Abel – een voorbeeld in geloof

30

nov

Stefanie

Abel wordt slechts een aantal keer in de Bijbel genoemd. Ondanks het feit dat er in het Oude Testament maar weinig over hem geschreven staat, wordt hij wel als geloofsheld beschreven in Hebreeën 11:4 (BasisBijbel): ‘Doordat Abel God geloofde, bracht hij een beter offer aan God dan Kaïn. Want God zei dat Hij blij was met Abels offer. Dat geeft aan dat Abel leefde zoals God het wil. Zo spreekt Abel nog steeds tegen ons, ook als is hij al gestorven. Door zijn geloof is hij een voorbeeld voor ons.’ En in 1 Johannes 3:14 staat dat we niet als Kaïn moeten zijn, omdat zijn werken slecht waren, maar dat we als Abel moeten zijn, want hij was rechtvaardig. Blijkbaar kunnen we veel leren van het geloof dat Abel had.

De eerste keer dat Abel in de Bijbel wordt genoemd is in Genesis 4:1-7 (HSV):

“En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de HEERE een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken wan waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde.”

Onschuldig bloed dat moet vloeien

Waarom aanvaardt God het offer van Abel wel en dat van Kaïn niet? Er is een uitleg waarbij wordt gezegd dat dit te maken heeft met het feit dat God een offer wil, waarbij onschuldig bloed heeft gevloeid. Het offer van Kaïn bestond uit oogst van het land. Hierbij heeft geen bloed gevloeid en daarmee was hij, volgens sommigen, ongehoorzaam aan God. Abel nam eerstgeboren lammetjes, slachtte de dieren en verbrandde het vet als offer voor de Heer. We zouden (voorzichtig) kunnen stellen dat Abel op de één of andere manier geweten heeft wat God verlangt. Verderop in de Bijbel, in Leviticus 17: 11-12, lezen we inderdaad dat God voorschrijft dat er onschuldig bloed nodig is om tot Hem te kunnen naderen. Maar in dit Bijbelgedeelte in Genesis wordt niet specifiek beschreven dat dit de reden is waarom God het offer van Kaïn niet aanvaardt en dat van Abel wel.


Wil jij samen met de Zij Lacht community toeleven naar Kerst én “jouw” manier van stille tijd ontdekken? Dan is ons allereerste e-book ‘Stil bij de Vader‘ echt iets voor jou!


God kijkt naar het hart

Laatst luisterde ik naar een preek waar ik nog een andere uitleg hoorde. In Hebreeën 11:4 lezen we dat Abel vanuit zijn geloof een offer bracht. Het Hebreeuwse woord dat voor het offer van Abel wordt gebruikt is het woord minchach. Dit betekent een offer vol toewijding. Hiermee zeg je eigenlijk: “Alles wat ik heb, is van U God! Alles geef ik U!” Abel offerde, in tegenstelling tot Kaïn, het beste wat hij had. Hij offerde de eerstgeborenen van zijn kudde. Dat alleen al is een teken van geloof. Want het is nog maar de vraag of de ooien uit de kudde van Abel opnieuw lammetjes zullen baren. En toch slacht Abel zijn eerstgeboren lammetjes. Hieruit blijkt het vertrouwen dat Abel in God had. Hij vertrouwt erop dat God zal zorgen en dat Hij zal voorzien.

God kijkt naar het hart. Het gaat om de intentie waarmee we dingen doen. Het draait om de gesteldheid van je hart. Uit de reactie van Kaïn zien we hoe het met zijn hart was gesteld. Zijn hart was vol boosheid en wrok. Abel wordt rechtvaardig genoemd, zijn hart was op God gericht en hij probeerde zijn leven tot eer van God te leven.

Aan de slag!

Tegenwoordig hoeven wij geen offers meer te brengen, omdat de Heer Jezus het ultieme offer heeft gebracht. Hierdoor mogen wij ons leven geven als een offer voor God. Een levend offer, heilig en aangenaam voor God. Hoe staat het met jouw hart? Neem jij een voorbeeld aan Abel? Ben je bereid om alles in Gods handen te leggen? Om jouw leven volledig aan God toe te vertrouwen?

Hier zijn wij, als levend offer, Heer.
Heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij, wij leggen voor uw troon neer
al onze dromen en ons nu;
wij eren U.

Opwekking 648

Deel deze overdenking

  1. Bep schreef:

    Dat verhaal over bloedvloeien is te ver gezocht denk ik. Het gaat hier duidelijk om de hartsgesteldheid van Kaïn. In Leviticus 2 wordt gesproken over/ beschrijft het graanoffer. Logisch voor wie van de landbouw leeft en de eerstelingen aan de Heere wil offeren.
    Wat volgens mij ook de bedoeling was van Kaïn en Abel, het ging hier niet om het zoenoffer, daar moest bloed bij vloei en. Wat ons wel wijst op ónze hartsgesteldheid waarmee we dingen doen in Gods Koninkrijk.

  2. De Waarheidsvriend schreef:

    Van Kaïn staat er ook dat hij een Minchach bracht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap