7 tips van Jezus over het vinden van Gods plan

04

apr

Irene Poot

Niemand in de Bijbel laat beter zien hoe het is om volgens Gods plan te leven dan Jezus. Jezus kwam op de aarde, omdat God een plan had met Hem (en met ons!). En alles wat Jezus deed was zodat Gods plan tot vervulling zou komen. Dus wat kunnen we leren van Jezus als het gaat over Gods plan voor jouw leven vinden? Hier 7 tips om jou hierbij te helpen!

Gods plan

Jezus is naar de aarde gekomen met een opdracht van God. Allereerst natuurlijk sterven voor onze zonden, zodat wij weer dicht bij God kunnen leven. Maar Jezus kwam ook naar de aarde om daar de mensen te vertellen over God en God te laten zien in Zijn leven. In Jezus’ geval waren deze twee zaken dus Gods plan.

God heeft ook een plan voor ons leven. Dit kan je zowel algemeen als persoonlijk zien. Gods algemene plan voor ons is, net zoals bij Jezus, dat we mensen vertellen over God en God laten zien in ons leven. Hoe je dit kan doen, is juist weer persoonlijk. Dat ligt aan jouw eigen persoonlijkheid en talenten. Hoe dit er uit komt te zien in jouw leven is dus Gods persoonlijke plan voor jou.

Maar hoe ontdek je dit nou? Lees je mee in Mattheüs 9?

1. Maak het niet te groot

Gods plan kan heel groot klinken, alsof je voor zalen vol moet preken. Maar dat hoeft niet. Natuurlijk, Jezus stond op uit de dood, genas mensen en dreef demonen uit. Maar Hij had ook gewoon mooie gesprekken met mensen, at met buitenstaanders en keek om naar mensen.

En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan.
– Mattheüs 9:10 (HSV)

Dus ook voor jou hoeft het allemaal niet zo groot. Gods plan kan ook gewoon zitten in een mooi gesprek, omkijken naar iemand of gewoon iets van God uitstralen door de manier waarop je leeft.

2. Heb geduld

In de Bijbel lees je over Jezus’ geboorte en Jezus als 12-jarige, maar voor de rest lees je niets tot Zijn 30e. Jezus heeft dus 30 jaar ‘niets’ gedaan voor Gods plan. Toch? Of wel?
Ik geloof dat deze 30 jaar juist heel vormend voor Hem was. Een tijd waarin Hij werd voorbereid op alles. Deze voorbereidingstijd hoort ook bij Gods plan.

Misschien voelt het voor jou alsof God geen plannen (meer) heeft met jou. Weet dan dat je soms de tijd moet nemen om te leren, te groeien. Heb geduld. Wie weet kijk je over een aantal jaren terug en denk je: ja, daardoor ben ik echt gegroeid en goed voorbereid.

3. Neem tijd met God

In de Bijbel lees je vaak dat Jezus alleen ging zitten en bad. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel was van hoe Jezus volgens Gods plan leefde; Hij had steeds contact met God.

Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde.
– Lukas 6:12-13 (HSV)

Hier lijkt het alsof Jezus met God heeft besproken wie de twaalf apostelen zullen worden. Jezus overlegt dus over Gods plan. En dat mag jij ook doen. Neem tijd met God, vraag Hem wat Hij van je vraagt. En blijf God telkens opzoeken.

4. Laat je raken

Jezus liet zich raken door de mensen en de wereld. En juist daardoor gebeuren er dingen.

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen.
– Mattheüs 9:36 (HSV)

In deze wereld gebeuren heel veel mooie, maar helaas ook heel veel nare dingen. Soms kan het gemakkelijker zijn om er geen aandacht aan te besteden. Toch is het goed om die moed te vinden en je wél te laten raken door het verdriet in de wereld. Ik geloof dat God iedereen een bepaald onderwerp in het hart heeft gegeven waar je een passie voor mag hebben. Maar je komt niet achter deze passie als je je niet laat raken.

5. Blijf bewegen

Toen Jezus hier op aarde was, bleef Hij niet op één plek. Hij bleef reizen om zo ook op andere plekken Gods plan te leven.

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
– Mattheüs 9:5 (HSV)

Ook jij mag in beweging blijven om zo Gods plan te ontdekken. Blijf niet wachten op een briefje uit de hemel, want dan loop je misschien heel veel mooie dingen mis. Blijf in beweging en vertrouw erop dat God je zal gebruiken.

6. Wees aanwezig op de plek waar je bent

Ook al reisde Jezus heel wat af, toch was Hij overal heel bewust aanwezig.

Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.
– Mattheüs 9:22 (HSV)

In die gedeelte is Jezus onderweg naar het dochtertje van Jaïrus. Onderweg ontmoet Hij een vrouw die al jaren bloedt. Jezus was onderweg naar een wonder, maar Hij staat stil om hier een verschil te maken voor deze vrouw.

Soms is het makkelijk om te denken ‘als ik eenmaal daar ben, dan zal ik echt Gods plan leven’. Maar soms kan je ook heel veel doen op de plek waar nu al bent. Dus kijk eens rond op de plek waar je nu bent: je werk, je gezin, je wijk. Wat zou je hier al kunnen doen voor Gods plan?

7. Betrek anderen

Bijna altijd waren er mensen om Jezus heen. Niet alleen om les van Jezus te krijgen, maar ook om voor Hem te zorgen. Jezus had geen eigen huis. Hij moest dus vertrouwen op andermans zorg. Jezus kreeg hulp van mensen.

Toen Hij is Galilea verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem.
– Marcus 15:41 (NBV)

En zo zit dat ook bij ons. Wij kunnen het niet alleen. We hebben anderen nodig. Dus betrek anderen bij je leven en Gods plan. Wees niet bang om hulp te vragen of krijgen van anderen. Je hoeft Gods plan niet alleen te doen!

Aan de slag

 • Welke van deze 7 tips spreekt jou het meeste aan of in welke tip kun je het meeste groeien? Ga hier deze week mee aan de slag.
 • Lees Johannes 17, Jezus’ gebed over Gods plan met Zijn en ons leven.

Deel deze overdenking

 1. Rosa schreef:

  Mooi overdenking! 🙂

 2. Sara schreef:

  Concreet en bemoedigend! Dank!

 3. Hallo ik vindt de overdenking mooi en goed gemaakt

  duidelijk te lezen en zeker voor vele te doen
  Het is voor mij ook een bemoediging om meer naar
  op Gods plannen te luisteren

  iik zelf ga er ook mee aan de slag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap