Ben jij blind voor het wonder van Jezus?

18

feb

Mandy

Jezus deed in Zijn tijd op aarde veel bijzondere dingen. Vandaag lezen we over een wonder van Jezus in Jeruzalem, op een plek waar veel zieken bij elkaar lagen. We focussen vooral op de reactie die deze actie teweegbracht bij de sceptici uit Jezus’ tijd.

En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is sabbat, het is u niet geoorloofd de ligmat te dragen.
– Johannes 5:5-10 (HSV)

Stel je even voor hoe het is om, in de tijd van de Bijbel, 38 jaar lang ziek te zijn. Geen uitzicht op genezing of betere leefomstandigheden. Je hangt aan de rand van de samenleving, omdat je niet mee kunt draaien. Stiekem hopend op verbetering, maar eigenlijk wetend dat die niet gaat komen. En dan is er opeens die man, Jezus, die je geneest. Iets wat jij, of je mensen uit je nabije omgeving, nog nooit hebt meegemaakt. Jezus brengt hem weer terug in de maatschappij. Op meerdere manieren een wonder! Houd dat gevoel even vast.  

De Joden waren blind voor Jezus’ wonder

Het verhaal gaat nog verder, maar ik wil vooral focussen op die laatste zin van de bijbeltekst. Die dooddoener van een uitspraak. De man moet euforisch geweest zijn. Zijn leven is zojuist veranderd. Hij heeft weer een toekomst! En dan komt hij die andere mannen tegen. Zonder met hun ogen te knipperen is dit hun antwoord: ‘Je mag je ligmat niet dragen.’ Ze gaan compleet voorbij aan het wonder dat zich voltrokken heeft: hij kón zijn ligmat gedurende 38 jaar niet eens dragen. En nu hij dat opeens wel kan, mag hij het niet, omdat het de verkeerde dag is.

Verbijsterend. Ken je het concept ‘read the room’? Het betekent zoiets als: proef eerst de sfeer in een gezelschap voordat je reageert. Dat deden deze mannen dus níet.

Zijn wij net zo blind?

Het is gemakkelijk om zo de vinger te wijzen, hè? Maar hoe vaak zijn wíj niet degenen die zo gevoelloos reageren? Die voorbij gaan aan een wonder dat Jezus deed, omdat het niet in het systeem past dat we bedacht hebben? Die meer door kritiek worden gedreven, dan door bevlogenheid voor Jezus? Die andere christenen de letter van de wet voorhouden, maar niet de liefde van God? Afgestompt, in plaats van ‘aan’ voor Jezus?

Deze mannen mogen ons een spiegel voorhouden. Zo moet het dus níet. En wanneer we onszelf in die spiegel herkennen? Dan is het tijd om koers bij te stellen en terug te keren naar Hem.

Aan de slag!

Herken jij iets van de houding van deze mannen in je eigen leven? Bid dan met me mee:

‘Vader, ik wil door het wonder dat U doet gegrepen worden. Verwonderd zijn over wie U bent, in plaats van wat wel of niet in mijn plaatje past. Wilt U mijn hart doordringen van Uw liefde? Amen.’

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap