Ben jij een schaapje zonder herder?

11

sep

Nathanja

De discipelen hebben van heel dichtbij de wonderen van Jezus mogen ervaren. Nu gaan ze samen met Hem terug naar Zijn vaderstad, Nazareth. Een stad met een keiharde grond voor de discipelen: allemaal schaapjes zonder herder. Wanneer Jezus begint te onderwijzen, zeggen de mensen wel te weten wie Hij is: die timmerman, de Zoon van Maria, toch?! Hoewel de mensen (nog) niet weten wie Hij is, weet Jezus wie zij zijn – en Hij is als een Herder, ‘innerlijk met ontferming bewogen’ over de hulpeloze schaapjes zonder Herder.

Het volledige Bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 6:1-44.

Jezus gaat niet in op alle vragen, maar noemt Zichzelf wél een profeet. Hij neemt geen eer voor Zichzelf, maar maakt direct duidelijk dat Hij spreekt en handelt in opdracht van de Vader. Maar de mensen zijn doordrenkt met ongeloof en Jezus besluit verder te reizen. In Markus 6:7-13 volgt het moment dat Hij de discipelen twee aan twee uitzend. In de overdenking van vandaag staan we stil bij het moment dat zij terugkeren.

Een uitnodiging om te rusten

En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen.
– Markus 6:30-32 (HSV)

Prachtig, vind je niet? Ik zie het zo voor me, dat de apostelen bekaf terug komen van de reis, maar ook vol enthousiasme over wat ze hebben meegemaakt. ‘Heere, ik heb demonen uitgedreven!’ en ‘Heere, ik mocht een zieke zalven en hij genas!’ Jezus luisterde vast aandachtig en deelde in hun enthousiasme. En dan komt de uitnodiging voor rust. Hij ziet om naar de mannen en Hij weet dat het verstandig is om na de drukte even tot rust te komen, zodat ze dit drukke leven kunnen blijven volhouden. Hiermee volgen ze Zijn voorbeeld om zich af te zonderen, om bij de Vader op krachten te komen. 

Jezus is diep geraakt

Maar deze poging tot afzondering blijft niet onopgemerkt. De menigte ziet hen op het water en volgt hen. Ze willen bij Jezus zijn.

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben.
– Markus 6:34 (HSV)

Jezus was diep geraakt. In Johannes 10 noemt Jezus Zichzelf de Goede Herder. Hij is degene die de kudde wil leiden naar groene weides. Degene die de schapen wil beschermen tegen gevaarlijke dieren. En Die ervoor wil zorgen dat niet één schaapje afdwaalt. 

Jezus is de Goede Herder

Op verschillende plekken in het Evangelie van Markus lezen we over de emoties die Jezus ervaart. In dit hoofdstuk valt de emotie van ontferming en bewogenheid op. In de Evangeliën lezen we keer op keer verhalen waar Jezus Zich ontfermt over de mensen. Vaak zijn dit mensen die over het hoofd gezien worden door anderen. Mensen roepen Hem aan met: ‘Zoon van David, ontferm U over ons!’ (Markus 10:48, HSV)

Misschien spreek jij Jezus ook wel eens aan op die manier in jouw gebeden. Wat een geluk om te weten dat Jezus Zich al ontfermt over jou, voordat je erom vraagt. Hij kijkt naar jou om. En ook al kun je je soms wel zo voelen, jij bent geen schaapje zonder Herder! Jij hebt een Herder. Een Goede Herder!

Vervolgens lezen we dat Jezus de menigte te eten geeft. Het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging. Vind je het niet opvallend, hoe het zorgende karakter van Jezus in dit hoofdstuk keer op keer naar voren komt? Hij nodigt de discipelen uit om te rusten na een lange reis. Hij is met innerlijke ontferming bewogen met de verdwaalde menigte. En Hij geeft vijfduizend hongerige mannen te eten.

Het lijken van die gewone zaken… Verdwaald zijn, honger hebben, vermoeidheid voelen. Maar voor Jezus doet het ertoe. Hoe jij je voelt, doet er ook toe. Jezus is ook met innerlijke ontferming over jou bewogen. Vind je dat lastig te geloven? Denk dan aan wat Hij heeft volbracht aan het kruis, voor jou. Als dat geen getuigenis is, van de immense liefde die Hij voelt voor de wereld én voor jou, dan weet ik het ook niet meer. Jezus is de Goede Herder, wil jij Hem volgen?

Aan de slag!

Luister naar het lied ‘Shepherd’ van Amanda Cook en dank Jezus dat Hij de Goede Herder is.

Bron: Online Studiebijbel

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap