Twee lessen uit het verhaal van de koningin van Sheba

19

feb

Neeltje

Het verhaal van de koningin van Sheba is voor veel Ethiopiërs bekend. Volgens de legende zou zij, vanuit Noord-Ethiopië, richting Israël gereisd zijn om koning Salomo te ontmoeten. Ze bracht geschenken mee: goud, specerijen en kostbare houtsoorten. Als we de Ethiopiërs moeten geloven zou de koningin van Sheba na haar bezoek aan koning Salomo zwanger terugkeren naar haar land. Of het waar is? We weten het niet. Of de Ethiopiërs trots zijn op dit verhaal? Vast en zeker. 

Het verhaal van de koningin van Sheba komt niet alleen in oude legendes voor, het staat ook in de Bijbel. Tijdens de regering van koning Salomo kon het volk Israël profiteren van Salomo’s wijsheid en rijkdom. Iedereen wist hoe rijk en wijs deze koning was. Niet alleen binnen Israël wist men hiervan. Salomo was bekend tot ver buiten de landsgrenzen. Ook de koningin van Sheba had over hem gehoord.

In 1 Koningen 10 (BasisBijbel) lezen we:

De koningin van Sheba hoorde hoe wijs en rijk Salomo dankzij de Heer was geworden. Daarom reisde ze naar Jeruzalem om hem allerlei moeilijke vragen te stellen. Want ze wilde weten hoe wijs hij was. Ze kwam met een groot aantal dienaren naar Jeruzalem. Ook had ze een grote stoet kamelen bij zich die beladen waren met specerijen, edelstenen en heel veel goud. Ze sprak met Salomo over alles wat ze wilde weten. En Salomo wist een antwoord op al haar vragen. Geen vraag was voor hem te moeilijk.

De koningin van Sheba zag de wijsheid van Salomo, het paleis dat hij had gebouwd, het eten op zijn tafel, de dienaren die aan zijn tafel zaten, de bedienden die klaarstonden, hun kleren, de wijnschenkers en de pracht en praal waarmee hij naar de tempel van de Heer ging om zijn brand-offers te brengen. En ze was diep onder de indruk.

Ze zei tegen de koning: ‘Wat ik in mijn land over u en uw wijsheid allemaal heb gehoord, is dus werkelijk waar. Maar ik geloofde het niet, totdat ik kwam en het met eigen ogen zag. Werkelijk, de mensen hadden mij nog niet de helft verteld! U bent nog wijzer en rijker dan ze zeiden. Wat is het heerlijk voor uw mannen en voor uw dienaren om voor u te mogen werken en uw wijsheid te mogen horen! Ik prijs uw Heer God, die zoveel van u houdt dat Hij u koning van Israël heeft gemaakt! Omdat de Heer voor altijd van Israël houdt, heeft Hij u koning gemaakt om dit land rechtvaardig te regeren’. En ze gaf de koning 120 talenten goud (3600 kilo), edelstenen en heel veel specerijen. Zoveel specerijen als de koningin van Sheba aan koning Salomo gaf, zijn er nooit meer naar Israël gebracht.

Uit dit verhaal kunnen we twee lessen leren:
1. Vraag God om dingen die ten dienste zullen zijn voor de mensen om je heen.
2. Prijs God om de gaven die we ontvangen.

1. Vraag God om dingen die ten dienste zullen zijn voor de mensen om je heen

Toen Salomo nog maar net koning was, vroeg God aan hem wat hij graag wilde hebben. Salomo vroeg niet om rijkdom, of een lang leven. Hij vroeg om wijsheid. Wijsheid om recht te kunnen spreken. Wijsheid om het volk Israël op een goede manier te leiden. God verheugde zich over dit antwoord en gaf Salomo niet alleen wijsheid, maar ook rijkdom. ‘En’, zei God tegen hem, ‘als je naar mijn geboden leeft, zul je een lang leven hebben.’ Salomo was hierin niet op zichzelf gericht. Hij dacht in eerste instantie aan de dingen die goed zouden zijn voor het volk Israël. Vervolgens had hij wel de verantwoordelijkheid de gaven die hij van God ontving op een goede manier in te zetten. Dat deed hij. Helaas lezen we ook dat Salomo later in zijn leven zijn eigen pad kiest, en niet Gods wegen volgt.

Wij ontvangen, net als Salomo, gaven en talenten uit Gods hand. Daar mogen we God voor prijzen. Vervolgens hebben we ook de verantwoordelijkheid om hier op een goede manier mee om te gaan.

2. Prijs God om de gaven die we ontvangen

Toen de koningin van Sheba de rijkdommen en de wijsheid van Salomo zag, was ze sprakeloos. Haar was verteld dat koning Salomo rijk was, maar ook dat hij rechtsprak en moeilijke vragen beantwoordde. Ze geloofde dit niet en wilde het met eigen ogen zien. Wat haar verteld was, bleek echt waar te zijn. Deze koning moest wel een bijzondere God dienen, als hij zo’n uitstekende koning kon zijn! De koningin prijst vervolgens niet Salomo, maar God om alles wat ze ziet en hoort. Deze God moest wel veel van het volk Israël houden, als Hij het volk zo’n koning zou geven.

Aan de slag!

Reflecteer op deze twee punten:
1. Vraag God om dingen die ten dienste zullen zijn voor de mensen om je heen.

Salomo dacht niet aan zichzelf toen God vroeg wat hij wilde ontvangen. Stel je voor dat God de volgende vraag aan jou stelt: ‘Wat zou je graag van Mij ontvangen?’ Wat is jouw antwoord? En nog belangrijker: wat zou jij doen met datgene wat je van God ontvangt? Gebruik je het ten dienste van jezelf, of ten dienste van God en de mensen om jou heen?

2. Prijs God om de gaven die we ontvangen.

De koningin van Sheba prees niet Salomo voor zijn rijkdom en wijsheid, ze prees God om alles wat ze zag. Zijn er dingen in jouw leven waar anderen God voor kunnen prijzen? Gaven waarvan anderen zien dat jij ze niet voor jezelf, maar tot Gods eer gebruikt? En zie jij gaven en talenten bij anderen? Prijs en dank God daarvoor.

Deel deze overdenking

  1. Koppelman schreef:

    Heel mooi verhaal. Ik heb het ook van een ander site de koran maakt hier ook een melding van. Wij heden daar ook nog via today in Israël melding van gemaakt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap