Alles wordt weer nieuw

23

apr

Jacomien van Urk

De lente is begonnen. Alles wordt weer nieuw! We zien het leven om ons heen opspringen. Lammetjes in de wei, bloemen in het veld, vogels die fluiten in de vroege morgen, heerlijk… En niet zo lang geleden was het Pasen en dachten we aan het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft! Hij is de Levensvorst, de Bron van licht en leven. Door Hem wordt alles nieuw. Ontstaat er leven! En door de opstanding mogen we ook uitzien naar een heel nieuw leven. Waarin alles echt nieuw wordt.

Jezus is de Bron van het leven. Waarom? Omdat Hij zijn leven gaf. Hij legde zijn leven af, om ons het leven te kunnen geven. Bedenk je eens van hoeveel waarde het leven van Jezus was. Het is genoeg om de hele wereld te redden! Alle mensen van alle eeuwen zouden redding kunnen ontvangen door het leven van Jezus. Zijn Leven was van onschatbare waarde! Niet in woorden uit te drukken. Hij was de enige Zoon van God de Vader. Hoe groot is Hij. En Hij kwam naar de wereld om leven te brengen. Lees maar eens in Jesaja 53. Hier staat ook dat Hij uit het land van de levenden werd afgesneden om onze straf te dragen. En niet alleen leven, maar ook overvloed. Zijn offer was niet alleen voldoende om ons te redden van onze schuld, maar ook om ons alle zegeningen in Jezus Christus te schenken (Filippenzen 4:19). Alles wat van Hem is, wordt van mij. Wat een overvloedig leven.

“Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.”
(Johannes 10:10, BasisBijbel)

De tegenstander van Jezus is de duivel. En zo is ook het tegenovergestelde van leven de dood. Alles wat van God komt, leidt naar het leven. Alles wat van de duivel komt, leidt naar de dood. De duivel is een dief en leugenaar. Hij komt om te stelen, roven en te vernietigen, Hij pakt alles af wat ons bij het leven brengt, wat ons bij Jezus brengt. Hij pakt liefde af, hoop, geloof, vertrouwen, en uiteindelijk het leven. Hij wil ons tot wanhoop drijven. En dat doet hij vaak op hele subtiele manieren. Door ons leugens in te fluisteren, ons wantrouwend te maken richting God. Ons klein te laten denken van God. Maar wat een troost: Jezus heeft het laatste woord. Hij is de weg, de waarheid en het leven!

“We zijn dus samen met Christus gestorven. Daarom geloven we dat we ook samen met Hem zullen [ blijven ] leven. Want we weten dat Christus, nu Hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over Hem. Want doordat Hij gestorven is, heeft het kwaad geen enkele macht over Hem. En het leven dat Hij leeft, leeft Hij voor God.”
(Romeinen 6:8
-10, BasisBijbel)

Als wij in Christus zijn, zijn we een nieuwe schepping! Het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. We mogen leven door Hem. Hij leefde zijn leven voor God. En wij mogen Hem hierin volgen. Met vallen en opstaan. We mogen elke dag dankbaar zijn voor het leven dat Hij geeft en om ons heen kijken naar mensen die nog niet écht leven. Jezus heeft leven en overvloed. En Hij deelt het graag uit! Overvloedig. Zullen we elkaar het echte leven toewensen? En het zichtbaar maken voor de mensen om ons heen? Het heeft Jezus zijn leven gekost. Het heeft God zijn zoon gekost. We mogen uitzien naar een leven lang met Hem. Een leven waarin alles echt nieuw wordt!

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer. En ik (Johannes) zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze zag er uit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen: “Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij.” En Hij die op de troon zit, zei: “Ik maak alles nieuw!” Tegen mij zei Hij: “Schrijf dit op. Want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat Ik heb gezegd.”
(Openbaring 21:1
-5, BasisBijbel)

Aan de slag!

Zoals je aan het eind van deze blog hebt kunnen lezen, belooft Jezus dat Hij alle dingen nieuw zal maken. Dit is een enorme belofte en Jezus zegt er ook bij dat Hij zal doen wat Hij heeft gezegd.

In dit leven zijn er veel dingen om ons heen en in ons die kapot en dood zijn. Die bij het rijk van de duisternis horen. Dit kan onrecht zijn, teleurstellingen, boosheid, bitterheid, noem maar op. Schrijf dit eens voor jezelf op.

Breng al deze gebrokenheid bij Jezus. Schrijf met een gekleurde stift eroverheen: Jezus maakt alles nieuw! Laat je troosten door deze belofte, hoe moeilijk sommige dingen ook kan zijn. Bij Jezus ontvangen we elke keer weer nieuw leven.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Zoveel DANK Jacomien…! Deze overdenking geeft mij hoop, waar ik soms zo erg naar verlang. Echt dankjewel. Gods zegen, kim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap