Ben jij het zout van de aarde en het licht van de wereld?

28

dec

Hanneke van der Galiën

In mijn kamer hangt een tegeltje met de tekst uit een bekend kinderliedje: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn’; jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.” Het liedje is geïnspireerd op Jezus’ woorden uit de Bergrede, waarin Hij ons oproept om zout en licht te zijn. Lees maar mee!

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
– Mattheüs 5:13-16 (HSV)

Zout van de aarde

Jezus vergelijkt Zijn volgelingen met zout. Ten tijde van de uitspraak van Jezus’ woorden was zout een kostbaar goed. Het was waardevol en stond voor duurzaamheid: door het zou kon iets voor langere tijd bewaard worden en zonder dat het bedierf. In de Bijbel komt zout dan ook een aantal keer voor: het wordt gebruikt bij offers (Ezra 6:9), het wordt gebruikt om slecht drinkwater te reinigen (2 Koningen 2:19-23), het wordt gebruikt om levensmiddelen te conserveren en het wordt gebruikt om eten smaak te geven (Job 6:6).

Jullie zijn het zout van de aarde. Het is niet iets wat je doet, maar wat je bent. Als Jezus’ volgelingen zijn wij als zout: we mogen smaak brengen in de omgeving om ons heen. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het dan gezouten worden? Zuiver zout kan zijn kracht niet verliezen, maar dit is niet het zout waar Jezus op doelt. Hij heeft het over zout dat gewonnen wordt uit de Dode Zee. Dit zout is samengesteld uit verschillende elementen en kan haar kracht verliezen wanneer het verdund wordt of te veel gemengd wordt met andere elementen. En wanneer zout smakeloos geworden is, heeft het geen enkele nut meer en wordt het weggeworpen.

Dat klinkt best hard, vind je ook niet? Ik denk dat Jezus ons hiermee wil aansporen om dichtbij Hem te blijven. Om in Hem te blijven, om in Zijn Woord te blijven en om in Zijn liefde te blijven, zodat ons zout geen kracht verliest en we smaak kunnen blijven geven aan de mensen om ons heen.

Licht van de wereld

Jezus vergelijkt Zijn volgelingen ook met licht. Jullie zijn het licht van de wereld. Jezus is het licht voor de wereld (Johannes 8:12), maar omdat wij Jezus volgen, mogen ook wij een licht zijn. Licht wijst de weg. Het verlicht de weg en schijnt in de duisternis. Licht is zichtbaar voor iedereen, daarom is het ook zo belangrijk dat we ons licht niet verstoppen, maar laten schijnen in de wereld, daar waar het nodig is.

Laat je licht zo schijnen voor de mensen, dat zij jouw goede werken zien en jouw Vader, Die in de hemel is, verheerlijken. Een manier om je licht te laten schijnen is door het doen van goede werken. Je hoeft geen goede werken te doen om jezelf te bewijzen of iets te verdienen. Nee, je mag goede werken doen, zodat de mensen om je heen God mogen zien en Hem eer mogen geven.

Aan de slag!

Als volgelingen van Jezus mogen we het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn. We mogen smaak geven en een licht zijn voor de mensen om ons heen. Op welke manier ben jij zout en licht? Wat zou jij deze week kunnen doen om zout en licht te zijn voor iemand uit jouw omgeving?

Deel deze overdenking

  1. Yvonne Wortelboer schreef:

    Ik ben ontzettend blij met jullie overdenkingen. Het spoort mij aan om dagelijks stil te staan bij wat écht belangrijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap