Ben jij toegewijd aan God? (deel 1)

30

mrt

Alien van Nes

Heb je er wel eens over nagedacht dat jij door je geloof een priester van God bent? Bij het woord priester, denk ik al snel aan het Oude Testament waarbij de priesters offerden voor God. Eigenlijk is het woord priester niet iets wat ik snel op mezelf zou betrekken en staat het ver van me af. Het klinkt haast een beetje oneerbiedig om te zeggen dat ik een priester ben. Maar toch heeft Petrus daar een ander idee over.

Petrus schrijft: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht.’
– 1 Petrus 2:9, HSV

Laten we stukje voor stukje eens bekijken wat dit betekent. Vandaag het eerste gedeelte en morgen de rest.

Een uitverkoren geslacht

Een uitverkoren geslacht betekent hier dat de gelovigen tot dezelfde familie behoren. Ze zijn kinderen van God. Dit zijn ze doordat God hen als eerst lief heeft gehad, zoals God iedereen lief heeft, en zij tot geloof zijn gekomen. God wil ook dat wij Zijn kinderen zijn. Als we geloven mogen we bij Gods familie horen.

Koninkrijk van priesters

De gelovigen zijn ook een koninkrijk van priesters. In andere vertalingen wordt dit ook wel vertaald als een ‘koninklijk priesterschap/priesterdom’. Koninklijk betekent dat de gelovigen in dienst staan van een Koning, ze zullen Zijn bescherming krijgen en ze zullen delen in Zijn heerlijkheid! Wij mogen zo ook in dienst staan van God onze grote Koning. We mogen onze Koning dienen, Zijn bescherming ontvangen en in Zijn heerlijkheid delen. Wanneer we dingen doen die we moeilijk vinden, mogen we Gods koninklijke mantel, in gedachte, beschermend om ons heen slaan. Hij staat aan onze zij, Hij is met ons! In Hem mogen we ons veilig weten.

Priester van God

Elke gelovige is een priester van God die dienst doet in het huis van God, de gemeente. Deze priesters (gelovigen) hebben daar als belangrijkste opdracht het brengen van offers. Het gaat hierbij alleen niet om offers zoals de priesters dat in het Oude Testament deden, die letterlijk offers brachten zoals reukoffers of brandoffers. Het gaat hier om geestelijke offers, zoals gebeden, lofprijzingen en dankzeggingen:

 • Gebed is een belangrijk onderdeel van een priester van God. Door gebed heb je contact met God en kun je de nood van de wereld bij God brengen. Zo ben je een priester voor anderen mensen.
 • Als priester van God is het ook belangrijk om God te loven om Wie Hij is. God komt alle eer toe en het is belangrijk om je daar op te richten. God loven kan je doen door te zingen of door lovende woorden naar God toe uit te spreken.
 • Daarnaast is het belangrijk om God te danken voor alles wat Hij doet. Een dankbaar hart geeft veel vreugde in je leven. En wanneer jij dankbaar bent, zullen mensen om je heen ook van deze vreugde proeven. Tip: lees het boek ‘Duizendmaal dank’ van Ann Voskamp eens over hoe je een leven vanuit dankbaarheid kunt leven.

Al met al is één van de belangrijkste woorden voor een priester van God: ‘toewijding’. Het gaat er bij ons als priesters om dat we toegewijd zijn aan God en aan de mensen. God vraagt ons, ons hart te geven aan Hem. Om tijd en aandacht te besteden aan God. En om tijd en aandacht te besteden aan de mensen om ons heen zodat ook zij tot God kunnen komen.

Aan de slag!

Net als de gelovigen aan wie Petrus zijn brief schrijft, zijn ook wij als gelovigen een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God Zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van God. Zodra we geloven, is dat is wie we ZIJN. Wat een voorrecht om bij Gods familie te mogen horen en een koninklijke priester te mogen zijn. Het is dan ook belangrijk om daar naar te leven. Om toegewijd te zijn aan God, als koninklijk kind.

 • Ben jij toegewijd aan God?
 • Waar zou jij in willen groeien als het gaat om een koninklijke priester van God te zijn? Ga daar deze week eens mee aan de slag.

Deel deze overdenking

 1. Margreeth schreef:

  Mooie overdenking. Mooi inzicht over dat wij priesters zijn, een woord die je zelf niet gauw zou kiezen.
  Vooral de mantel die we beschermend om ons heen mogen slaan spreekt mij aan. En doet denken aan het lied Thuis van Sela
  Met zijn mantel om je heen geeft hij bescherming

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap