Tijd om te shoppen – ruil je oude kleren in

13

dec

Nathanja

Op zo’n groot platform voor vrouwen als ZijLacht zijn er vast shopliefhebbers aanwezig! Ken je dat gevoel dat je een nieuwe outfit aan hebt in het pashokje en je denkt ‘dit ziet er mooi uit!’? Als je vervolgens weer je oude broek aantrekt, snap je ineens niet meer zo goed waarom je dat nou een mooie broek vond. In vergelijking met die nieuwe broek valt hij nogal tegen… Paulus daagt je uit: ruil je oude kleren in!

Je voelt de vergelijking misschien wel aankomen.. Zo is het namelijk ook met onze ‘geestelijke outfit’. In Kolossenzen geeft Paulus een omschrijving van onze oude, en onze nieuwe kleren. Lees maar mee!

Ruil je oude kleren in…

‘Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.’
– Kolossenzen 3:5-7 (HSV)

Een gevolg van het lezen van dit rijtje kan een onmiddellijk schuldgevoel zijn. Ik denk dat we allemaal wel eens deze ‘oude kleren’ aantrekken. Het gevolg van schuldgevoel is vaak dichtslaan, het bevriest je als het ware. Denk je dat dat Gods intentie was met deze verzen? Is Hij een Vader die Zijn kinderen wil motiveren tot actie door ze schuldig te laten voelen? Ik denk van niet… Misschien dienen deze verzen wel om het contrast aan te geven met die andere gaderobe, een kledingkast vol met prachtige kleren. Ruil je oude kleren in!

… voor nieuwe kleren

‘Kleedt u zich dan, als uitverkorene van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem’.
– Kolossenzen 3:12-17 (HSV)

Daar kan geen Chanel tas tegenop! God roept ons op om onze oude kleren in te ruilen voor deze nieuwe kleren. Dat vraagt van ons ook een actie: weglopen van onze oude gewoontes en wandelen in deze nieuwe karaktereigenschappen. Misschien voelt dat in het begin nog wat onwennig. Om in de kledingmetaforen te blijven: nieuwe schoenen moet je ook eerst inlopen! Maar door dagelijks te kiezen je oude kleren in te ruilen en je te kleden als Gods uitverkorene zul je je steeds comfortabelere voelen in deze nieuwe outfit.

Bovendien denk ik dat wij als Gods dochters er nog veel meer van gaan stralen! Zou je zelf niet omgeven willen worden door iemand die leeft zoals beschreven in deze verzen? Vraag God om de kracht zelf ook deze persoon voor mensen te zijn. Misschien voelt het als een overweldigend rijtje en misschien kunnen ook deze verzen leiden tot een schuldgevoel op het moment dat je er weer eens niet aan voldaan hebt. Probeer daarom niet op eigen kracht deze nieuwe kleren aan te trekken, maar vraag Hem om hulp deze kleren ook aan te houden. En zoals deze verzen benadrukken, dank de Heer voor de mogelijkheid om nog meer op Hem te lijken!

Aan de slag!

Ik daag je uit deze verzen op je kledingkast te hangen en de komende week iedere ochtend bij het aankleden ook figuurlijk deze kleren aan te trekken. Wie weet krijg je wel een complimentje over je mooie ‘geestelijke’ oufit 😉

Deel deze overdenking

  1. Isabella schreef:

    Ik moest hem even een paar keer lezen om het goed tot me door te laten dringen. Vooral het stukje ” Kleed u zich als uitverkorene , innig gevoelens van ontferming ”

    Thank you Lord.

  2. Anne schreef:

    Bedankt voor het delen. Ik ga de tekst zeker op mijn kast hangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap