Alles wordt duurder! Hoe kunnen we naar elkaar om blijven kijken?

12

dec

Suzanne Verschoor

Zorgen over financiën is helaas iets wat velen van ons inmiddels niet langer onbekend is. We leven in een tijd waarbij we langzaam een economische crisis inzakken. Alles wordt duurder, rekeningen worden hoger en het financiële dieptepunt is waarschijnlijk voorlopig nog niet bereikt. Er blijft minder geld over om van te leven. Misschien is er zelfs niet genoeg geld om überhaupt nog genoeg boodschappen van te kunnen doen. Hoe het er in het komende jaar uit gaat zien, is niet zeker. Maar dat er steeds meer mensen met schulden zijn en er steeds meer armoede ontstaat, is wel zeker.

Armen binnen uw land zullen nooit ontbreken

God geeft Israël, door Mozes heen, een aantal leefregels. Zo zegt Hij ook iets over de rijken en de armen. Deze leefregels waren voor de Israëlieten, maar dat betekent niet dat het principe niet voor ons bedoeld is. Er is een reden dat God het volgende zegt:

Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een van uw poorten, in uw land, dat de Heere, uw God, u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken, of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem opendoen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt.

Wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt dat het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderbij komt – waardoor u uw broeder die arm is niets gunt en hem niets geeft, en hij over u tot de Heere roept en er zonde in u is. U moet hem overvloedig geven, en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Want vanwege deze zaak zal de Heere, uw God, u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u: U moet uw hand wij opendoen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land.
– Deuteronomium 15:7-11 (HSV)

In vers 1 van Deuteronomium 15 wordt de regel gesteld dat er in het nieuwe land van Israel na zeven jaar kwijtschelding moet worden verleend. Om deze reden staat er in vers 9 dat dit niet een reden mag zijn om niets te geven aan de armen. De basisgedachte die wij hieruit kunnen halen is de volgende: ook al weet je niet zeker of je het geld ooit terugkrijgt, laat dit je niet tegenhouden om het te lenen of te geven aan iemand die het hard nodig heeft.

Doe je hand wijd open: geef ruim!

Oftewel, geef ruim! De BGT (Bijbel in gewone taal) geeft een duidelijke oproep in vers Deuteronomium 15: 11. Daar staat het als volgt: Er zullen altijd arme mensen zijn in jullie land. Daarom geef ik jullie deze regel: Help iedereen die arm is of het moeilijk heeft. Geef zoveel als je kunt.

Dit was een oproep aan de Israëlieten, om zo de armoede zo veel mogelijk te verdrijven. Maar ik zie dit ook als een oproep aan ieder van ons die het, ondanks de huidige financiële zorgen, nog goed (genoeg) heeft. Geef zoveel als je kunt. Heb je niks? Dan kun je niks geven en hoop ik dat iemand juist jou wat geeft. Kun je een klein beetje of misschien juist wel veel geven? Doe dit! Je zult rijkelijk gezegend worden.

De ideale wereld

In de ideale wereld is er geen armoede. En ik denk dat als de rijkeren onder ons bovenstaande regels zouden volgen, we hier heel dichtbij in de buurt zouden komen. Maar helaas zijn wij als mensen vaak gevoelig voor materieel. Delen vinden we van kinds af aan vaak al moeilijk, zeker als we vinden dat we onze financiële ruimte zelf ‘verdiend hebben door ons harde werken’.

Ondanks dat het lastig is, hoop ik dat wij, degenen die het goed (genoeg) hebben, leren delen. Leren geven. Om zo met elkaar de schouders eronder te zetten en als broeders en zusters de komende crisis door te komen. Want samen gaan we veel verder komen dan wanneer we allemaal ieder voor zich leven. God wil je helpen met vrijgevig zijn. Hij roept je er zelfs toe op! En, zoals in vers 10 staat, Hij zal het zien en Hij zal je hierom zegenen.

Aan de slag!

Hoe staat het met jouw financiën nu alles duurder wordt? Tip: maak in een excel-bestand een overzicht van jouw inkomsten en vaste lasten. Neem hierin ook boodschappen en andere kosten mee. Hoe veel ruimte houd jij over? Kun je wat geven aan degene die dit nodig heeft? Onthoud: alle beetjes helpen!

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    ❤️, waardevol!

    Dankjewel voor de reminder Suzanne!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap