Amazing grace: Gods genade is genoeg (deel 2)

25

jan

Yael Juch

Gisteren schreef ik over Gods ‘Amazing Grace’. Soms kunnen wij na het bekeren en ontvangen van deze genade, vervolgens weer zelf heel erg hard ons best doen om het te verdienen. Maar Gods genade is een cadeau. Kun jij het om niets ontvangen? Of heb je stiekem het gevoel dat je het moet verdienen? Ik neem je mee naar een markeerpunt in mijn leven in mijn relatie met God.

Het was op een woensdagavond, alweer een aantal jaar terug. Ik had eigenlijk geen zin om naar de aanbiddingsavond van mijn kerk te gaan. Ik voelde mij leeg, mijn batterij was op na alle drukte van die dag. Ik had het gevoel dat ik toch ‘iemand’ moest zijn die avond. Tijdens de aanbidding ging ik met tegenzin staan en zong ik op de automatische piloot de voor mij bekende liedjes mee. Totdat de zangleidster een moment stilte inlaste en iedereen vroeg om zijn oren te spitsen voor Gods stem. Het voelde voor mij als een enorme horde om Gods aanwezigheid op te zoeken om naar Hem te luisteren. Wat had ik Hem te bieden? Wat had ik Hem niet geboden de afgelopen dagen? Mijn stille tijd-momentjes waren erbij in geschoten en de Bijbel had ik weinig open gehad. Weer was het niet gelukt. Ik voelde mij een ‘nietsnut’.  

Martha en Maria 

Soms kunnen wij zo druk zijn met het ‘najagen’ van de wind (Prediker 2:11), dat we onze focus op datgene wat er echt toe doet, kwijt zijn. In een maatschappij waarin we moeten presteren om succes, tijd, aandacht en liefde te verdienen, kunnen wij deze wisselwerking ook op onze relatie met God plakken.  

Wij zijn daarin niet de enige. Een verhaal wat mij raakte in de tijd dat God met dit aspect van mijn leven bezig was, is dat van Martha. Je kent het misschien wel. Jezus is op bezoek. Martha staat zich druk te maken in de keuken, om Jezus te bedienen met alles wat ze nodig acht om hem tot gunst te zijn. Dit was in die tijd ook een heel normaal cultureel verwachtingspatroon. Ondertussen zit haar zus alleen maar aan zijn voeten. Te kijken in zijn liefhebbende ogen, te luisteren naar zijn woorden en gewoon ‘te zijn’ in zijn aanwezigheid. Wat Maria deed was abnormaal. Wat zegt Jezus wanneer Martha haar beklag doet?  

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk om veel dingen. Slechts één ding is nodig Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.  
– Lukas 10: 41-42 (HSV).  

Martha, my beloved Martha. Why are you upset and troubled, pulled away bu all these many distractions? Are they really that important? Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. She is undistracted, and I won’t take this provilege from her.  
– Lukas 10: 41-42 (TPT).  

Zijn aanwezigheid kiezen boven alles 

Ik heb van dit verhaal geleerd dat Jezus van mij vroeg om zijn aanwezigheid boven alles te zoeken. Dit gaat boven alle prestaties of verwachtingen, bijvoorbeeld dat wij eerst aan de buitenkant moeten laten zien dat we een moment in zijn aanwezigheid waard zijn. Integendeel. God heeft ons niet pas lief, wanneer wij dienen. Hij heeft ons eerst lief en vanuit die wetenschap mogen wij Hem dienen. Wij mogen ervoor kiezen om het zitten bij hem belangrijker te vinden, boven alles wat we doen en zijn.  
Je hoeft niet ‘iemand’ te zijn of eruit te zien als ‘iemand’ om voor God ‘zijn geliefde’ te zijn. Dit is genade.  

De bril van genade 

Wij mogen iedere dag Hem vragen om vergeving en opnieuw beginnen. Nee, we hoeven niet te streven naar perfectie. Maar wij kunnen wel streven naar een fundament van genade. Bouwen op een fundament van zand is tevergeefs. Wij zijn niet perfect en de mensen om ons heen zijn niet perfect. Ons huis zal instorten, het is immers niet gebouwd op een onwankelbaar fundament. Onze rots is de genade van God.  Het vanuit deze genade kennen van onszelf, is het fundament waarop wij ons levenshuis kunnen bouwen. Daarom is zijn genade voor iedereen van nut. Het is aan mij om toe te geven dat ik nutteloos ben zonder zijn genade in mijn leven. Dit is in nederigheid tot God naderen. Vanuit die plek kunnen we zijn hulp ontvangen uit genade.  

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.  
– Hebreeën 4:16 (BGT).  

Amazing Grace 

Toen ik toch maar mijn ogen sloot, was er dwars door mijn gedachten heen een fluistering die zei: ‘Yael, jouw niets is genoeg voor mij.’ Mijn niets is van nut bij God. Bij hem mag je met lege handen komen. Je hoeft ze niet eerst te vullen met een ‘perfect’ uiterlijk, ‘perfecte’ prestaties en een ‘perfect’ hart. Alles waarin wij tekortschieten, is bij Hem meer dan genoeg.  

Tot slot zodat je het niet en nooit (!) zult vergeten, de tekst waarmee ik gisteren de overdenking afsloot:  

But he answered me:  “My grace is always more than enough for you, and my power finds its full expression through your weakness.”  So I will celebrate my weaknesses, for when I’m weak I sense more deeply the mighty power of Christ living in me.  So I’m  not defeated  by my weakness, but delighted! For when I feel my weakness and endure mistreatment – when I’m surrounded with troubles on every side and face persecution  because of my love  for Christ – I am made yet stronger. For my weakness becomes a portal to God’s power.  
– 2 Korintiërs 12: 9-10 (TPT).  

Verheug je in jouw niets! Want dan is de krachtige genade van God van nut in jouw leven.  

Aan de slag! 

Niets

Er is geen opdracht aan het eind van deze overdenking. Opdat je zal onthouden dat je niet iets hoeft te presteren of aan bepaalde verwachtingen hoeft te voldoen, voordat je in Gods aanwezigheid genade mag ontvangen.  

Deel deze overdenking

  1. Lien schreef:

    Mooi!
    Een tijdje heb ik de overdenkingen van Zij Lacht niet/minder gelezen. Vandaag was ik wel benieuwd en het is precies iets wat me aanspreekt. Een herinnering dat het inderdaad niet om prestaties gaat. Genade is genoeg! Bedankt voor het delen.

  2. Jannette schreef:

    PRACHTIG!!! ♡

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap