen ze van getuigen. De manier waarop ze leven is daar een onderdeel van. En dat geldt ook voor ons. God roept ons op om te getuigen van de grote dingen die God doet.

Aan de slag!

God heeft in Jezus geheiligd.

  • Hoe komt dat tot uitdrukking in jouw leven?
  • Welke dingen in jouw leven passen niet bij een heilig leven? Vraag God om je te helpen om hier verandering in te brengen.

Deel deze overdenking

  1. Maaike schreef:

    Goedemorgen,
    Zowel gisteren als vandaag goede overdenkeningen. Gods zegen op jullie werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap