Geloven in Jezus zonder te zien, kun jij dat?

20

apr

Marije Brandwijk

Soms dan hoor ik het weleens iemand zeggen: “Maar als ik in de tijd geleefd had dat Jezus op aarde was en Zijn wonderen letterlijk zou kunnen zien, dan zou ik het wel geloven.” Ik snap heel goed waarom zulke dingen gezegd worden, want zou dat alles niet gewoon wat makkelijker maken? Dan zouden we alles met onze eigen ogen kunnen zien, is er geen twijfel meer over dat dit écht gebeurd is. Toch laat de Bijbel wat anders zien vandaag.

Zo lees je in Mattheüs:

Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.
– Mattheüs 11:20-24 (HSV)

Geloven in Jezus of Zijn wonderen?

Jezus is aan het preken. Terwijl Hij we zijn woorden lezen, komen we opeens bij de woorden die iets minder vrolijk zijn. Deze woorden kwamen enorm binnen bij mij, namelijk door te lezen dat de steden waar de meeste wonderen gedaan zijn door Jezus, alsnog niét in Hem geloven. Wat een wonderen moeten die mensen gezien hebben. En dan te bedenken dat heel veel wonderen niet zijn opgenomen in de Bijbel, want er is zoveel meer gebeurd dan wij überhaupt kunnen lezen.

Ik stel mij zo voor dat Jezus de meest wonderlijke dingen deed: er waren mensen die weer zagen, die konden lopen, en die anderszins genezen werden. En dan nog geloven ze niet?! Toch is Jezus niet boos, maar Hij ziet eerder wat het betekent als ze niet in Hem geloven. Dat maakt Hem verdrietig, want Hij weet dat er een keer een oordeel zal komen wanneer Jezus later terugkomt bij Zijn wederkomst op aarde en dat het dan wel degelijk uitmaakt of ze in Hem geloven of niet (vers 22).

Dit zijn nou niet echt opbeurende woorden, denk je misschien, wat moet ik hier mee? Ik geloof dat deze tekst alles in perspectief zet. Het laat ons zien, dat zelfs al zouden we geleefd hebben in de tijd van Jezus, er alsnog een mogelijkheid bestond dat we het dan niet zouden geloven. Want het geloof gaat tenslotte niet alleen om mooie dingen te zien gebeuren. Het gaat over Jezus, die uiteindelijk zegt: ‘Kom bij Mij en ik zal je rust geven.’ (Mattheüs 11:28)
Het gaat over in Hem geloven, niet alleen in de dingen die Hij deed (zie Johannes 3:16-17). Het is nog steeds dezelfde Jezus die Zich aan ons laat zien, door dat wat Hij aan het kruis op Golgotha deed. Als dat geen wonder is…?

Jezus liefhebben, zonder te zien

Ik denk ook aan het verhaal van Thomas, een discipel van Jezus. Hij heeft jaren met Jezus opgetrokken, de wonderen die Hij deed letterlijk gezien, hij heeft Jezus horen praten dat Hij weer uit de dood zou opstaan. Toch lezen we dat Thomas het niet gelooft als de opgestane Jezus dan voor hem staat, hij vraagt zelfs om een teken (Johannes 20:24-29). Thomas krijgt uiteindelijk dat teken, waardoor hij tot geloof komt. Maar wat als jij dat teken misschien niet krijgt? Wat doet dat met jouw geloof? Kun je Jezus dan nog liefhebben?

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
– 1 Petrus 1:8-9 (HSV)

Deze tekst laat denk ik goed zien, waar we het zoeken moeten bij dit onderwerp. Het geloof in Hem, dat geeft die vreugde waar we naar verlangen, een diepe liefde. Het geloven zonder te zien, makkelijk misschien niet altijd, maar zeker wel mogelijk. Met een verlangen naar de eeuwigheid, waar we alles zullen zien.

Aan de slag!

  • Betrap jij jezelf er ook wel eens op, dat je graag eerst dingen van God wil zien en dat je het dan pas gelooft?
  • Wat zou jij zeggen tegen Jezus als je naast Hem stond terwijl Hij een wonder deed?

Deel deze overdenking

  1. Naom schreef:

    Heel mooi beschreven! Ik ga ook wel eens naar diensten zoals de wonderlijke zondag van Royal Mission waar wonderen van genezing en bevrijding plaats vinden. Laatst zei mijn zus als er nou meer wonderen gebeuren gaan er meer mensen geloven. En dat geloof ik ook zeker dat dat zo is, maar ik zei ook tegen mijn zus dat dat niet altijd zo is, want toen Jezus op aarde was deed Jezus veel wonderen en lezen we inderdaad dat ook toen veel mensen alsnog niet geloofde. Daarom is het zo belangrijk om alleen en alleen op Jezus te zien alleen op Hem juist ook in ziekte en benauwdheid. . Hij is erbij. :

  2. Ik ga naar YouTube en draai de cd niet zien en toch geloven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap