Alles draagt bij aan het goede… toch?

11

nov

Nienke Alblas

Een optimistische one-liner uit de Bijbel… ‘Alles draagt bij aan het goede.’ Het is een uitspraak vol van hoop voor velen, maar misschien voor jou juist een uitspraak met een vervelende bijsmaak. Het is voor mij een tekst waar ik mij soms aan vasthoud om vol te houden. Maar dragen al die vreselijke dingen in het leven, alle vreselijke dingen in de wereld, bij aan het goede? Echt álles?! De one-liner komt uit Romeinen 8 vers 28. Er worden als het ware ‘voorwaarden’ gesteld aan de uitspraak. De uitspraak geldt niet voor iedereen en niet alles is zomaar ‘alles’. Het kan wel heel veel zijn als je het in Gods hand legt. Laten we vandaag de uitspraak uiteenzetten. Want voor wie draagt alles bij aan het goede? Wat betekent dat voor jou?

Waar staat: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’
– Romeinen 8: 28 (HSV)

Geroepen om lief te hebben

Als ik het geloof in één woord zou samenvatten koos ik het woord ‘liefde’. God schiep ons uit liefde, Hij zond Jezus uit liefde naar ons toe om onze fouten te vergeven, we mogen liefde dragen voor Hem, de schepping, anderen en onszelf. De kern is de liefde. Denk maar aan de woorden van Paulus: ‘Had ik de liefde niet…’

Alles draagt bij aan het goede voor wie God liefhebben. Heb jij God lief? Wat betekent dat eigenlijk? Jezus zegt tegen ons: ‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.’ Het is een teken van liefde wanneer je rekening houdt met iemand. Sommigen vergelijken het met het hebben van een beste vriend. Je houdt van deze vriend en om deze reden houd je rekening met hem. Het zou een beetje gek zijn, en niet zo goed voor je vriendschap, wanneer je lak zou hebben aan zijn gevoelens. Andersom geldt dat ook! Jezus wil als jouw vriend er voor je zijn in nare situaties en zoeken naar manieren om dit beter te maken voor jou.

Gods voornemen

Naar het ‘voornemen’ van God ben je geroepen om Hem lief te hebben. Wat een bijzondere woordkeuze! Het woord ‘voornemen’ is een vertaling van het Griekse woord prothesis. Dit woord betekent ook wel ‘doel’, ‘in perspectief geplaatst’ of ‘op volgorde’. Het is het doel van God geweest dat wij Hem lief zouden hebben. Hij had het voornemen dat wij naar dit doel zouden leven en hiervoor is Hij, Jezus, gestorven.

Dit plaatst alles in een bijzonder perspectief, het perspectief van het kruis waar Jezus zei: ‘Het is volbracht’. Vanaf deze positie inderdaad: alles draagt bij aan het goede. Zelfs het ergste, de dood van Jezus, droeg bij aan het goede. Verzoening tussen jou en God. De mogelijkheid tot een goede vriendschap. Een vriendschap vol met liefde. Een hoopvolle liefde, omdat dit betekent dat Hij ook met jou het beste voor heeft! Dat is namelijk Zijn voornemen, Hij is trouw en Hij heeft het volbracht.

En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.
– Romeinen 8: 30 (HSV)

Het was Gods voornemen dat jij antwoord zou geven op zijn liefde. Je bent ertoe geroepen! Lees maar verder in vers 30! Je bent geroepen, gerechtvaardigd én verheerlijkt. Geen ‘maren’ en voorwaarden, behalve het antwoord op zijn roeping. Hij heeft al voorgenomen om jou lief te hebben. Hij heeft dit al volbracht. Wat is jouw antwoord vandaag?

Aan de slag!

Denk vandaag na over wat het voor jou betekent dat jij geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt bent. Vul het volgende schema in:

WoordDit betekent het voor mij…Zo zie ik dit vandaag terug…
Geroepen    
Gerechtvaardigd    
Verheerlijkt    

Dank God voor deze mooie woorden, zijn prachtige voornemen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap