Ben jij als de wind? – Laat de Geest waaien

05

sep

Iona van den Dries

Stel je dit voor. Een oud huis staat al jaren leeg. De ramen en deuren zijn dichtgetimmerd met planken. Op een dag loopt er iemand langs. Hij ziet het potentieel van dit verlaten, vergeten huis en koopt het voor een enorm hoge prijs. Het eerste dat hij doet na de aankoop, is de planken loshalen. Licht stroomt de duisternis van het huis in en het dode stof waait op. Lachend zet hij alle deuren open en als de wind door het huis waait, dankt hij God voor de prachtige woning die het mag worden.

Een terugkerend beeld voor de Heilige Geest in de Bijbel is de wind. Je ziet de wind niet, maar je voelt de luchtstroom wel. Je hoort zijn gefluister in de bladeren. Wist je dat Jezus zegt dat iemand geboren uit de Geest ook is als de wind? Daar wil ik vandaag met je naar kijken.

Opnieuw geboren

Deze vergelijking komt uit het gesprek dat Jezus voert met de Farizeeër Nikodemus. Jezus zegt dat iemand opnieuw geboren moet worden om het Koninkrijk van God binnen te gaan (Johannes 3:3, 3:5). Nikodemus begrijpt niet hoe dit mogelijk is, ook niet wanneer Jezus het onderscheid tussen het menselijke en het geestelijke noemt. Om zijn punt te verduidelijken, maakt Jezus de volgende vergelijking:

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.
– Johannes 3:8 (NBV)

Om het Koninkrijk van God binnen te gaan, is het essentieel dat we geestelijk opnieuw geboren worden. De verbinding tussen de mens en God kan door Jezus’ offer weer bestaan: Hij stuurde de Heilige Geest. Jezus vertelt ook over wat Hem te wachten staat en waarom God zijn Zoon stuurde:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
– Johannes 3:16 (NBV)

De wind waait waarheen hij wil

Wat bedoelt Jezus met zijn vergelijking dat iemand, geboren uit de Geest, is als de wind? Het eerste dat Hij hierover zegt, is dat de wind waait waarheen hij wil. Ik geloof dat je dit op verschillende manieren kan uitleggen en ik wil graag delen hoe ik het begreep.

Mijn uitleg is gebaseerd op een onderdeel van de Galatenbrief:

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens de bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ […] Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
– Galaten 5:13-14, 5:16 (NBV)

Iemand die uit de Geest geboren is, heeft de mogelijkheid om met God te leven en zo een eeuwig leven te leiden. Die kans bestaat doordat de Heilige Geest ons Gods wil bekendmaakt en ons op Gods wegen leidt. Een gelovige kan ervoor kiezen om zijn of haar eigen verlangen te volgen of om dat verlangen af te stemmen op Gods verlangen. De Heilige Geest ondersteunt ons en leert ons om in vrijheid met God te wandelen.

Paulus laat in de Galatenbrief zien dat Jezus’ volgelingen niet langer slaaf van de Wet zijn. De Wet bepaalt niet langer of wij gered zijn of niet. In plaats daarvan mogen we in vrijheid leven naar het voorbeeld dat Jezus zelf gaf, waarbij het belangrijkste gebod wordt nageleefd: het liefhebben van God en onze naasten. Het is belangrijk dat we die vrijheid niet misbruiken, maar ernaar streven ons verlangen gelijk te stellen aan dat van God.

Onzichtbare bron, zichtbare gevolgen

Dan de volgende beschrijving luidt: je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Waarom de wind zo’n treffende omschrijving is voor de Heilige Geest, is omdat we bekend zijn met dit fenomeen, iets waarvan we weten dat het bestaat zonder dat we het kunnen zien.

Aangezien Jezus het had over eeuwig leven, denk ik dat je iemand die opnieuw geboren is ook kan zien als iemand die deel wordt van een groter geheel. We worden niet langer voortgestuwd door alleen ons eigen denken, maar door de Heilige Geest – God zelf! Als wij dienen in Jezus’ naam, zullen mensen wellicht niet altijd zien waar onze houding of acties vandaan komen. Maar wat ze wel zien, zijn de effecten. Net als de wind. Wij mogen weten en getuigen dat Gods Geest het goede voortbrengt in ons leven, zijn liefde en het leven dat Hij geeft. We mogen luisteren naar hoe Gods Geest als de wind in ons leven ruist, waar Hij ons heen voert, wat Hij fluistert als Hij langs waait.

De heilige Geest in jouw leven

Weet je het huis nog waarover ik sprak in het begin? Net als dat verlaten huis, heeft onze Vader ons gered uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon (Kolossenzen 1:13-14 NBV).
Met Jezus’ bloed zijn wij vrijgekocht. God stuurde ons de Heilige Geest om ons nieuw leven te geven, als zegel dat we door Hem zijn betaald en bij Hem horen. De Heilige Geest waait door ons heen als door dat huis. Maak tijd om de ramen en deuren open te zetten en je levenshuis te laten vullen met die frisse bries die leven brengt!

Aan de slag!

Hoe ga jij de ramen en deuren openzetten voor de Heilige Geest? Welke kamers in jouw levenshuis kunnen wel wat van Gods frisse lucht gebruiken? Bespreek het vandaag met de Heilige Geest, vraag Hem om zijn inbreng. Schrijf het bijvoorbeeld op een notitieblaadje of ga direct aan de gang, zo snel als de wind! Veel zegen gewenst!

Deel deze overdenking

 1. Kim schreef:

  Prachtig!! 🙏✨ Zoveel dank ❤️
  Dat de Heilige Geest elke dag in ons allen mag waaien 🙏✨ :”)

  • Iona schreef:

   Dankjewel, Kim! Daar sluit ik me bij aan, God heeft ons zo’n prachtig geschenk gegeven, we mogen Hem de ruimte geven om erbij te zijn, elke dag weer 🙂

 2. Yael schreef:

  Mooie blog Iona! Passende insteek met dat huis en de wind. Goed geschreven en pakkend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap