God eren, hoe doe je dat?

07

jul

Gastblogger

Wanneer je nadenkt over wat God allemaal voor ons doet, kun je een eindeloze lijst opstellen. Als iemand iets heel liefs voor mij doet, wil ik graag iets terug doen. Ik wil laten zien dat ik die persoon waardeer en dat ik dankbaar ben voor wat hij of zij heeft gedaan. Wij kunnen God ook bedanken voor wat Hij voor ons heeft gedaan, door Hem te eren. Maar hoe doe je dat, God eren?

Jouw dankbaarheid tonen aan God door Hem te eren klinkt misschien wat vaag. Hoe doe je dat dan? Wellicht ben je opgegroeid in een christelijk gezin of misschien ben je net tot geloof gekomen. Ik denk dat iedereen een eigen stijl of manier heeft om God te eren. Een persoonlijke stijl die bij jou past.

Een tijd geleden ging het tijdens een preek over het verheerlijken van God. Tijdens de preek werden een aantal bijbelverzen aangehaald die illustreren op welke manier God verheerlijkt kan worden. Aan de hand van die verzen hoop ik je ideeën te geven over hoe je God kan eren en hoe je jouw stijl daarin kan ontdekken of ontplooien.

God geeft ons de kracht om niet op te geven. En Hij moedigt ons aan. En Hij wil ervoor zorgen dat jullie één zijn met elkaar en dat jullie Hem met je hele hart zullen dienen, net als Jezus Christus. Dan zullen jullie met elkaar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus prijzen.
– Romeinen 15:5-6 (BasisBijbel)

God eren door één te zijn

Hoe kunnen we God eren (of prijzen)? Door één te zijn met elkaar en Hem te dienen. Eén zijn is makkelijk als het gaat over je beste vrienden waar je het goed mee kan vinden. Maar één zijn wordt lastiger als het gaat om die ene man of vrouw die altijd zeurt. Of die persoon die heel anders over bepaalde onderwerpen denkt dan jij. Eén zijn in Christus betekent niet dat je precies hetzelfde moet zijn als de ander. Het betekent dat je elkaar liefhebt en accepteert, ook al denk je heel anders over bepaalde zaken. Je brengt eer aan God door met liefde en acceptatie met anderen om te gaan.

Het eert mijn Vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
– Johannes 15:8 (BasisBijbel)

In Johannes 15 wordt het beeld van de wijnstok en de ranken gebruikt als beeld van God en wie in Hem geloven. Het leven komt voort uit de ware wijnstok, dat is de Heer Jezus. Wij mogen dit leven ontvangen en vruchtdragen. Een vrucht is een zichtbaar teken van het feit dat er iets groeit en dat er leven en bloei aanwezig is. Wanneer wij vruchtdragen wordt de groei en het leven in ons zichtbaar. Hiermee laten wij zien wat God in ons leven doet en daarmee eren wij God.

Er zijn veel manieren waarop wij vrucht kunnen dragen. Eén daarvan is door de gaven en talenten die we van God hebben ontvangen te gebruiken.

Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want dat is waarvoor God al die soorten gaven gegeven heeft. Als je iets zegt, zorg er dan voor dat je net zo spreekt als God Zelf zou doen. Als je dient, doe dat dan vanuit de kracht die God geeft. Want dan zal in alles God worden geprezen, dankzij Jezus Christus. Alle macht en eer is voor Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid! Amen!
– 1 Petrus 4:10-11 (BasisBijbel)

God heeft ons gaven en talenten gegeven om elkaar te dienen. Dit was me nog niet eerder zo opgevallen, ik dacht altijd dat wij onze gaven hebben ontvangen om God te dienen. Maar hier staat dat wij deze gaven ook hebben ontvangen om elkaar te dienen. Als we dat doen vanuit de kracht die Hij ons geeft, dan eren we Hem. Een manier om God te eren is dus door te doen waar je goed in bent en anderen daarmee te helpen.

Aan de slag!

God eren is niet moeilijk, je hoeft geen onmogelijke dingen hiervoor te doen. Ik vind het zo mooi dat we God juist eren door onszelf te zijn en door te doen waar we goed in zijn. Denk eens na over jouw gaven, waar ben jij goed in? Hoe kan jij dat gebruiken om God te eren? En hoe kan jij hiermee anderen dienen? Ik wil je uitdagen om na te denken over jouw persoonlijke manier van God eren. Wat past bij jou? Hoe kun je daar vandaag mee starten?

Schrijfster
Deze overdenking is geschreven door Anna-Carina Walraven.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap