Ben jij een rots of struikelblok?

21

apr

Marijke Gootjes-Verhoeve

De vraag van vandaag lijkt misschien een beetje cryptisch: ben jij een rots of een struikelblok? Maar wist je dat Jezus Petrus zowel een rots als een struikelblok noemt? Het verwijst naar hetzelfde object, maar heeft een totaal andere betekenis. Op een rots kun je namelijk bouwen en een struikelblok is een oorzaak van ergernis of een belemmering. Laten we er eens naar kijken en onszelf de vraag stellen of we een rots of een struikelblok zijn.

Jezus stelt Zijn vrienden twee vragen:

‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’
‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’
– Matteüs 16:13,15 (NBV’21)

Dit tekstgedeelte kan al confronterend zijn, want wie zeg jij dat Jezus is? Hoe goed ken jij Hem en Wie is Hij voor jou persoonlijk? Belangrijke vragen om te stellen, maar we zullen ons in dit geval vooral richten op de reactie van Petrus en het gedeelte dat daarop volgt.

De reactie van Petrus als spiegel voor ons

‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen…’
– Matteüs 16:16-18a (NBV’21)

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden […] en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam Hem apart en begon hem te bestraffen; hij zei: ‘God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!’ Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: ‘Ga weg achter Mij, Satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen die van God, maar die van de mensen.’
– Matteüs 16:21-23 (NBV’21)

Wat gebeurt hier? Eerst geeft Petrus een antwoord op Jezus’ vraag en blijkt dat het hem door God is ingegeven; hij belijdt dat Jezus de Zoon is van de levende God. En als reactie daarop zegt Jezus dat hij een rots is op wie Hij zijn kerk zal bouwen. Vervolgens wijst Petrus Jezus fel terecht; God zal Hem behoeden voor lijden en sterven. Dit antwoord blijkt ineens afkomstig van Satan en Jezus noemt Petrus een struikelblok. Van een rots naar een struikelblok: wat een contrast! Hoe is dit mogelijk?

Een rots of een struikelblok?

Hoe kan in één persoon – een volgeling en vriend van Jezus -, zowel God, als de duivel aan het werk zijn? Hoe kan Petrus eerst een openbaring van God ontvangen en vervolgens woorden spreken namens Zijn tegenstander? Kan dit ons ook gebeuren? Kunnen wij – als gelovigen, vrienden van Jezus – ons ook laten leiden door Satan? Kunnen wij voor God in plaats van een rots een struikelblok zijn?

Het antwoord hierop schuilt in het laatste gedeelte. Als Petrus Jezus terechtwijst, denkt hij niet aan wat God wil, maar aan wat mensen willen. Hij is op dat moment gericht op het aardse en niet op het goddelijke, wat maakt dat de duivel hem voor zijn karretje kan spannen en Jezus hem een struikelblok noemt.

Wij worden nergens in de Bijbel een rots genoemd, maar vraag jezelf vandaag eens af of God op jou kan bouwen. Of jouw belijdenis van wie God, wie Jezus is, standhoudt in de confrontatie met lijden. En of jouw gedachten vervult zijn met Gods gedachten. Ben jij gericht op het hemelse, het goddelijke of juist op het aardse, op wat mensen willen? Als dat laatste het geval is ben je eerder een struikelblok dan een rots.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
– Kolossenzen 3:1-3 (HSV)

Door gericht te zijn op het hemelse – Bijbellezen, gebed, aanbidding – leer je God steeds beter kennen en zul je minder gericht zijn op wat mensen willen. We kunnen immers onze blik niet opsplitsen: of je kijkt omhoog of naar beneden. Omhoog kijkend ben je een rots, naar beneden kijkend een struikelblok. Waar kies jij voor?

Aan de slag!

 • Neem de tijd om na te denken over de vraag: ben jij een rots of een struikelblok?
 • Kies een mooie steen (tuin, strand) en leg die in het zicht zodat je er telkens aan herinnerd wordt om je te richten op Gods wil.
 • Lees ook eens 1 Korinthe 2:10-12. Door Gods Geest mogen wij Zijn gedachten kennen.

Deel deze overdenking

 1. Yvonne schreef:

  Hoi Marijke.
  Dankjewel voor je goede en krachtige overdenking.
  Heel goed om er over na te denken .
  Wat een goed idee om ergens een steen te
  Leggen om telkens er aan herinnerd wordt om Gods wil te doen Prachtig.
  Gods Zegen voor jou en voor iedereen.
  Liefs Yvonne

 2. Rhodé schreef:

  Lieve Marijke,
  Dankjewel voor je overdenking vandaag, zet je weer scherp en stil en mooi om er de dag mee te beginnen. Een struikelblok of rots vandaag.
  We bidden om een rots te zijn.

  Wat ben ik blij met deze dagelijkse
  overdenkingen. Prijs de Heer

  Mooie gezegende dag vandaag 💕

 3. Rinus schreef:

  Dit heeft weer mijn ogen geopend voor hoe ik vaak naar de omstandigheden kijk, en niet omhoog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap