7 dingen die voor God een gruwel zijn

06

aug

Sanne van Heukelum

Zeven dingen zijn voor God een gruwel. Er worden zeven zonden omschreven die God echt haat. Spreuken 6 is een reflectiemoment. Bij sommige zal je vast eerst denken: ‘Maar dat doe ik niet…’ Maar als je er wat dieper naar kijkt en Jezus’ woorden uit Mattheüs 5 ernaast legt, kom je wellicht tot nieuwe inzichten.

Deze zes haat de HEERE,
ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel:
hoogmoedige ogen, een valse tong
en handen die onschuldig bloed vergieten,
een hart dat zondige plannen smeedt,
voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen,
een valse getuige die leugens blaast,
en die tussen broeders twisten teweegbrengt.

– Spreuken 6:16-19

God staat vol met liefde voor ons. Maar Hij haat zonde. Vroeger hoorde ik in de kerk elke zondag de Tien Geboden. Het was op een gegeven moment de kunst om precies met de dominee mee te kunnen praten. Maar echt stilstaan bij de woorden, deed ik niet. Paulus schrijft later ook dat we niet meer onder de wet leven, dus ‘zo belangrijk is die wet toch niet?,’ dacht ik. Ja en nee. De wet en ook deze zeven gruwelen in Spreuken 6 zijn nog steeds van belang. Het gaat echter meer om ons hart: doen we zonden en vragen we vergeving, of doen we expres zonden en gaan we door ondanks dat we weten dat het fout is.

Lees bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament het verhaal van Annanias en Saffira. Zij leefden in het nieuwe verbond, na de dood van Jezus, maar werden alsnog gestraft door God voor hun wandaden.

In Mattheüs 5: 21-48 praat Jezus over een aantal wetten. Bijvoorbeeld over moord:
U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.

Jezus gaat dus verder dan de wet. Hij gaat dieper dan het oppervlak. Laten we ook op deze manier kijken naar de gruwelen uit Spreuken 6 en reflecteren hoe het in ons leven ermee gaat.

1. Trotse ogen

God zegt dat we niet hooghartig mogen kijken. Niet alleen hier wordt dit gezegd, maar vaker in Spreuken, en ook in het Nieuwe Testament: “Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.” (Romeinen 12:16, HSV)

Wat je hebt bereikt, is dat je eigen verdienste? Heb je het zelf gedaan? Of kreeg je hulp? Niemand houdt ervan als een collega de credits krijgt voor iets wat jullie samen of wat jij hebt gedaan. Wees je dus bewust van je eigen houding. Geef God de ‘credits’ die Hij verdient.

2. Leugens vertellen

Een leugentje om bestwil, wie doet het niet?! Soms is het ook heel lastig: vertel ik deze persoon wat ik weet en doe ik degene hiermee pijn, of houd ik mijn mond? Of: “Ach, het is niet zo belangrijk, dus ik kan er wel een leugentje over vertellen…” God is er heel duidelijk over: doe het niet.

Hoe gaat dit bij jou? Vertel je de waarheid als iemand vraagt wat je van diegene vindt? Of vertel je de waarheid, ook als het niet de makkelijkste uitweg is?

3. Handen die onschuldig bloed vergieten

Hiernaar verwijst Jezus al in Mattheüs 5, wat we net hebben gelezen. Of ben je boos geweest op iemand, ten onrechte? Maak het goed met deze persoon!

Daarnaast wil ik deze gruwel nog een stapje dieper bekijken. Onschuldig bloed vergieten kan namelijk ook indirect. Denk bijvoorbeeld aan welke kleding je koopt, waar je je spullen haalt, de bedrijven die je steunt door daar te kopen. Soms ben je niet direct iemand aan het vermoorden, maar veroorzaak je wel indirect leed. Ook daaraan heeft God een gruwel.

Hoe draag jij bij aan indirect leed? En wat doe je daaraan?

4. Een hart dat misdadige plannen smeedt

Lees je dat? Het gaat niet eens om je daden, maar om je hart! Wat gaat er om in je hart? David was niet een man naar Gods hart vanwege zijn daden. Die waren immers lang niet altijd goed. Hij was een man naar Gods hart, vanwege zijn hart dat God constant zocht en het juiste wilde doen.

Hoe zit het met jouw hart? Denk je soms na over hoe je iemand te grazen kan nemen of voor schut kan zetten? Hoe je iemand in een kwaad daglicht kan zetten of terug kan pakken?

5. Voeten die zich haasten om naar het kwade te lopen

Dit keer gaat het wel om je daden: waar ga je naar toe? Wat staat er op je planning van vandaag: brengt het leven aan anderen? Geeft het positiviteit? Of brengt het kwaad? Waar besteed je je tijd aan? Maakt het de wereld beter?

6. Een valse getuige die leugens verspreidt

Hier gaat het over je woord geven. Jezus benoemt hierbij zweren, een valse eed afleggen. “Laat je ja ja zijn en je nee nee.” (Mattheüs 5:37)

Hoe vaak beloof je iets en kom je dat uiteindelijk niet na? Hoe vaak zweer je? Niet iedereen staat dagelijks in de rechtbank een eed af te leggen, maar bedenk eens hoe dit voorkomt in situaties in je ‘normale’ leven en hoe jij daarin handelt?

7. Een mens die twist teweeg brengt tussen broers

Mensen tegen elkaar opzetten. Doe je dat? Niet alleen je echte broer, maar iedereen om je heen? Kun je weleens mensen opjutten? Misschien als grapje bedoeld?

Vergeving

Gelukkig mogen we weten dat God een vergevende God is. Hij haat deze gruwelen, maar Hij heeft ons zo lief dat Hij Jezus naar de wereld heeft gestuurd om jouw zonde te vergeven. Vraag vergeving!

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
– 1 Johannes 1:9 (HSV)

Challenge!

Jezus gaat verder dan de wet. Hij gaat dieper dan het oppervlak.

  • Welke schat heb jij vandaag ontdekt?
  • Bedenk hierbij een challenge die je vandaag zelf of samen met iemand uitvoert. Check #spreukenchallenge op Instagram voor inspiratie van anderen en deel ook jouw challenge!

Deel deze overdenking

  1. Leuke overdenking heb je geschreven. Hopelijk zal het velen helpen. Veel zegen!

  2. Sjors Weide. schreef:

    Christen bijbel bevat haatdragende teksten tegen anderen. Dit maakt het tot een moreel verwerpelijk schrift.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap