Ben jij een influencer?

04

dec

Marijke Gootjes-Verhoeve

Waarschijnlijk weet je het wel, maar een influencer is iemand met een grote aanwezigheid op ‘social media’ met een publiek dat luistert. Het voelt alsof de influencer je vriend(in) is van wie je raad aanneemt. Een echte, authentieke influencer werkt vanuit een passie voor iets wat zij/hij graag met anderen wil delen. En dat is meteen het bruggetje naar onszelf. Wat is jouw passie? Ben jij enthousiast over wie jij bent in endoor Jezus, en wil je dat graag met anderen delen? Wil jij anderen graag beïnvloeden met jouw passie of laat jij je sneller beïnvloeden?

Je zou het misschien niet verwachten, maar de Bijbel was onze tijd ver vooruit en kende zeker ook een aantal ‘influencers’! Mannen en vrouwen die uiteraard geen social media ter beschikking hadden, maar wel enorme invloed hadden op anderen door hun woorden en daden, door hun passie die ze graag met anderen deelden. Neem bijvoorbeeld Nehemia, Deborah, Johannes de Doper of Paulus, ook zij hadden veel volgers.

Influencers in de Bijbel?

‘Influencers zijn merkspecialisten in een bijzonder merk, namelijk zichzelf’, las ik op internet. Dat lijkt dan misschien niet helemaal op te gaan voor de personen die ik net noemde, maar het gaat er bij hen om wie zij waren in en door God. Dus hun ‘merk’ was God Geest in en door hen.

… in Hem [Jezus] bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest…
– Efeziërs 1:13b (NBV)

Zonder oneerbiedig te willen zijn: het allerbeste voorbeeld van een ‘merkspecialist’ is Jezus! In het evangelie van Johannes staat in het eerste hoofdstuk over Hem:
– Hij is het Woord en Hij bracht het Woord;
– Hij is de Waarheid en Hij getuigde van de Waarheid;
– Hij is het Licht en Hij bracht het licht en wilde iedereen daarmee verlichten;
– Hij is de Zoon van God en liet op aarde Gods heerlijkheid zien.

Jezus was een influencer. Hij kwam om de Vader bekend te maken en de mensen met Hem te verzoenen. Dat was zijn passie, dat wilde Hij met iedereen delen en Hij had dan ook veel volgers.

Jezus was een influencer!

Als Jezus’ taak op aarde bijna klaar is, zegt Hij in een gebed:

Ik heb Uw naam bekend gemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.
– Johannes 17:26 (HSV)

Jezus wilde ánderen beïnvloeden en liet zich niet beïnvloeden – behalve door Degene die Hem gezonden had.
– Niet door de duivel, denk maar aan de verzoeking in de woestijn (Mattheüs 4);
– niet door zijn moeder, op de bruiloft in Kana (Johannes 2);
– niet door de discipelen, zoals bij de dood van Lazarus (Johannes 11).
En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen, tot zijn lijden en sterven aan toe:

Niemand neemt Mijn leven, Ik geef het zelf.
– Johannes 10:18 (NBV)

Wijzelf als influencer?

In het onderwijs van Jezus zien we dat Hij ons oproept om ook een ‘influencer’ te zijn:

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
– Mattheus 5:13-16 (HSV)

In het dagelijks leven is het best moeilijk om een influencer te zijn en zijn we misschien sneller geneigd om ons te láten beïnvloeden. Paulus waarschuwt daarvoor:

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig, en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.
– Romeinen 12:2a (NBV)

Laat je niet beïnvloeden door wereld, maar door God!

De Online Studiebijbel benoemt dat het gaat om twee blijvende opdrachten:

– Neem niet de vorm aan van de wereld, maar bied weerstand aan die vormende invloed en
– verander door de vernieuwing van je denken.

Het eerste gaat om een invloed van buitenaf die je innerlijk beïnvloedt. Het tweede gaat om een verandering van binnenuit die ook uiterlijk zichtbaar zal worden. De vernieuwing van ons denken wordt bewerkt door de heilige Geest (Titus 3:5; Romeinen 8:5), waardoor we zullen ontdekken wat Gods wil is.

Beïnvloeding van buitenaf gaat soms bijna ongemerkt, terwijl van binnenuit veranderen meer inspanning kost en daardoor ook moeilijker is. Het begint bij een bewuste keuze. Is Jezus jouw passie? Wil jij je door zijn Geest laten beïnvloeden, zodat je zult groeien om de wil van de Vader te doen en daardoor steeds meer van invloed zult zijn op anderen? Als je daarvoor kiest, kies je voor het goede, het volmaakte en God welgevallige. Dus, laat jij je ‘influencen’ of ben jij een ‘influencer’?  Een influencer vanuit Gods koninkrijk, een levende advertentie (getuige) van het ‘merk’ dat je zelf bent: een kind van God, gemerkt met het stempel van de heilige Geest.

Aan de slag!

Neem de tijd om na te denken op welke gebieden jij je laat ‘influencen’ en waarin jij een ‘influencer’ bent. Bid om Gods Geest als je daar verandering in wilt aanbrengen en je je meer wilt laten beïnvloeden door Hem. Ga na welke keuzes je daarin moet maken en schrijf dit op voor jezelf.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap