Balak, Bileam en de betrouwbaarheid van God

06

jul

Alien van Nes

Mensen kunnen je nog wel eens teleurstellen. Ze kunnen je dingen beloven die ze vervolgens niet waarmaken. Misschien omdat ze het vergeten zijn, of omdat iets toch niet zo goed uitkwam. God is echter niet zo. God doet wat Hij zegt, God is betrouwbaar. Daar kwamen ook Bileam en Balak achter.

Het verhaal van Bileam

Het volk van Israël is in de woestijn en moeten door het land van de Amorieten trekken om dichter bij het beloofde land te komen. De koning van de Amorieten staat het de Israëlieten echter niet toe om door zijn land te trekken. In plaats daarvan gaat hij de strijd aan met de Israëlieten. Deze strijd winnen de Israëlieten en zo verslaan zij de Amorieten.

Balak, de koning van Moab ziet wat er gebeurt en wordt bang voor Israël. Hij roept Bileam, een magiër, bij zich met de opdracht om het volk Israël te vervloeken, zodat zij zwak zullen worden. Maar God laat dit niet gebeuren. Hij gaat naar Bileam toe en zegt dat Bileam niet naar Balak moet gaan en het volk Israël niet mag vervloeken. Balak stuurt opnieuw iemand om Bileam op te halen. En deze keer gaat Bileam wel op weg. Onderweg verspert een engel van God de weg. Bileam ziet deze engel zelf eerst niet, maar de ezel waar Bileam op zit, ziet de engel wel. Hij weigert om verder te lopen.

Wanneer Bileam de ezel meerdere malen slaat, laat God de ezel spreken en opent God vervolgens de ogen van Bileam zodat ook Bileam de engel ziet. God zegt tegen Bileam dat hij alleen de woorden mag spreken die God tegen hem zegt. En zo gebeurt het dat Bileam het volk van Israël niet vervloekt, maar min of meer een zegen over het volk uitspreekt. Balak begrijpt niet wat er gebeurt en draagt Bileam opnieuw op om een vloek over Israël uit te spreken. Maar ook nu kan Bileam geen vloek over Israël uitspreken. (Numeri 21:21 – 23:24)

God spreekt door Bileam

God laat Bileam het volgende tegen Balak zeggen:

Sta op Balak, luister;
Hoor mij aan, zoon van Zippor.
God is geen man, dat Hij liegen zou,
Of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.
Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen?
Zou Hij spreken en het niet gestand doen?

Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen;
Als Hij zegent, kan ik het niet keren.
Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob;
Ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan.
De HEERE, zijn God, is met hem,
En de jubelklank van de Koning is bij hem.

– Numeri 23:18-21 (HSV)

God is betrouwbaar

Balak probeert Bileam, en daarmee God, zover te krijgen om Israël te vervloeken. Maar God heeft niks tegen Israël en Hij heeft tegen Bileam gezegd dat het volk niet vervloekt zal worden. En wat Balak en Bileam ook proberen, God zal niet terug komen op Zijn besluit. Hoe vaak Bileam het volk ook zal proberen te vervloeken, het zal niet lukken. Want:

God is geen man, dat Hij liegen zou,
Of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.
Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen?
Zou Hij spreken en het niet gestand doen?
– Numeri 23:19 (HSV)

God houdt Zich aan Zijn woord, namelijk dat Hij Israël niet zal vervloeken. God is betrouwbaar. God is niet wispelturig.

Aan de slag!

We kunnen ons soms afvragen hoe betrouwbaar God echt is. Uit het verhaal van Balak en Bileam mogen we leren dat God Zich aan Zijn woord houdt en dus betrouwbaar is. Dat betekent dat we God mogen vertrouwen op de beloftes die Hij doet in de Bijbel. Zoals bijvoorbeeld de belofte van eeuwig leven, wanneer we in Hem geloven.

– Welke beloften die God doet in de Bijbel vind jij mooi?
– Zijn er beloften in de Bijbel die God doet, die jij moeilijk te geloven vindt dat God Zich daar werkelijk aan zal houden? Breng dit in gebed bij God.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap