Een groot geloof, waar één woord voor nodig is

29

dec

Marije Brandwijk

In de Bijbel zien we veel verschillende mensen, allemaal met een andere manier van geloven. Sommigen hebben het nodig dat Jezus dingen aan hen laat zien, voor anderen is er maar één woord van Hem nodig. Bijzonder, vind je niet? Ik vind het mooi om te zien hoe mensen geloven in de Bijbel, het zet mij aan het denken over mijn eigen manier van geloven.

Het geloof dat we vandaag zien in de Bijbel is dat van de hoofdman in Kapernaüm. We lezen hier dat een knecht van hem ernstig ziek was, in Lukas 7:2 staat dat hij zelfs op sterven lag. De hoofdman zendt een paar knechten namens hem naar Jezus toe, want hij gelooft dat Jezus zijn andere knecht kan genezen.

Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.

Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; tegen de ander: Kom! en hij komt; tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden. Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. moment.
– Mattheüs 8:5-12 (HSV)

Geen geloof in zichzelf, maar wel in God

We lezen hier dat Jezus naar het huis van de hoofdman wil komen, terwijl de hoofdman dat eigenlijk niet wil, want als Jezus in zijn huis zou komen, als jood bij een niet-gelovige, dan zou Jezus onrein worden volgens de rabbijnen (Handelingen 10:28). Wat ik bijzonder vind aan dit gedeelte is ook het feit dat de hoofdman zichzelf niet waardig vindt, terwijl de knechten die hij stuurt wel een goed woordje over hem te spreken hebben (Lukas 7:4). Jezus zegt uiteindelijk zelfs over de hoofdman dat hij nog nooit zo’n groot geloof gevonden heeft. Want ondanks dat de man te min over zichzelf denkt, denkt hij ontzettend groot over Jezus.

Zie ons hopen, hoor ons bidden,
Doe een wonder in ons midden.
Jezus, één woord is genoeg.
– Sela

Eén woord is maar nodig

De man die heeft zo’n groot geloof in Jezus, dat maar één woord volgens hem nodig is om zijn knecht beter te maken. Hij heeft zelf namelijk ook mannen onder zich, die ook naar een enkel woord luisteren als hij bevelen geeft. Wat een krachtig geloof hè! De hoofdman is er zo zeker van, dat de ziekte door een enkel woord zal wijken, omdat Jezus alles macht heeft. Het is zelfs niet nodig dat Jezus bij de zieke knecht ter plaatse is. Dit laat ons ook zien, dat Jezus zoveel meer kan dan wij soms denken of geloven. Als we echt geloven dat God dit kan doen, dan zal het ook gebeuren, er is niet veel poespas voor nodig, alleen een enkel woord.

Jezus verwondert zich om het geloof en geneest

In het Nieuwe Testament kun je twee keer lezen dat Jezus zich verwondert. De eerste keer is hier. Jezus verwondert zich namelijk over het grote geloof van de hoofdman. Het was ongewoon voor Hem om namelijk iemand te ontmoeten met zoveel geloof. Hij ziet de hoofdman ook als het begin van zulke grote gelovigen, ‘velen zullen er komen. Want wat blijkt, het geloof is uiteindelijk niet voor niets geweest:

En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.
– Mattheüs 8:13 (HSV)

Aan de slag!

  • Luister naar dit lied van Sela.
  • Bedank God dat Hij de macht heeft om met maar één woord iemand te genezen en vraag of Hij ook jouw geloof groot wil maken, zoals de hoofdman.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap