Ben jij bereid om een martelaar te zijn?

20

jan

Corline Hoefnagel

Trillend van angst sta je op het strand. Een lange oranje jurk reikt tot aan je voeten. “Draai je om,” sist een stem in je oor. Je doet het. Voor je ogen glinstert een groot mes. “Ik geef je nog één kans.” Weer die akelige stem. “Verloochen Jezus Christus! Dan blijf je leven. Maar als je vasthoudt aan je geloof…” In je hoofd maak je de zin af: …dan zal je sterven. Het zweet parelt op je voorhoofd. Je denkt aan je prachtige kinderen, je baan, je leven hier op aarde. Kan je daar wel afscheid van nemen? Het scherpe mes wordt al op je keel gelegd. Je móet kiezen. Nu.

Wat zou jij doen? Voor veel christenen in andere landen is het heel reëel om over een soortgelijke situatie na te denken. In gebieden waar IS de baas is, bijvoorbeeld. Maar ook in Noord-Korea mag je geen christen zijn.

Bewust kiezen voor martelaarschap

Een plek waar je vroeger gevaar liep als christen, was Jeruzalem. Je kon daar zomaar gevangen genomen worden als je zei dat je in Jezus Christus geloofde. En weet je wat nou zo frappant is? De apostel Paulus reist expres naar die plek, naar Jeruzalem. Het lijkt erop dat hij er dus bewust voor kiest om martelaar te zijn.

Paulus reist per schip richting Jeruzalem. Onderweg bezoekt hij verschillende steden. Hij neemt daar afscheid van de discipelen. Zo ook in Tyrus. Daar gebeurt het volgende:

“Zij zeiden tegen Paulus, door de Geest, dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan.”
– Handelingen 21:4 (HSV)

Is Paulus de Geest ongehoorzaam?

Maar wat doet Paulus? Hij reist toch verder. Huh? Is hij de Geest dan ongehoorzaam? Dat kan bijna niet. Want wie Paulus een beetje kent, weet dat hij altijd eerst luistert naar Gods Geest en dan pas ergens naartoe gaat.

Sommige bijbeluitleggers zeggen: het is niet zo dat de Heilige Geest Paulus verbiedt om naar Jeruzalem te gaan. De Heilige Geest zegt dat Paulus niet naar Jeruzalem moet gaan als hij niet vervolgd wil worden. Paulus kan er dus blijkbaar voor kiezen om zijn vervolging te ontlopen.

Maar Paulus peinst er niet over om dat te doen. Hij reist gewoon verder naar Jeruzalem. Richting het hol van de leeuw. Een paar dagen later komt hij in Caesarea aan. Agabus, een profeet, loopt naar Paulus toe en pakt zijn gordel. Hij bindt daarmee zijn eigen handen en voeten.

Hij zei: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren.
– Handelingen 21:11 (HSV)

Bereid om te sterven

Als de andere discipelen dat horen, smeken zij Paulus om niet naar Jeruzalem te gaan. Paulus krijgt alweer de kans om te kiezen. Luisteren naar de raad van de andere broeders of toch naar Jeruzalem gaan.

Paulus antwoordt: “Wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus.”
– Handelingen 21:13 (HSV)

Ik word stil van Paulus woorden. Ze houden mij een spiegel voor. Zou ik hetzelfde kunnen zeggen? En jij?

Wil jij martelaar zijn?

Laten we dit bijbelgedeelte iets concreter maken voor ons. Durven wij voor ons geloof uit te komen? Als er bijvoorbeeld gevloekt wordt in onze omgeving, zeggen we daar dan iets van? Ook als dat betekent dat we er niet meer bij horen?

Ik vind dat echt moeilijk! Ik deins al terug als mensen me uitlachen of als ik uitgescholden word. Maar als ik het nú al zo lastig vindt om te lijden voor de Naam van Jezus… hoe lastig zal ik dat dan wel niet vinden als mijn leven op het spel zou staan?

Misschien moeten we alvast oefenen. Oefenen om niet weg te rennen bij het lijden vandaan. Samen leren lijden voor de Naam van Jezus.

De laatste martelaar

In Openbaring 6 staat dat Jezus pas terugkomt als het getal van de martelaren volledig zal zijn. Er is dus blijkbaar iemand die de maat vol zal maken. Na de dood van die laatste martelaar zal God de Vader zeggen: het is genoeg. En dan komt Jezus eindelijk terug.

Heb jij er weleens aan gedacht dat jij of ik die laatste martelaar zou kunnen zijn? Misschien komt er een tijd waarin ook wij vervolgd zullen worden. Misschien worden ook wij op een dag gedwongen om te kiezen tussen leven of Jezus.

En wie weet zal dat het moment zijn waarop God de Vader opstaat van zijn troon. En God de Zoon zal op zijn paard klimmen en de hemelbewoners zullen hun adem inhouden om te horen welke keuze jij zal maken.

De Grote Martelaar

Lijden voor de naam van Jezus, er voor kiezen om een martelaar te zijn… Het zijn eigenlijk geen dingen waar ik meteen voor sta te springen. Maar dan zie ik een Man voorbij strompelen. De mensen lachen Hem uit. Hij wordt in elkaar getrapt. In het gezicht gespuwd. Vernederd. Hij lijdt. Voor mij. Hij geeft zelfs zijn leven op voor mij. Ineens zie ik dat Hij me recht aankijkt. Twee woorden zegt Hij: “Volg Mij.”

Aan de slag!

  • Kan jij Paulus nazeggen: “Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus“? Waarom wel/niet?
  • Hoe kun jij vandaag oefenen in martelaar zijn?

Deel deze overdenking

  1. Monique schreef:

    Erg mooi. Ik las laatst een boek over (her afleggen van) ‘godschaamte’. Dat ging/gaat hier ook over….gewoon hardop durven zeggen: ik geloof…, ook of juist als ik weet dat het niet begrepen zal worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap